ТОП 10:

Методист – груповий керівник педагогічної практики у дошкільному закладіДо обов’язків методиста - групового керівника педагогічної практики входить:

1. Брати участь в установчих та підсумкових конференціях студентів.

2. Керувати проходженням педагогічної практики у дошкільному закладі, а саме:

- ознайомити студентів з організацією роботи дошкільного закладу, його керівництвом та педагогічним колективом;

- організувати проходження педагогічної практики (познайомити адміністрацію установи, вихователів з програмою та обов'язками студентів під час практики, розподілити студентів по групах, обрати старосту, скласти графік залікових заходів та ін.);

- консультувати студентів з питань методики проведення навчально-виховної роботи та залікових занять і режимних процесів, допомагати у доборі потрібних матеріалів;

- відвідувати заняття та режимні процеси, які проводять студенти, брати участь у їх аналізі, регулярно фіксувати в щоденнику практиканта оцінку;

- організовувати і проводити спільно з вихователями та адміністрацією дошкільного закладу малу педагогічну раду за результатами проходження практики.

3. Перевіряти звітну документацію студентів за час практики і виставляти диференційовану оцінку.

4. Складати звіт про проведену студентами роботу під час практики (структура звіту включає всі попередні пункти обов'язків групового методиста) і подавати його керівникові практики на факультеті.

Керівник (завідувач, методист) дошкільного навчального закладу:

- забезпечує умови для проведення педагогічної практики;

- знайомить студентів з дитячим садком, його співробітниками та їх обов'язками;

- разом з груповим керівником забезпечує розподіл студентів по групах та виконання програми практики;

- аналізує роботу студентів - практикантів, здійснює консультативну допомогу з метою підготовки та проведення навчально-виховної роботи з дітьми;

- бере участь в установчій і підсумковій конференціях.

Вихователь дошкільного навчального закладу

- знайомить студентів з планами своєї роботи, проводить відкриті заняття та інші режимні моменти;

- разом з груповим керівником консультує студентів щодо підготовки та виконання завдань;

- допомагає студентам встановити контакт із дітьми;

- аналізує заняття, режимні моменти, які проводять студенти;

- бере участь в аналізуванні та оцінюванні роботи студентів на педагогічній практиці.

Основні критерії оцінювання практики студентів:

- якість виконання завдань;

- рівень аналізу педагогічної діяльності;

- ставлення до діяльності (дисциплінованість, відповідальність, доброзичливість, ініціативність);

- вміння спілкуватися в системі „студент – вихователь”, „студент – діти”, „студент – адміністрація”, „студент - груповий керівник”;

- реалізація особисто-орієнтованої моделі взаємодії з дітьми;

- якість виготовлення дидактичних матеріалів.


2. Зміст роботи студентів у період проходження

Педагогічної практики

Організація роботи студента - практиканта:

Для проходження педагогічної практики студенти за наказом розподіляються в дошкільні заклади міста. Безпосереднє керівництво роботою практикантів здійснює методист - викладач кафедри дошкільної освіти.

Робоча зміна становить 6 робочих годин. І зміна триває з 7.30 до 13.30, II змінам 12.00 до 18.00.

У перший день студенти здійснюють заплановану роботу всією підгрупою під керівництвом методиста вузу. З другого дня студенти розподіляються по двоє на вікову групу, спостерігають роботу вихователя та включаються у проведення окремих режимних процесів. На другий день обидва студенти працюють у І зміну, на третій - у II зміну.

На 4-5 день студенти знов працюють по двоє в І та II зміну, але обсяг самостійної роботи з дітьми значно збільшується:

I зміна: один студент проводить прийом дітей, ранкову гімнастику, сніданок; другий - денну прогулянку, обід, готує до сну.

II зміна: один студент піднімає дітей, проводить гігієнічну гімнастику, загартовуючі процедури, другий - самостійну ігрову діяльність. З другого тижня студенти працюють по одному в зміну.

Обов’язковим є взаємовідвідування практикантами режимних процесів та занять, аналіз яких робиться у робочому зошиту.

На ІІ тижні проводяться пробні заняття, ІІІ тиждень – є заліковим. Студенти повинні провести залікові режимні процеси, заняття та розваги.

Вся щоденна робота записується у щоденнику та робочому зошиті за належною структурою (див. додаток 1).


ЗПМ 1. Ознайомлення з організацією виховного процесу у групах молодшого дошкільного віку

День

Завдання № 1.

Ознайомитися з організацією навчально-виховної роботи в групах молодшого дошкільного віку::

- розповідь завідувача (методиста, вихователя) дошкільного навчального закладу про організацію роботи у групах раннього віку;

- огляд приміщень груп дітей раннього віку;

- ознайомлення з плануванням, обладнанням та озеленінням ділянки, на якій гуляють діти раннього віку.

Завдання № 2.

Вивчити сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі, визначивши:

- тип дошкільної установи;

- тип моделей організації навчально-виховного процесу (навчально-дисциплінарна модель, тематична, предметна);

- програма, за якою працює дошкільний заклад;

- впровадження ідей гуманізації педагогічного процесу.

Завдання № 3.

Познайомитися з дитячим колективом та вихователями груп раннього віку. Вивчити та скласти перелік документації вихователя.

Завдання № 4.

Ознайомитися з організацією розвиваючого середовища у групах раннього віку:

1. Познайомитись з приміщеннями групи, розміщенням та призначенням усіх кімнат, їх обладнанням.

2. Звернути увагу, на те, які умови створені в груповій кімнаті для предметної та орієнтовано-пізнавальної діяльності, індивідуальних ігор, розвитку рухів, сенсорного розвитку, образотворчої діяльності.

Записи у щоденнику здійснювати за схемою:

Вид діяльності Іграшки та посібники Кількість Аналіз
       

3. Ознайомитись з інтер’єром групи. Чи відповідає він естетичним вимогам?

4. Зробити висновок, чи відповідає предметно-ігрове середовище інтересам дітей, їх психологічному здоров’ю, як реалізуються в ньому принципи побудови розвиваючого середовища (див. додаток 2).

5. Як ви уявляєте собі предметно-ігрове середовище, в якому б ви та ваші діти відчували себе комфортно.

Виконуючи ці завдання, студенти довільно ведуть запис у графі „Зміст” щоденника практики. У графі „Аналіз” дають розгорнутий аналіз.

День

Завдання № 1.

Вивчити особливості режиму дня дітей другої молодшої групи, правила проведення режимних процесів у І половині дня (схему аналізу режимних процесів див. у додатку 3 ).

Завдання № 2.

Вивчити специфіку роботи вихователя в групах раннього віку:

1. Спостерігати за роботою вихователя і помічника вихователя, розподілом обов’язків між ними.

2. Зробити хронометраж участі вихователя та помічника вихователя в організації процесів, самостійної діяльності дітей. Хронометраж здійснюється за схемою:

Час Режимний процес Діяльність вихователя Діяльність помічника вихователя Діяльність дітей
         

3. Звернути увагу на культуру зовнішнього виду вихователя та його помічника.

Завдання № 3.

Спостереження та аналіз занять (схему аналізу див. у додатку 4).

Студенти під час спостереження за заняттями ведуть записи: у графі „Зміст” фіксують структурні частини заняття, а в графі „Аналіз” аналізують доцільність застосування відповідних методів та прийомів, характер взаємодії вихователя та дитини.

День

Завдання № 1.

Вивчити рівень розвитку сенсорних здібностей у дітей (див. додаток 5).

Завдання № 2.

Вивчити показники фізичного розвитку дітей раннього віку вашої групи (див. додаток 6).

Завдання № 3.

Проведення режимних процесів (умивання, одягання, організація сніданку, обіду).

День

Завдання № 1.

Проаналізувати програму навчання та виховання дітей („Малятко” або „Дитина”) щодо переліку та змісту занять у другій молодшій групі.

Завдання № 2.

Скласти план навчально-виховної роботи на наступний тиждень з датами проведення пробних занять. Він передається на кафедру методичному керівнику педагогічної практики (за наказом).

День

Завдання № 1.

Виявити функції узагальнення у дітей другої молодшої групи. Методику проведення даної діагностики див. у навчальному посібнику Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Педагогическая практика в детском саду. – М.: „Академия”, 1998. – С. 32 (завдання №12).

Завдання № 2.

Провед ення режимних процесів (умивання, одягання, організація сніданку, обіду) з використання потішок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.007 с.)