Тема 8, Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8, Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Визначення та види кровотеч. Визначення величини крововтрати. Механізм самостійної зупинки кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі (пальцеве притискання, давлюча пов'язка, закрутка, джгут). Методи кінцевої зупинки кровотечі: механічні, фізичні, біологічні. Судинний шов Трансплантація, алопластика.

 

Тема 9. Вчення про кров. Проби при переливанні крові.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Історія розвитку переливання крові. Методики визначення групикрові і резуо належності. Визначення індивідуальної, резус та біологічної сумісності.

 

Тема 10. Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Показання та протипоказання до переливання крові. Шляхи та методи переливання.. Механізм дії перелитої крові та її компонентів. Макроскопічне визначення якості крові. Препарати компонентів крові. Спостереження за хворим під час переливання, документація. Групи кровозамінників. Можливі помилки і ускладнення при переливанні крові та компонентів крові, класифікація, патогенез, клініка. Профілактика ускладнень при гемотрансфузії.

Змістовий модуль 3. Загальна анестезіологія тареанічація. Конкретні цілі:

· Класифікувати різновиди місцевого знеболеним.
Вивчити препарати для виконання місцевого знеболених.

· Визначити покази і протипоказання для виконання різних видів місцевої анестезії
та продемонструвати техніку їх виконання.

· Узагальнити можливі ускладнення при проведені різних методів місцевої
анестезії, вміти їх попереджати та лікувати.

· Класифікувати різновиди інгаляційного наркозу та демонструвати методику їх
виконання

· Класифікувати різновиди неінгаляційного наркозу.

· Демонструвати методику застосування різних не інгаляційних засобів наркозу.

· Узагальнити можливі ускладнення наркозу, організовувати їх профілактику та
лікування.

· Визначити клінічні прояви термінальних станів.

· Оволодіти методами реанімаційних заходів при термінальних станах.

Тема11. Місцева анестезія.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Різновиди місцевого знеболення (пошарова інфільтрація, регіональна, спинномозкова, внутрішньокісткова). Препарати для місцевої анестезії. Показання, протипоказання. Можливі ускладнення.

 

Тема 12. Інгаляційний наркоз. Неііігаляційпий наркоз.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Показання, протипоказання. Можливі ускладнення. Поняття про премедикацію. Препарати для інгаляційного, ендотрахельного наркозу. Стадії ефірного наркозу. Масковий наркоз, методика проведення. Будова апарату для інгаляційного наркозу. Типи дихальних контурів. Методика проведення ендотрахеального наркозу. Різновиди неінгаляційного наркозу. Препарати. Методики застосування. Ускладнення наркозу по стадіям і рівням.

 

Тема 13. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Термінові стани. Інтенсивна терапія і легенево-серцева реанімація. Показання і техніка проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця. Відпрацювання техніки легенсво-серцевої реанімації на фантомі.

Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження.

Конкретні цілі:

· Визначати та класифікувати рани, періоди ранового процесу.

· Продемонструвати вміння надавати першу допомогу постраждалому з раною.

· Виконувати первинну хірургічну обробку рани.

· Проводити хірургічну обробку гнійної рани.

· Узагальнити принципи лікування ран в залежності від фази ранового процесу.

· Визначити різні види травматизму.

· Діагностувати ушкодження м 'яких тканин, черепа, грудної клітки, органів
черевної порожнини.

· Продемонструвати заходи першої медичної допомоги постраждалим із різними
видами ушкоджень.

· Класифікувати і діагностувати переломи кісток.

· Продемонструвати надання першої допомоги при переломах,

· Вивчити основні методи консервативного та оперативного лікування переломів.

· Узагальнити наслідки лікування переломів.

· Класифікувати та діагностувати вивихи.

· Продемонструвати методи лікування вивихів.

· Класифікувати та діагностувати термічні, хімічні, променеві опіки,
єлектротравму.

· Проводити заходи першої допомоги постраждалому із опіком, електротравмою.
Розробити програму лікування постраждалого з опіком.

· Класифікувати та діагностувати відмороження.

· Організувати першу допомогу постраждалому з відмороженням.

· Планувати лікувальну програму постраждалому з відмороженням.

 

Тема 14. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікуваннн чистих ран.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Рани, визначення, класифікація. Структура рани та перебіг ранового процесу у чистій рані. Характеристика окремих типів ран іперша допомога при них. Умови при яких виникає інфекція у рані І їх усунення. Структура чистої рани. Первинна хірургічна обробка рани Види первинних швів. Лікування чистої рани в післяопераційному періоді.

 

Тема 15. Інфіковані рани.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Інфіковані рани. Перебіг ранового процесу у гнійній рані. Хірургічна обробка гнійної рани, види вторинних швів. Лікування гнійної рани в залежності від фази ранового процесу. Види дренування гнійної рани.

 

Тема 16. Закриті пошкодження м'нких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Поняттяпро травматизм. Клінічні прояви закритого ушкодження м'яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини. Профілактика розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі. Особливості надання першої допомоги і транспортування хворих при даних ушкодженнях.

 

Тема 17. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозолю. Перша допомога при переломах.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Визначення перелому. Класифікація, Механізм виникнення перелому. Види зміщень кісткових уламків. Утворення кісткового мозолю. Клінічна картина. Методи діагностики.Надання першої допомоги при переломах, її задачі. Засоби транспортної іммобілізації. Будова шин Дітеріхса іКрамера. Надання першої долікарської допомоги хворому з переломом. Накладання шин з підручних матеріалів, Крамера і Дітеріхса.

 

Тема 18. Лікування переломів у стаціонарі. Вивихи.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Основні задачі лікування переломів устаціонарі. Основні види закритого та відкритого лікування. Знеболення. Фіксаційний і екстензійний методи лікування. Показання до оперативного втручання. Метод оперативних втручань при переломах. Наслідки лікування переломів. Вивихи, Поняття Класифікація. Механізм виникнення. Клінічні прояви. Диферепційпа діагностика між переломом та вивихом. Лікування вивихів.

 

Тема 19 Опіки. Опікова хвороба.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Класифікація опіків по глибині, площі, важкості. Клінічні прояви термічнихопіків. Симптоматика опіків хімічними сполуками. Променеві опіки. Періоди перебігу опікової хвороби. Перша допомога при різних видах опіків. Лікування опіків устаціонарі. Лікування опікової хвороби згідно перебігу. Види оперативних втручань при опіках.

 

Тема 20. Відмороження. Електротравма.

Перелік контрольних знань тя умінь, які набуватиме студент.

Відмороження. Визначення. Ступені. Клінічні прояви. Особливості надання першої допомоги хворому з відмороженням у до реактивному періоді. Лікування відморожень у стаціонарі. Електротравма, особливості перебігу. Падання першої допомоги при електротравмі.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.017 с.)