Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції; відобразити витрати на рахунках бухгалтерського обліку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції; відобразити витрати на рахунках бухгалтерського обліку.Підприємство «Корона» має таку інформацію про незавершене виробництво та готову продукцію.

· Залишок незавершеного виробництва на початок місяця – 4800.

· Витрати на виробництво продукції за місяць, грн..:

сировина і матеріали – 8000

паливо – 3200

покупні напівфабрикати – 1600

розрахунки по з/п (основного виробничого персоналу) – 6400

· Відрахування на соціальні заходи:

ЄСВ - (37,2%)

загальновиробничі витрати – 32000

· У тому числі:

- Змінні – 19200

- Постійні розподілені – 9600

- Постійні нерозподілені – 3200

- Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця – 3200

 

Викладач: Черкас В.В.

Гол. цикл. комісії к.е.н. Третьяк М.В.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький індустріально – педагогічний технікум

Фінансовий облік

Домашня контрольна робота

Варіант

ЗАВДАННЯ 1. Перевірити свої знання за допомогою запропонованих тестів:

1. Розподілено загально виробничі витрати. Вказати вірну кореспонденцію рахунків:

А) Дт 201 Кт 91

Б) Дт 23 Кт 661

В) Дт 23 Кт 91

2. Залишок за калькуляційним рахунком буває:

А) завжди;

Б) при незавершеному циклі виробництва;

В) при допущених помилках;

Списану паливо на виробництво, вказати правильну відповідь

А) Дт 23 Кт 203

Б) Дт 10 Кт 201

В) Дт 39 Кт 203

4. Зміст бухгалтерського запису Дт 23 Кт 652 такий:

А) нарахована допомога тимчасової втрати непрацездатності працівникам основного виробництва

Б) проведено нарахування на соціальне страхування на суму зарплати працівників основного виробництва

В) виплачено допомогу з тимчасової втрати працездатності працівникам основного виробництва

5. До елементів операційних витрат включаються:

А) всі витрати, які знаходять відображення у звіті про фінансовий результат;

Б) тільки операційні витрати;

В) тільки витрати від звичайної діяльності

ЗАВДАННЯ 2. Дати визначення: Стаття витрат – це…

Відповісти на запитання: Витрати на оплату праці яких категорій працюючих включаються до елементу «Витрати на оплату праці»?

ЗАВДАННЯ 3. Необхідно:

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції; відобразити витрати на рахунках бухгалтерського обліку.

Підприємство «Корона» має таку інформацію про незавершене виробництво та готову продукцію.

· Залишок незавершеного виробництва на початок місяця – 4200.

· Витрати на виробництво продукції за місяць, грн..:

сировина і матеріали – 7000

паливо – 2800

покупні напівфабрикати – 1400

розрахунки по з/п (основного виробничого персоналу) – 5600

· Відрахування на соціальні заходи:

ЄСВ - (37,2%)

загальновиробничі витрати – 28000

· У тому числі:

- Змінні – 16800

- Постійні розподілені – 8400

- Постійні нерозподілені – 2800

- Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця – 2800

 

Викладач: Черкас В.В.

Гол. цикл. комісії к.е.н. Третьяк М.В.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький індустріально – педагогічний технікум

Фінансовий облік

Домашня контрольна робота

Варіант

ЗАВДАННЯ 1. Перевірити свої знання за допомогою запропонованих тестів:

1. Витрати на відрядження адміністративного персоналу підприємства відображаються записом:

А) Дт 93 Кт 372

Б) Дт 93 Кт 371

В) Дт 92 Кт 372

2. При списані витрат на збут складається бухгалтерська проводка:

А) Дт 93 Кт 792

Б) Дт 794 Кт 92

В) Дт 793 Кт 93

Г)Дт 791 Кт 93

3. витрати на відрядження адмін. персоналу відображаються записом:

А) Дт 93 Кт 372

Б) Дт 92 Кт 372

В) Дт 377 Кт 93

4. До елементів операційних витрат включаються:

А) всі витрати, які знаходять відображення у звіті про фінансові результати

Б) тільки операційні витрати

В) тільки витрати від звичайної діяльності

5. За призначенням і структурою до збирально – розподільчих відносяться такі рахункибухгалтерського обліку:

А) загальновиробничі витрати

Б) витрати майбутніх періодів

В) запасні частини

ЗАВДАННЯ 2. Дати визначення: Калькулювання – це…

Відповісти на запитання: Визначення яких матеріальних запасів не відносяться до елементу матеріальних витрат?

ЗАВДАННЯ 3. Необхідно:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.004 с.)