Можливі форми покажчика мишки у вікні програми Excel.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Можливі форми покажчика мишки у вікні програми Excel.Білий хрестик - при позиціонуванні покажчика на комірках таблиці. Натиснувши й утримуючи ліву кнопку мишки, можна виділити кілька суміжних комірок.

Чорний маленький хрестик - при наведенні покажчика на маркер розмноження. Натиснувши й утримуючи ліву кнопку мишки можна розмножити вміст виділеної комірки.

Чорний великий хрестик - при наведенні покажчика на лінію (границю) між іменами стовпців або номерами рядків. Натиснувши й утримуючи ліву кнопку мишки можна змінити розмір (ширину) стовпця, або змінити розмір (висоту) рядка.

Шпала - при наведенні покажчика на рядок формул (біла смуга під панелями інструментів).

Завдання 3.Вивчити інтерфейс програми Microsoft Excel.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Відкрити файл Додаток 16_03. Якщо при завантаженні цього файлу з’явиться запит, вибрати - Не отключать макросы.

2. Вибрати робочий лист з ім'ям свого варіанта завдання (№ комп’ютера).

3. У стовпчик С записати ті числа зі стовпчика Е, що встановлять правильну відповідність між видом елемента на екрані і його назвою.

Результат роботи зберегти в папці вашої групи.

Методичні вказівки. Правила введення даних в комірки таблиці

При установці програми Excel на конкретний персональний комп'ютер, задаються певні настроювання для введення чисел, тексту, дат, часу. У наших прикладах будемо використовувати найрозповсюджені режими настроювань, що зроблені у властивостях Языки и стандарты у вікні програми Панель управления. Послідовність дій по введенню даних в комірки наступна:

1. Виділити комірку, у яку необхідно ввести дані.

2. Набрати дані і натиснути клавішу Enter.

При роботі з програмою Excel варто знати кілька правил, головні з яких наступні:

Введення чисел:

Ø у Excel числа можуть складатися з наступних символів:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ) , / Е е $ %

Ø сполучення, що складаються з цифр і нецифрових символів, розглядаються програмою як текст;

Ø введені числа вирівнюються в комірці по правому краю.

Введення тексту:

Ø у Excel текстом є будь-яка послідовність, що складається з цифр, пробілів і нецифрових символів, наприклад: 10АА109, 127AXY, 12-976, 208 4675;

Ø Введений текст вирівнюється в комірці по лівому краю.

Введення того самого значення в кілька комірок одночасно

Виділити ті комірки, у які необхідно ввести дані. Ввести дані і натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Enter.

Швидке заповнення повторюваних записів у стовпці

Якщо декілька перших символів, що вводяться в комірку, збігаються із символами запису, раніше введеного в цьому стовпці, то відсутня частина набору буде зроблена автоматично (тільки для тих записів, що містять текст або текст у сполученні з числами).

Для підтвердження пропонованого варіанта набору даних, варто натиснути клавішу Enter. Закінчений запис по формату цілком збігається з існуючим записом, включаючи символи верхнього і нижнього реєстру.

Для заміни автоматично введених символів (вони мають під написом темний фон) необхідно набрати новий текст. Варіант введення також можна вибрати зі списку записів, що вже є в стовпці. Щоб переглянути список, натисніть комбінацію клавіш Alt + ¯, виберіть команду Выбор зі списку в контекстному меню.

Введення і зміна того самого значення на декількох аркушах

Ø якщо виділено кілька аркушів, то внесені в активний лист зміни відображаються у відповідних комірках всіх інших обраних аркушів;

Ø якщо дані були введені на одному листі, то їх можна швидко скопіювати у відповідні комірки інших аркушів таким способом:

· вибрати лист, що містить введені дані, і аркуші, на які їх необхідно скопіювати;

· виділити комірки, які містять дані, що копіюються;

· вибрати команду Заполнить в меню Правка, а потім команду По листам.

Редагування вмісту комірки

Для зміни даних, що уже введені в комірки необхідно виконати наступне: виділити комірку, клацнути покажчиком мишки в рядку формул, ввести зміни і натиснути клавішу Enter.

Завдання 4.Вивчити правила введення в комірки: тексту, позитивних і негативних чисел, простих і десяткових дробів, даних у форматі дати і часу.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Відкрити файл Додаток 16_04. Якщо при завантаженні цього файлу з’явиться запит, вибрати - Не отключать макросы.

2. Відкрити робочий лист Уведення даних.

3. В комірки В2, ВЗ, В4,..., В12 ввести дані так, як вони набрані в стовпці 1.

4. Порівняти результат введення даних з тим, як вони представлені в стовпці 2.

5. Прочитати коментар, набраний у колонці 4.

При введенні в комірку: Результат на екрані Формат даних в комірці Примітка
позитивне число  
-8539 -8539 негативне число Від’ємне число можна ввести двома способами: зі знаком мінус або в дужках
(8539) -8539 негативне число
67,2 67,2 десятковий дріб У десятковому дробу ціла і дробова частини відокремлюються комою, а не крапкою
67.2 67.2 текст
0 45/79 45/79 простий дріб Для введення дробу використовується штучний метод: перед дробом набрати нуль і пробіл
45/79 45/79 текст
1.02.09 1.02.2009 дата При введенні даних у форматі дати для поділу чисел використовуються крапки, а не коми
1,02,09 1,02,09 текст
13:42 13:42 час При введенні даних у форматі часу для відділення годин і хвилин використовується двокрапка, а не інші символи, наприклад тире
13-42 13-42 текст

Завдання 5. Форматування комірок електронної таблиці

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Відкрити робочій лист Формат.

2. В усі комірки блоку В2:В17 ввести число 2.

3. В усі комірки блоку С2:С17 ввести число 2(без використання маркера розмноження).

4. Встановити для комірок стовпця В такі ж формати, як для відповідних комірок стовпця С, тобто вигляд двійок у стовпці Ві С повинен бути однаковий.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.008 с.)