Розслідування нещасних випадківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розслідування нещасних випадків 

Розслідуваня нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібних випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідків .

Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком, групових нещасних випадків, у разі смерті хоча б одного з потерпілих; нещасних випадків, пов"язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасних випадків , які сталися внаслідок контакту зі зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами, проводиться органами внушрініх справ або прокуратури.

Районна держадміністрація протягом доби з часу надходження повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з рослідування нещасного випадку.

До роботи комісії можуть залучатися представники організації, де працюють або навчаються потерпілі, організації, на території чи об"єкті якої стався нещасний випадок, а також представники органів охорони здоров"я, освіти, захисту прав споживачів, експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахован).

До розслідуваня нещасних випадків, які сталися під час прямування на роботу чи з роботи , залучаються представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудових колективів.

У разі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, районна держадміністрація приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та направляє її керівнику копію рішення.

Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менш трьох осіб.

Нащасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії - посадова особа, яку призначає керівник організації, і членів комісії -керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації,членом якої є потерпілий.

Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, може звернутися до районної держадміністрації, яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ. Який затверджується керівником організації, що проводила розслідування.

Необхідна кількість примірників акта НТ визначається в кожному окремому випадку. Акт за формою НТ надсилається: - Потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

- Районній держадміністрації;

- Організації, де працює або навчається потерпілий;

- Організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об"єкта, де стався нещасний випадок.

Копія акта надсилається органам внутрішніх справ, прокуратури та іншим організаціям на їх запит.

Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо. Акт за формою НТ, якій складається за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігається в організації разом з матеріалами розслідування 45 років, а акт за формою НТ, що був складений при розслідуванні нещасного випадку з непрацюючими особами зберігається протягом трьох років у архіві районної держадміністрації.

Реєстрація нещасних випадків, за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ проводиться районними держадміністраціями та організаціями, які проводили розслідування, у журналі за встановленою формою.

 

Облік і аналіз нещасних випадків

 

Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення проводить районна держадміністрація на підставі звітів про нещасні випадки за встановленою формою, які щомісяця надсилаються лікувально-профілактичними закладами.

 

 

Додаток

Форма НТ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

(посада,ініціали та прізвище)

__________________________

(підпис)

 

____________________200__р.

М.П.

АКТ №

Про нещасний випадок невиробничого характеру

1.______________________________________________________________________________

(прізвище,ім"я та по батькові потерпілого)

2. Дата народження______________________________________________________________

(число, місяці, рік)

3. Стать________________________________________________________________________

4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина

дошкільного віку, учень студент____________________________________________________

5.Дата і час нещасного випадку_____________________________________________________

(число, місяць, рік)

(години, хвилини)

6. Адреса потерпілого, область_____________________________________________________

район__________________________________________________________________________

населений пункт

_______________________________________________________________________________

вулиця, будинок, квартира ________________________________________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок_______________________________________________

8. Стислий виклад обставин нещасного випадку

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Подія, що призвела до нещасного випадку____________________________________________

 

10.Причини нещасного випадку _____________________________________________________

 

11. Наслідки нещасного випадку_____________________________________________________

(смертельний, не смертельний)

12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп"яніння, тверезий_________________________________________________________________________

13. Заходи,які необхідно здійснити для усунення причин травмування:

 

№п/п Зміст заходу Виконавець - Термін
    посада, місце виконання
    роботи,  
    Ініціали та  
    прізвище  

 

14.Висновок комісії: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб)

_____________________________________________________________________________

15.Назва організації, яка

проводила розслідування _______________________________________________________

 

Голова комісії ________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

 

Члени комісії: ________________________________________________________________

( посада, підпис, ініціали та прізвище) ( посада, підпис, ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________ 200 р.

Контрольні запитання:

  1. Які нещасні випадки відносять до випадків невиробничого характеру?
  2. Назвіть ораган, що призначає комісію з рослідування?
  3. Назвіть комісію з розслідування групових нещасних випадків невиробничого характеру.

Завдання для самостійної роботи:

Оформлення акта за формою НТ

ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ : ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГ

Мета заняття:документальне оформлення акта за формою Н-2

Нарахування внесків до Фонду соціального страхування

 

Одним з основних принципів страхування є обов'язковість страхувальником сплати страхових внесків.

Роботодавці і добровільно застраховані особи розраховують і сплачують внески по-різному.

Роботодавці визначають суму внеску шляхом помноження встановленого для них страхового тарифу (відсотка) на суму фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включає: витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Страхові внески нараховують в рамках граничної суми заробітної плати, яка на сьогоднішній день сскладає в межах 10000 грн. Таким чином, якщо місячний заробіток буде вище 10000 грн., нарахування слід проводити виходячи з 10000 грн. У випадку ж, коли заробіток не перевищує зазначеної суми, нарахування проводяться з його фактичного розміру.

Для добровольців – це розмір мінімальної заробітної плати, а якщо добровільно застрахована особа – інвалід, то внесок для неї встановлено ­– 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.

Страхові виплати

Страхові виплати складаються:

1) страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працездатності;

2) страхові виплати одноразової допомоги потерпілому або членам його сім'ї;

3) страхової виплати пенсії по інвалідності;

4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання матері під час вагітності;

6) страхових виплат на медичну і соціальну допомогу.

За наявності факту заподіяння моральної шкоди, провадиться страхова виплата за моральну шкоду.

Перерахування розміру страхових виплат відбувається в таких випадках:

– зміни ступеня втрати працездатності;

– зміни складу сім'ї померлого;

– підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Ступінь втрати працездатності потерпілим встановлює МСЕК за участю Фонду соціального страхування і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)