ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИРобітнича професія. 5122 «Кухар» 5123 «Офіціант»

 

 

Київ 2014


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка заборонено.

 

 

Укладач: Павловська М.Я. викладач І категорії, майстер в\н

Тимошенко І.О. майстер в\н

 

 

Методичні рекомендації підготовлені з метою правильного написання, оформлення та захисту випускних кваліфікованих (дипломних) робіт для фахівців робітничої професії 5122 «Кухар»; 5123 «Офіціант». Містить перелік завдань, список літератури та додатки до дипломної роботи.

 

 

Для учнів та викладачів.

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії

Професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності 5.01010401 «Професійна освіта. Харчові технології»

Протокол № від «____»________ 20 __р.


Зміст

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....................................................................................4

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.............................................................................6

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ..............................................................7

Вступ.........................................................................................................................7

Технологічна частина..............................................................................................7

Практична частина..................................................................................................8

Організація обслуговувння.....................................................................................8

Висновки...................................................................................................................9

Список використаних джерел.................................................................................9

ВКАЗІВКИ ПО ОФОРМЛЕННЮ ДП.................................................................10

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................13

ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ...........................................16

ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ......................................................................17

ДОДАТКИ..............................................................................................................20


Загальні положення

Дипломна робота виконується учнем самостійно і передбачає поглиблення та закріплення знань, отриманих під час навчання за професією 5122 «Кухар»; 5123 «Офіціант», а також перевірку рівня його підготовленості до професійної діяльності, вмінь застосовувати знання на практиці.

Розробка дипломної роботи і її тематика повинна ґрунтуватися на конкретному матеріалі практичної роботи підприємств харчової галузі.

Тема дипломної роботи обирається відповідно до тематики, затвердженої методичною комісією навчального закладу.

Дипломна робота складається з пояснювальної записки, яка налічує 30-50 аркушів, пояснювальних плакатів з малюнками та кресленнями на 2-3 аркушах та готової страви у банкетному виконанні. Пояснювальна записка повинна містити всі матеріали описового характеру, малюнки, розрахунки, креслення, схеми відповідно до розділів.

Дипломна робота повинна передбачати:

Ø сучасну технологію, устаткування, механізацію та автоматизацію технологічних процесів;

Ø забезпечення якості продукції, що відповідає світовим стандартам;

Ø передові методи праці, раціональна організація робочих місць,

прогресивні форми організації праці;

Ø безпека праці на виробництві.

Написання пояснювальної записки та приготування дипломної страви здійснюється під керівництвом керівника дипломних робіт.

Теми дипломної роботи видаються учневі відповідно до визначеної тематики теоретичного матеріалу та в терміни, передбачені графіком навчального процесу.

Виконання курсового проекту здійснюється під керівництвом викладача спец дисципліни. На середині визначеного терміну проводиться рубіжний контроль з метою визначення готовності проекту. Дипломна робота складається із пояснювальної записки та додатків. Пояснювальна записка повинна містити всі матеріали описового характеру; таблиці, схеми відповідно до розділів, та виконаних відповідно до встановлених вимог.


Зміст дипломної роботи

Зразок

Зміст

Вступ.........................................................................................................................4

Розділ 1. Технологічна частина.............................................................................

1.1 Товарознавство..................................................................................

1.2 Організація робочого місця при виконанні роботи.......................

1.3 Устаткування підприємств громадського харчування....................

1.4 Охорона праці і техніка безпеки при виконанні роботи................

Розділ 2. Практична частина.................................................................................

2.1 Технологія приготування страви, правила подачі та вимоги до якості...................................................................................................

2.2 Оформлення технологічної картки..................................................

2.3 Оформлення денного забірного листа............................................

2.4 Оформлення накладної.....................................................................

2.5 Розрахунок калькуляційної картки..................................................

Розділ 3. Організація обслуговування.................................................................

3.1 Бенкет..................................................................................................

3.2 Сервіровка Бенкету...........................................................................

3.3 Обслуговування Бенкету..............................................................

Висновок....................................................................................................................

Список використаних джерел...............................................................................

Додатки......................................................................................................................Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.011 с.)