Тема 9. Підприємницький ризик: види ризику, оцінка чинників і засоби його мінімізації. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Підприємницький ризик: види ризику, оцінка чинників і засоби його мінімізації.Ринкова кон'юнктура, еластичність.

Ринкова кон'юнктура буває сприятливою (високою), несприятливою (низкою). Прогнозування попиту проводяться фірмою (підприємницькою структурою) в даному випадку з використанням коефіцієнту еластичності.

Умова задачі.

За даними таблиці зробіть прогноз можливого продажу в 200_ і 200_р., для чого необхідно :

1) розрахувати статистичні коефіцієнти еластичності попиту від прибутку за кожний рік;

2) перетворити статистичні коефіцієнти еластичності в динамічну форму шляхом їхньої екстраполяції на ...;

3) розрахувати можливий продаж у 200_ і 200_ р.;

якщо відомо якій стан прибутків населення і продаж за рік окремих груп товарів в умовних одиницях таблиця 5(відповідно до варіанту розрахунок робиться з однієї товарної групи).

Таблиця 5. Стан прибутків населення за місяць і продажу за рік по окремим групам товарів /у.о./

№ з\п Прибутки в розрахунку на душу населення Продаж на 1 людину обслуговує мого населення за рік
Вар. 1. Хліб
124,2
311,5 123,6
123,
312,5 122,9
122,7
313,5 122,6
пл*  
пл* 314,5  

* плановий показник на послідуючі 8-й та 9-й роки.

Тема 10. Особливості маркетингового підходу в малому бізнесі

“Визначення привабливості товару для підприємців.”

На підставі нижче приведених (таблиця А) умов про ефективність торгівлі за окремими товарними групами визначити:

- до якого класу, який характеризує їх маркетингову привабливість, відноситься кожний товар, побудуйте графічне зображення розміщення товарів за класами,

- зробити висновки про можливу діяльність фірми при їх реалізації (що потрібно зробити фірмі щоб її діяльність була беззбитковою),

- розробіть стратегію поведінки на ринку вашої фірми.

Таблиця А. Ефективність торгівлі продовольчими товарами\ 1 варіант \.

НАЙМЕНУВАННЯ СЕРЕДНЯ НОРМА ПРИБУТКУ, % ПОШИРЕНІСТЬ %
ВАРІАНТИ
Рослинне масло
Цукор
Сири
Жувальна гумка
Печиво
Молочні продукти
Масло тваринне
Макаронні вироби
Рис
Ковбасні вироби
Вафлі
Соуси
Шоколадні вироби
Гречка
Соки
Карамель
М’ясні вироби
Бульйонні кубики
Фруктовий компот

Усі імпортні та вітчизняні товари можна поділити на 4 класи, які характеризують їх маркетингову привабливість (в залежності від норми прибутку та поширеності).

Тема 11. Фінансово-кредитне забезпечення підприємництва

Завдання 11.1 Припустимо, у галузі А, Б, С, Д функціонують фірми:

ГАЛУЗІ А Б С Д
Кількість фірм (функціонуючих)
Збанкрутілі фірми
Знову утворені фірми

Розрахуйте, наскільки зросли розміри ринку для кожної з фірм, що продовжують конкурентну боротьбу, у галузях. У якій галузі вище інтенсивність конкурентної боротьби?

Тема 12. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Завдання 12.1

Після ознайомлення з фінансовим планом бізнес-плану кредитор виявив бажання ознайомитися з деякими коефіцієнтами фінансового плану. Він запропонував розрахувати: 1) коефіцієнт операційного прибутку; 2) коефіцієнт чистого прибутку; 3) коефіцієнт валового прибутку.

Розрахуйте названі коефіцієнти для кредитора, опираючись на такі вихідні дані:

Загальний обсяг продажу товарів за рік, тис. грн. Прямі витрати фірми на виробництво та реалізацію продукції, тис.грн. Операційні витрати фірми, тис. грн. Сплата відсотків за кредит, тис. грн. Податки з прибутку, тис.грн.

Порівняйте розраховані показники з нормативними показниками для роздрібної торгівлі і зробіть кваліфікований висновок.

Тема 13. Бізнес планування. Структура й зміст розділів бізнес-плану. особливості розробки резюме

Завдання 13.1

Працюючи над складанням бізнес-плану, Ви визначилися із всіма можливими видами ризиків для своєї підприємницької ідеї. Ваші підлеглі працювали у цьому ж напрямку, але визначали причини виникнення можливих ризиків. Ваше завдання полягає у тому, щоб визначити для кожного виду ризику дві причини його виникнення і поставити у відповідність один до одного праву і ліву частину таблиці.

Види ризиків і причини їх виникнення.

Вид ризику Причини виникнення
1. Ризики, що пов’язані з неправильним вибором цілей підприємницької діяльності. 1. Створення продуктів-замінників.
2. Ризики, що пов’язані із незабезпеченістю фінансами підприємницької ідеї. 2. Помилкова стратегія ціноутворення.
3. Маркетингові ризики. 3. Втрата джерел фінансування проекту в процесі його реалізації.
4. Ризики, що пов’язані із недотриманістю строків реалізації підприємницької ідеї. 4. Неефективна реклама.
5. Ризики, що пов’язані із забезпеченістю прав власності на авторські вироби. 5. Недотримання графіка запланованих витрат.
6. Ризики, що пов’язані з непередбаченою конкуренцією. 6. Порушення прогнозних термінів отримання доходів.
7. Ризики, що пов’язані із впровадженням інновацій. 7. Тривалі строки одержання патенту.
  8. Одержані результати випереджають технічні і технологічні можливості виробництва.
  9. Недосягнення прогнозних технічних параметрів у процесі проведення науково-дослідних робіт.
  10. Неправильний прогноз кон’юнктури на ринку.
  11. Неадекватна оцінка сфери споживання і власного виробництва.
  12. Недоліки вибраного методу фінансування.
  13. Низький рівень збереження комерційної таємниці.
  14. Експансія з боку іноземного експортера.

Індивідуальне завдання 2

для самостійної роботи студентів за вибором

Студента _____________________________ гр.____________ В-2

.Тема 7. Механізм створення власної справи. Презентація фірми

Завдання 7.2

Завдання 7.2.1.

Припустимо, що Ваша фірма робить чотири види товару: А, Б, В и Г. По кожному товарі складені криві їхні реалізації за визначений період часу.

 

 


ГРАФІКИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ.

Прокоментуйте графіки, зробіть висновки про подальшу маркетингову стратегію фірми.

Завдання 7.2.2.

На малюнках приведені п'ять ситуацій випуску товару на ринок. Яку ситуацію вважати найбільше вигідної для фірми?

Завдання 7.2.3.Створити презентацію на 20-25 слайдів за тематикою: “Домашня сторінка фірми”

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.005 с.)