Основні одиниці Міжнародної системи (СІ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні одиниці Міжнародної системи (СІ) 

Довжина Маса Час Сила електричного струму Термодинамічна температура Кількість речовини Сила світла
Метр, м Кілограм, кг Секунда, с Ампер, А Кельвін, К Моль, Моль Кандела, Кд

 

Основні фізичні сталі

Назва фізичної сталої Позначення Числове значення
Гравітаційна стала g 6,672×10–11 м3/(кг×с2)
Число Авогадро NA 6,025×1023 моль–1
Універсальна газова стала R 8,314× Дж/(моль×К)
Стала Больцмана k 1,38×10–23 Дж/К
Число Фарадея F 9,65×104 Кл/моль
Стала Стефана - Больцмана s 5,67×10–8 Вт/(м2×К4)
Стала Віна b 2,90·10–3 м·К
Стала Планка h 6,63×10–34 Дж×с
Заряд електрона е 1,602×10–19 Кл
Швидкість світла у вакуумі с 2,998×108 м/с
Маса спокою електрона me 9,11×10–31 кг=5,49×10–4 а.о.м.
Маса спокою протона mp 1,672×10–27 кг=1,00759 а.о.м.
Маса спокою нейтрона mn 1,675×10–27 кг=1,00899 а.о.м.
Стала Рідберга (для атома ) R 1,097·107 м–1
Електрична стала e0 8,85×10–12 Ф/м
Магнітна стала m0 4p×10–7 Гн/м
Магнетон Бора mБ 0,927×10–23 А×м2
Енергія іонізації атома водню Wi 2,18×10–18 Дж=13,56 еВ
Атомна одиниця маси а.о.м. 1,66×10–27 кг

Деякі позасистемні величини

1° = 1,75×10–2 рад 1 рік = 365 діб = 3,11×107 с Ǻ – ангстрем (10–10)
1 мм рт. ст. = 133,3 Па 1 доба = 86400 с 1 еВ = 1,6×10–19 Дж
1 кал = 4,18 Дж 1 кВт×год = 3,6×106 Дж 1 Кі(кюрі)=3,7×1010 Бк

Продовження додатка

Деякі співвідношення між фізичними величинами

Назва одиниці виміру Значення в СІ
Температура за шкалою Цельсія (t °C) Т=t °С + 273,15 K
Об’єм (1 літр) 10–3м3
Тиск (1 мм вод. ст.) 9,81 Па
Потужність (1 кінська сила) 736 Вт
Динамічна в’язкість (1 пуаз) 0,1 кг/(м∙с)
Тепловий потік (1 кал/с) 4,19 Вт
Кінематична в’язкість (1 Стокс) 10–4 м2
Звуковий тиск (1 дин/см2) 0,1 Па
Оптична сила 1 дптр (діоптрія) 1 м–1
Активність ізотопа (1 Кюрі) 3,7∙1010 розп/с
Поглинальна доза (1 рад) 10–2Дж/кг
Експозиційна доза рентгенівського і гамма-випромінювання (1 Рентген) 2,57976∙10–4 Кл/кг
Один градус кута на площині (1°) π/180 радіан

Деякі астрономічні величини

Середній радіус Землі 6,37∙106 м
Маса Землі 5,96∙1024 кг
Середня густина Землі 5,52∙103 кг/м3
Період обертання Землі навколо осі 1 доба = 24 год
Радіус Сонця 6,95∙108 м
Маса Сонця 1,97∙1030 кг
Середня густина Сонця 1,41∙103 кг/м3
Період обертання Сонця навколо осі 25,4 доби
Ефективна температура поверхні Сонця 5788 К
Радіус Місяця 1,74∙106 м
Маса Місяця 7,35∙1022 кг
Середня густина Місяця 3,30∙103 кг/м3
Період обертання Місяця навколо осі 27,3 доби
Середня відстань між центрами Місяця та Землі 3,84∙108 м
Середня відстань між центрами Землі та Сонця 1,5∙1011 м
Період обертання Місяця навколо Землі 27 діб 7 год 43 хв

Продовження додатка

Властивості деяких твердих тіл

Речовина Густина, 103 кг/м3 Температура плавлення, °С Питома теплоємність, Дж/(кг×К) Питома теплота плавлення, 103 Дж/кг Температурний коефіцієнт лінійного розширення, 10–5 К–1
Алюміній 2,60 2,3
Залізо 7,90 1,2
Латунь 8,40 1,9
Лід 0,90
Мідь 8,60 1,6
Олово 7,20 58,6 2,7
Платина 21,40 0,89
Свинець 11,30 22,6 2,9
Срібло 10,50 1,9
Сталь 7,70 1,06
Цинк 7,00 2,9
Корок 0,20
Барій 3,50        
Ванадій 6,02        
Вісмут 9,80        
Літій 0,53        
Нікель 8,90        
Цезій 1,90        

Властивості деяких рідин

Речовина Густина, 103 кг/м3 Питома теплоємність, 103 Дж/(кг×К) Коефіцієнт поверхневого натягу, 10–3 Н/м
Вода (при 4 °С) 1,00 4,19
Вода (при 0 °С) 75,6
Вода (при 100 °С) ­– 58,8
Мильна вода
Бензол 0,88 1,72
Гліцерин 1,26 2,43
Касторове масло 0,90 1,80
Керосин 0,80 2,14
Ртуть 13,6 0,138

Продовження додатка

Спирт 0,79 2,51
Бензин 0,71÷0,75 2,05  
Гас 0,79÷0,82 2,09
Ацетон 0,78    
Сірководень 1,26    
Скипидар 0,86    
Нафта 0,73÷0,94 1,67÷2,09
Паливо дизельне 0,86    
Масло машинне 0,90÷0,92 1,67  
Мазут 0,89÷1,00    

Примітка. Значення характеристик рідин подано при нормальному атмосферному тиску і температурі 20 °С (якщо не вказано іншої температури). Значення коефіцієнтів поверхневого натягу вказано на межі рідини з повітрям.

Питома теплоємність деяких речовин і матеріалів, Дж/(кгּК)

Повітря Латунь
Водяна пара Лід
Вода Дуб
Цегла Ялина, сосна
Шифер Бетон
Скло віконне Камінь
Чавун Плутоній

Густина газів (за нормальних умов), кг/м3

Гідроген 0,09 Гелій 0,18
Повітря (при 0 °С) 1,293 Оксиген 1,43
Метан СН4 0,717 Азот 1,25
Вуглекислий газ 1,977 Хлор 3,21
СО (при 0 °С) 1,250 Аміак 0,77

 

Густина (середня насипна) деяких будівельних матеріалів, кг/м3

Гравій 1500…1700 Кам’яне вугілля 800…850
Земля волога 1900…2000 Пісок сухий 1200…1650
Земля суха 1400…1600 Тирса 150…200

Продовження додатка

Густина деяких речовин і матеріалів, кг/м3

Дерево сухе:   Кам’яне вугілля 1200…1500
береза 600…800 Мармур 2600…2800
дуб 700…1000 Цегла 1400…1800
клен 500…800 Смола
липа 300…600 Скло віконне 2400…2700
сосна 400…700 Шифер
тополя 300…500 Гума 910…1400
ялина 400…700 Чавун 7000…7800
ясен 600…800 Золото
Асфальт 1100…2800 Натрій
Бетон 1800…2400 Нікель
Граніт 2500…2800 Ніхром 8100…8400
Графіт 2100…2520 Уран
Крейда 1800…2600 Хром

Примітка. Значення густини речовин подано для температури 20 °С (якщо не вказано іншої температури).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.187.177 (0.006 с.)