ТОП 10:

ТЕМА: Міжнародна правова охорона природнього середовищаНормативні акти
1. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) (1 серпня 1975 р.)
2. Організаційні і фінансові заходи по міжнародному співробітництву у сфері охорони навколишнього середовища (Програма ООН по охороні навколишнього середовища ЮНЕП).
3. Конвенція про заборону воєнного чи іншого ворожого використання засобів впливу на природнє середовище (18 травня 1977 року).
4. Міжнародна конвенція про запобігання забруднення моря нафтою (12 травня 1954 року).
5. Міжнародна конвенція про запобігання забруднення моря викидами відходів і інших матеріалів (29 грудня 1972 р.).
6. Міжнародна конвенція відносно втручання у відкритому морі у випадках, що призводять до забруднення нафтою (29 листопада 1969 року).
7. Протокол про втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруднення речовинами, відмінними від нафти (2 листопада 1973 р.).
8. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (13 листопада 1979 р.).
9. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики (20 травня 1980 р.).
10. Конвенція про рибальство і збереження морських живих ресурсів у Балтійському морі і Бельтах (13 вересня 1973 р.).
11. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином у якості місця проживання водоплавних птахів (2 лютого 1971 р.).
12. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення (3 березня 1973 р.).
13. Угода про збереження білих ведмедів (15 листопада 1973 р.).
14. Декларація ООН по проблемах навколишнього середовища (1972 р.).
15. Конвенція ООН по морському праву (1982 р.). Ст.192 - 195.
16. Доповнюючий Протокол до Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року (1977 р.).
17. Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій (17.02.1992 р.).
18. Конвенція про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер (17.03.1992 р.).
19. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (1991 р.).
20. Конвенція про захист дикої флори і фауни і природніх середовищ їх проживання в Європі (19.09.1979 р.).
21. Угода про прогнозування, уникнення і надання допомоги у випадку природних і технологічних катастроф (1987 р.).
22. Європейська Угода про заборону використання деяких речовин у миючих засобах (1968 р.).
23. Хельсінський документ НБСЄ "Виклик часу перемін"(1992 р.).
24. Конвенція про захист Середземного моря від забруднення (Барселона, 1976 р.).
25. Конвенція про захист морського середовища Балтійського моря (Хельсінкі, 1992 р.).
26. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 31.11.1992 р.).
27. Конвенція про захист морського середовища Північно-Східної Атлантики (Париж, 1992 р.).
28. Угода про співробітництво з метою боротьби із забрудненням Північного моря нафтою і іншими шкідливими речовинами (1983 р.).
29. Конвенція про захист річки Рейн від забруднення хімічними речовинами (1976 р.).
30. Договір про навігацію і економічне співробітництво між державами басейну річки Нігер (1963 р.).
31. Угода про план дій по екологічно раціональному використанню загальної системи річки Замбезі (1987 р.).
32. Конвенція про забруднення моря з суден (1973 р.). З 1978 Конвенція МАРПОЛ.
33. Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин (23.06.1979 р.).
34. Віденська конвенція про охорону озонового шару (22.03.1985 р.) і Монреальський протокол до неї (1987 р.).
35. Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 р.).
36. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (03.03.1980 р.).
37. Конвенція про оперативне повідомлення про ядерну аварію (26.09.1986 р.).
38. Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації (26.09.1986 р.).
39. Конвенція про заборону військового або іншого ворожого використання засобів впливу на навколишнє середовище (18 травня 1977).
40. Конвенція про контроль за транскордонним переміщенням небезпечниї відходів і їх видаленням (1989 р.).
41. Конвенція про заборону чи обмежене застосування конкретних видів звичайної зброї (1980 р.).
42. Гаазька конвенція про закони і звичаї сухопутної війни (1907 р.) і Положення до неї.
43. Женевська конвенція про захист цивільного населенння під час війни, (1949 р.)

 

Вышеуказанные нормативные акты можна найти ЗДЕСЬ: http://people.polynet.lviv.ua/interlaw/frames/frame1.htmlПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.218.187 (0.006 с.)