Донецький індустріально – педагогічний технікумМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Донецький індустріально – педагогічний технікумФінансовий облік

Домашня контрольна робота

Варіант

ЗАВДАННЯ 1. Перевірити свої знання за допомогою запропонованих тестів:

1. Залишок за калькуляційним рахунком буває:

А) завжди;

Б) при незавершеному циклі виробництва;

В) при допущених помилках;

2. Розподілено загально виробничі витрати. Вказати вірну кореспонденцію рахунків:

А) Дт 201 Кт 91

Б) Дт 23 Кт 661

В) Дт 23 Кт 91

3. До елементів операційних витрат включаються:

А) всі витрати, які знаходять відображення у звіті про фінансовий результат;

Б) тільки операційні витрати;

В) тільки витрати від звичайної діяльності

4.При відпустку зі складу матеріалів основному виробництву складається проводка:

А) Дт 20 Кт 201 «Сировина і матеріали»

Б) Дт 23 Кт 201 «Сировина і матеріали»

В) Дт 201 Кт 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

5. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

А) підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і загально виробничих витрат;

Б) підсумок виробничої собівартості і загально виробничих витрат;

В) результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків незавершеного виробництва;

ЗАВДАННЯ 2. Дати визначення: Калькулювання – це…

Відповісти на запитання: Визначення яких матеріальних запасів не відносяться до елементу матеріальних витрат?

ЗАВДАННЯ 3. Необхідно:

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції; відобразити витрати на рахунках бухгалтерського обліку.

Підприємство «Корона» має таку інформацію про незавершене виробництво та готову продукцію.

· Залишок незавершеного виробництва на початок місяця – 3300.

· Витрати на виробництво продукції за місяць, грн..:

сировина і матеріали – 5500

паливо – 2200

покупні напівфабрикати – 1100

розрахунки по з/п (основного виробничого персоналу) – 4400

· Відрахування на соціальні заходи:

ЄСВ - (37,2%)

загальновиробничі витрати – 22000

· У тому числі:

- Змінні – 13200

- Постійні розподілені – 6600

- Постійні нерозподілені – 2200

- Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця – 2200

 

Викладач: Черкас В.В.

Гол. цикл. комісії к.е.н. Третьяк М.В.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький індустріально – педагогічний технікум

Фінансовий облік

Домашня контрольна робота

Варіант

ЗАВДАННЯ 1. Перевірити свої знання за допомогою запропонованих тестів:

1. При виявлені неправильного технологічного браку в цеху основного виробництва складається бухгалтерський запис:

А) Дт 23 Кт 25

Б) Дт 23 Кт 24

В) Дт 24 Кт 23

2. База розподілу загально виробничих витрат визначається:

А) П(с)БО 16 «Витрати»;

Б) Методичними рекомендаціями з калькулювання продукції, затвердженими Мінфіном;

В) Внутрішніми нормативними документами підприємства;

3. повна собівартість реалізованої продукції визначається як:

А) підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і загально виробничих витрат;

Б) підсумок виробничої собівартості і загально виробничих витрат;

В) результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків незавершеного виробництва;

4. За кредитом калькуляційних рахунків відображається:

А) витрати, пов’язані зі створенням готової продукції, послуг;

Б) одержана продукція з виробництва;

В) виручка від реалізації продукції;

5. До елементу матеріальних витрат не відноситься:

А) готова продукція, що використовується для подальшої обробки;

Б) товари, що використовуються для потреб операційної діяльності;

В) оплата послуг з водопостачання.

 

ЗАВДАННЯ 2. Дати визначення: Допоміжні виробництва – це…

Відповісти на запитання: Які види відрахувань на соціальні заходи включаються до елементу витрат з аналогічною назвою?

ЗАВДАННЯ 3. Необхідно:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.14 (0.007 с.)