ТОП 10:

ТЕМА: Права людини і боротьба зі злочинністюНормативні акти
1. Статут ООН (1945).
2. Міжнародний пакт про громадські і політичні права (19 грудня 1966).
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (19 грудня 1966).
4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини(1950).
5. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975).
6. Загальна декларація прав людиини (10 грудня 1948).
7. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії чи переконань (1981).
8. Декларація про права осіб, що належать до національних, етнічних, релігійних чи мовних меншин (1992).
9. Конвенція про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин (21.10.94)
10. Конвенція проти катувань та інших жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання
11. Пакти ООН про права людини (1966).
12. Декларація про право на розвиток (4 грудня 1986 року).
13. Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (7 березня 1966).
14. Конвенція про охорону материнства (1952).
15. Конвенція про статус біженців (1951).
16. Конвенція про трудящих-мігрантів (01.07.49)
17. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (28.06.1930 р.).
18. Конвенція про права розумово відсталих осіб (20.12.1971).
19. Декларація про права інвалідів (09.12.75)
20. Конвенція про попередження актів тероризму і покарання за їх здійснення (1971).
21. Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам (14 грудня 1960).
22. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (14.12.1960 р.).
23. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (07.03.1966 р.).
24. Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства (26 листопада 1968).
25. Міжнародна конвенція проти апартеїду в спорті
26. Конвенція про політичні права жінок (31.03.1953 р.).
27. Конвенція про громадянство одруженої жінки (20.20.1957 р.).
28. Декларація прав дитини
29. Конвенція про права дитини (20.11.89)
30. Декларація про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (18 грудня 1979 року).
31. Конвенція прозастосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів (01.07.1949 р.).
32. Конвенція про свободу асоціацій і захист права на організацію (09.07.1998 р.).
33. Конвенція про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю (29.06.1951 р.).
34. Конвенція щодо дискримінації в галузі праці та зайнятості (15.06.1960 р.).
35. Конвенція про політику в галузі зайнятості (09.07.1964 р.).
36. Декларація соціального прогресу і розвитку (11.12.1969 р.).
37. Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва (04.11.1966 р.).
38. Рекомендація про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав і основних свобод
39. Декларація про основні принципи, що стосуються вкладу засобів масової інформації у зміцнення миру і взаєморозуміння в розвиток прав людини та в боротьбу проти расизму, апартеїду та підбурювань до війни
40. Конвенція про передавання осіб, засуджених до позбавлення свободи, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є (19 травня 1978).
41. Конвенція про правову допомогу і правові відносини з приводу громадянських, сімейних і кримінальних справ (січень 1993 року).
42. Конвенція по морському праву (1982).
43. Конвенція про рабство (25 вересня 1926). Протокол змін до Конвенції про рабство (7 грудня 1953).
44. Додаткова конвенція про заборну рабства і работоргівлі (7 вересня 1956).
45. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами (21 березня 1950).
46. Конвенція про недопущення злочинів апартеїду і покарання за нього (30.11.1973).
47. Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (1948).
48. Конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців (21.09.1990 р.).
49. Єдина конвенція про наркотичні засоби (30.03.1961 р.).
50. Віденська конвенція про психотропні речовини (1971).
51. Віденська конвенція ООН проборотьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин (20 грудня 1988, вступила в силу 11 листопада 1990 року).
52. Токійська конвенція про правопорушення і деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден (14.09.1963 р.).
53. Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (16 грудня 1970).
54. Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації (23.09.1971 р.).
55. Конвенція про недопущення і покарання злочинів проти осіб,що користуються міжнародним захистом, в тому числі і дипломатичних агентів (14 грудня 1973 року).
56. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників (17.12.1979).
57. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу (03.03.1980 р.).
58. Римська конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (1988).
59. Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення (1991).
60. Конвенція про захист персоналу ООН і пов'язаного з ним персоналу (15.12.1994 р.).
61. Женевські конвенції про захист жертв війни (1949).
62. Конвенція про неможливість застосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства (26 листопада 1968).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.218.187 (0.003 с.)