Обов'язки наукового керівникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов'язки наукового керівникаНауковий керівник призначається студентові кафедрою з метою надання дипломникові теоретичної та практичної допомоги в період підготовки та написання роботи.

Основними функціями наукового керівника є:

1) допомога студентові в остаточному формулюванні теми дипломної (випускної) роботи магістра, розробці її концепції та структури;

2) поради з питань вибору спеціальних літературних джерел, обробки та використання матеріалів;

3) консультації з питань змісту дипломної (випускної) роботи магістра;

4) контроль окремих етапів виконання роботи;

5) написання відгуку на дипломну (випускну) роботу магістра.

Випускник періодично інформує наукового керівника про хід написання роботи і консультується з питань, які викликають труднощі. Студент повинен пам'ятати, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором роботи, а тому випускник не може розраховувати на те, що керівник виправить наявні в роботі теоретичні, методологічні, стилістичні чи інші помилки.

На різних етапах написання дипломної (випускної) роботи магістра завдання наукового керівника зазнають змін.

На першому етапі науковий керівник консультує випускника щодо формулювання назви роботи, розглядає і корегує її план та дає рекомендації щодо списку літератури. В процесі виконання роботи науковий керівник виступає в ролі опонента, вказуючи студенту на недоліки щодо аргументації окремих положень, оформлення і т.п. і рекомендує способи їх усунення. Випускник зобов'язаний брати до уваги всі висловлені керівником зауваження та рекомендації. Разом з тим, він може враховувати їх лише частково, якщо критичний аналіз рекомендацій дає підстави для відхилення окремих з них. Це пов'язано з тією обставиною, що теоретично і методологічно правильна розробка та висвітлення теми, а також якість змісту та оформлення дипломної (випускної) роботи магістра повністю покладені на його відповідальність.

Завершена і переплетена дипломна (випускна) робота магістра, підписана студентом (при потребі - і консультантом), передається науковому керівникові не пізніше, ніж за 10 днів до захисту. Після отримання остаточного варіанту дипломної (випускної) роботи магістра керівник виконує функції експерта. Він, ознайомившись із її змістом та оформленням, підписує титульну сторінку роботи і готує письмовий відгук обсягом 1-2 сторінки, в якому всебічно характеризує якість дипломної (випускної) роботи магістра, відзначає актуальність теми, теоретичний рівень та практичне значення роботи, характеризує її позитивні сторони. Особлива увага приділяється недолікам, не усунутим студентом, а також обґрунтуванню можливості чи недоцільності рекомендації роботи до захисту. При цьому науковий керівник лише констатує можливість (неможливість) такої рекомендації, не виставляючи диференційованої оцінки.

З метою отримання додаткової об'єктивної оцінки дипломної (випускної) роботи магістра спеціалістами у відповідній галузі економічних знань здійснюється її рецензування. Рецензентами можуть виступати працівники державних органів влади, підприємств чи об'єктів інфраструктури, на основі інформації яких написано роботу, а також працівники науково-дослідних інституцій та викладачі інших кафедр чи вищих навчальних закладів. Список рецензентів дипломних (випускних) робіт магістра затверджується завідувачем профільної кафедри до початку їх виконання.

У рецензії повинні міститись міркування щодо значення дослідження даної теми, її актуальності і того, наскільки успішно випускник виконав поставлені перед ним теоретичні та практичні завдання. Крім того, наводиться розгорнута характеристика кожного розділу дипломної (випускної) роботи магістра з виділенням позитивних сторін та недоліків. Врешті, рецензент наводить власну точку зору про загальний рівень виконаної роботи і виставляє оцінку, яка враховується при захисті перед Державною екзаменаційною комісією. Рецензія, обсягом до двох сторінок, повинна бути надрукована чи власноруч написана рецензентом, підписана ним та завірена печаткою установи, де він працює. На кафедру рецензія подається не пізніше, ніж за сім днів до офіційного захисту дипломної (випускної) роботи магістра.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.006 с.)