Загальні відомості про туристичну фірмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні відомості про туристичну фірмуЗміст

 1. Загальні відомості про туристичну фірму
 2. Місія і мета підприємства
 3. Матеріально-технічна база
 4. Виробнича та комерційна діяльності
 5. Аналіз стадії життєвого циклу
 6. Організаційна структура, розподіл повноважень, кадрове забезпечення
 7. Ліцензування туристичної діяльності
 8. Організаційні основи діяльності туристичної фірми
 9. Характеристика діяльності туристичної фірми
 10. Вивчення і аналіз кадрового, інформаційного, технічного і правового забезпечення туристичної фірми

Висновок

 

Загальні відомості про туристичну фірму

Туристична фірма «Стопхай Тур» була створена 17.08.2005р. , засновник – Стопхай І.В Туристична фірма «Стопхай Тур» надає повний спектр туристських послуг таких як: екскурсійна діяльність, відпочинок в Україні та за її кордоном; та відкриває широкі можливості відпочинку для молоді.

Товариство є фізичною особою, має самостійний баланс, печатки, штампи, де зазначається повна назва товариства, бланки з фірмовою назвою, товарний знак, інші реквізити, поточні, валютні та інші рахунки в бланках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, за інтересами учасників, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство набуває статус фізичної особи-підприємця з моменту його державної реєстрації і має право здійснювати будь-які дії і займатися будь-якою діяльністю.

«Стопхай Тур» було зареєстроване у м. Києві Дніпровською районною державною адміністрацією, номер запису про включення відомостей про ФОП до ЄДР 2 067 000 0000 005333, де було видано ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця.

Фірма має свою адресу:

Київ

01011, ул.Лескова 6, оф 16 (м.Печерська)

тел. (044) 285 33 13

(044) 285 87 83

 

Місія і мета підприємства

На сьогоднішній день туристична фірма «Стопхай Тур» є турагентом. Як тур агентство, вона є організацією, що займається продажем туристських і екскурсійних путівок, а також наданням інших посередницьких послуг по організації туристсько-екскурсійної діяльності (інформаційних, рекламних, маркетингових та інших).

Турагентська діяльність – діяльність з формування і реалізіціїї турпродукту, розробленого туроператором, яка здійснюється юридичною особою або індивідуальним підприємцем (турагентом), як правило, на основі ліцензії.

Фірма надає можливості на вибір і використання транспортних засобів, засобів розміщення, засобів сервісу, страхування на час подорож, екскурсійного обслуговування.

Різноманітність пропонованих турів туристичної фірми «Стопхай Тур»

Автобусні тури, Тури вихідного дня, Новорічні тури, Дитячий відпочинок в такі країни як:

Бельгія, Австрія, Болгарія, Великобританія, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Домініканська республіка, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія.

Екскурсійні програми: Одеса, Київ, Камянець-Подільський, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль,Ужгород.

Матеріально-технічна база

Сукупність засобів і предметів праці, що функціонують в туристичному підприємстві, складає його матеріально-технічну базу. Вона складається з основних та оборотних фондів.

Особливості матеріально-технічної бази туристичного підприємства полягають в тому, що засоби і предмети праці функціонують не тільки в процесі виробництва, але і в процесах реалізації і організації споживання послуг.

Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Оборотні фонди — частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється (на вартість платних послуг).

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних та оборотних фондів служать визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва. Уся сукупність наявних виробничих фондів становить найбільшу за питомою вагою частину (близько 60 відсотків) національного багатства країни. Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства. Елементи оборотних фондів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється (сировина, конструкційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (паливо, енергія), збереження і транспортування матеріальних запасів та інвентарю (тара).

Головними ознаками основних фондів є термін і їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість і спосіб її перенесення. Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди.

До основних виробничих фондів відносять засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва упродовж тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами.

Основні невиробничі фонди за тривалістю функціонування і втратою споживної вартості подібні до основних виробничих фондів, але між ними існує різниця. Основні невиробничі фонди не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва. Джерелом відтворення їх є прибуток підприємства, тоді як джерелом простого відтворення основних виробничих фондів є амортизаційні відрахування. До основних невиробничих фондів належать фонди житлово-комукальних господарств, будинки відпочинку, спортивні табори, дошкільні установи, об'єкти соціально-побутового призначення.

Динаміка показників з праці туристичного підприємства „Стопхай Тур”

 

№ п\п Показники Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік Відхилення, +\- Темп росту,%
1. Загальний фонд робочого часу Людино\ днів 2,4
2. Втрати робочого часу, в т.ч.: Людино\ днів
2.1. Простої Людино/ днів Х Х Х Х
2.2. Прогули Людино\ днів 1,25
2.3. Неявки з дозволу адміністрації Людино\ днів 1,4
3. Виробітка одного працівника Людино\ днів 0,86
4. Фонд оплати праці працівників, в т. ч.: Тис.грн
4.1. Фонд основної заробітної плати Тис.грн Х Х
4.2. Фонд додаткової заробітної плати Тис.грн Х Х
4.3. Заохочування та виплати, в т.ч.: Тис.грн
  Матеріальна допомога Тис.грн Х Х Х Х
  Соціальні пільги Тис.грн Х Х Х Х
5. Середня заробітня плата Тис.грн
6. Продуктивність праці працівників Тис.грн 10,2

 

 

Динаміка показників фінансової діяльності туристичного підприємства

„Стопхай Тур”

№ п\п Показники Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік Відхи лення, +\- Темп рост, %
1. Дохід (виручка) віл реалізації продукції ГРН 6,4
2. Податок на додану вартість Х Х Х Х Х
3. Інші відрахування з доходів ГРН Х Х
4. Чистий дохід від Реалізації грн
5. Собівартість реалізованої продукції грн 0,6
6. Валовий: - прибуток -збиток грн
7. Інші операційні доходи Х Х Х Х Х
8. Адміністративні витрати Х Х Х Х Х
9. Витрати на збут Х Х Х Х Х
10. Інші операційні витрати Х Х Х Х Х
11. Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток - збиток Х Х Х Х Х
12. Доходи від участі в капіталі Х Х Х Х Х
13. Інші фінансові доходи Х Х Х Х Х
14. Інші доходи Х Х Х Х Х
15. Фінансові витрати Х Х Х Х Х
16. Витрати від участі в капіталі Х Х Х Х Х
17. Інші витрати Х Х Х Х Х
18. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток - збиток грн
19. Податок на прибуток від звичайної діяльності Х Х Х Х Х
20. Фінансові результати від звичайної діяльності -прибуток - збиток грн
21. Надзвичайні: Доходи Витрати Х Х Х Х Х
22. Податки з надзвичайного прибутку Х Х Х Х Х
23. Чистий: Прибуток Збиток грн
24. Загальний рівень рентабельності% % 0,5
25. Рентабельність витрат,% %

 

 

Структура управління фірмою

 

Посадові обов`язки менеджера з туризму:

 • вивчає кон’юктуру і тенденції розвитку ринку туристичних послуг;
 • приймає участь в розробці методики пошуку клієнта та методику продажу турпродукту;
 • вивчає та аналізує мотивацію попиту на туристичні продукти, що реалізуються, потреби клієнтів та замовників послуг;
 • розробляє програми розширення комплексу туристичних послуг та інших додаткових послуг;
 • організовує прийом запитів від клієнтів, оформлення платіжних та туристичних документів.

Консультує клієнтів щодо:

 • правил оформлення замовлення та бронювань;
 • категорій готелів, рівня обслуговування в них;
 • правил в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та правилах перебування в ній;
 • порядку оформлення віз;
 • валютного та митного контролю;
 • умов забезпечення особистої безпеки, дотримання прав споживача та збереження майна клієнтів.

Забезпечує клієнтів інформаційно-супроводжувальними, рекламними матеріалами згідно вибраного туристичного продукту.

Забезпечує продаж, бронювання послуг, їх підтвердження та оформлення з врахуванням індивідуальних особливостей клієнтів.

Організовує проведення переговорів з клієнтами, узгоджує умови договору:

 • згідно програми перебування та маршрутів подорожі;
 • щодо початку та завершення подорожі, її тривалості;
 • щодо отримання додаткових послуг;
 • щодо часу та місця отримання туристських та проїзних документів.

Забезпечує продаж, бронювання послуг, їх підтвердження та оформлення з врахуванням індивідуальних особливостей клієнтів.

Вивчає довідники з туризму, каталоги та інші джерела туристської інформації з метою формування власних інформаційних баз по туристичних операторах та туристичних агентах; налагоджує контакт з туроператорами /агентами з метою вивчення програм турів та визначення тих, що користуються найбільшим попитом у клієнтів.

Висновок

„ „ Стопхай Тур” являється професійною незалежною туристичною фірмою, діяльність якої спрямована на задоволення потреб туриста. Фірма займається турагентською діяльністю.

Основною задачею працівників фірми є якісна консультація туристів, виходячи з їх побажань і підбір туру по критерію «ціна-якість». Якщо персонал зробив правильний вибір для клієнта, то цей клієнт скористується послугами фірми ще раз або ж навіть порадить її своїм друзям, а це і є найкраща реклама. Так отримають задоволення і клієнти і робітники фірми, яка буде набирати обертів у своєму процвітанні.

Співпраця з іншими підприємствами дозволяє отримати підприємству ряд додаткових переваг, це – колективні знижки, швидке формування туру та отримати більшу кількість споживачів.

Серед значних недоліків фірми я відмітила – невелика площа приміщення, в якому знаходиться фірма, немає функціонального розподілу праці, недостатня кількість працівників. На мою думку, по можливості, потрібно змінити приміщення на більше, набрати більший штат працівників, в першу чергу помічника кожному менеджеру, кур’єра, секретаря, людину, яка буде займатися оформленням віз, подачі документів до консульства.

Оскільки фірма знаходиться у зручному місці, в неї є досить велика кількість клієнтів, але великий відсоток з них, просто не може отримати свою послугу, оскільки дуже важко пробитися до менеджера, він зайнятий оформленням документів вже існуючих клієнтів. А якщо розширити штат працівників, кожен буде займатися своєю функцією, звільниться час у менеджера, а отже більше клієнтів отримають свою послугу і, як наслідок – більші прибутки.

 

Зміст

 1. Загальні відомості про туристичну фірму
 2. Місія і мета підприємства
 3. Матеріально-технічна база
 4. Виробнича та комерційна діяльності
 5. Аналіз стадії життєвого циклу
 6. Організаційна структура, розподіл повноважень, кадрове забезпечення
 7. Ліцензування туристичної діяльності
 8. Організаційні основи діяльності туристичної фірми
 9. Характеристика діяльності туристичної фірми
 10. Вивчення і аналіз кадрового, інформаційного, технічного і правового забезпечення туристичної фірми

Висновок

 

Загальні відомості про туристичну фірму

Туристична фірма «Стопхай Тур» була створена 17.08.2005р. , засновник – Стопхай І.В Туристична фірма «Стопхай Тур» надає повний спектр туристських послуг таких як: екскурсійна діяльність, відпочинок в Україні та за її кордоном; та відкриває широкі можливості відпочинку для молоді.

Товариство є фізичною особою, має самостійний баланс, печатки, штампи, де зазначається повна назва товариства, бланки з фірмовою назвою, товарний знак, інші реквізити, поточні, валютні та інші рахунки в бланках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює господарську діяльність від свого імені, за інтересами учасників, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство набуває статус фізичної особи-підприємця з моменту його державної реєстрації і має право здійснювати будь-які дії і займатися будь-якою діяльністю.

«Стопхай Тур» було зареєстроване у м. Києві Дніпровською районною державною адміністрацією, номер запису про включення відомостей про ФОП до ЄДР 2 067 000 0000 005333, де було видано ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця.

Фірма має свою адресу:

Київ

01011, ул.Лескова 6, оф 16 (м.Печерська)

тел. (044) 285 33 13

(044) 285 87 83

 

Місія і мета підприємства

На сьогоднішній день туристична фірма «Стопхай Тур» є турагентом. Як тур агентство, вона є організацією, що займається продажем туристських і екскурсійних путівок, а також наданням інших посередницьких послуг по організації туристсько-екскурсійної діяльності (інформаційних, рекламних, маркетингових та інших).

Турагентська діяльність – діяльність з формування і реалізіціїї турпродукту, розробленого туроператором, яка здійснюється юридичною особою або індивідуальним підприємцем (турагентом), як правило, на основі ліцензії.

Фірма надає можливості на вибір і використання транспортних засобів, засобів розміщення, засобів сервісу, страхування на час подорож, екскурсійного обслуговування.

Різноманітність пропонованих турів туристичної фірми «Стопхай Тур»

Автобусні тури, Тури вихідного дня, Новорічні тури, Дитячий відпочинок в такі країни як:

Бельгія, Австрія, Болгарія, Великобританія, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Домініканська республіка, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія.

Екскурсійні програми: Одеса, Київ, Камянець-Подільський, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль,Ужгород.

Матеріально-технічна база

Сукупність засобів і предметів праці, що функціонують в туристичному підприємстві, складає його матеріально-технічну базу. Вона складається з основних та оборотних фондів.

Особливості матеріально-технічної бази туристичного підприємства полягають в тому, що засоби і предмети праці функціонують не тільки в процесі виробництва, але і в процесах реалізації і організації споживання послуг.

Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Оборотні фонди — частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється (на вартість платних послуг).

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних та оборотних фондів служать визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва. Уся сукупність наявних виробничих фондів становить найбільшу за питомою вагою частину (близько 60 відсотків) національного багатства країни. Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства. Елементи оборотних фондів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється (сировина, конструкційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (паливо, енергія), збереження і транспортування матеріальних запасів та інвентарю (тара).

Головними ознаками основних фондів є термін і їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість і спосіб її перенесення. Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди.

До основних виробничих фондів відносять засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва упродовж тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами.

Основні невиробничі фонди за тривалістю функціонування і втратою споживної вартості подібні до основних виробничих фондів, але між ними існує різниця. Основні невиробничі фонди не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва. Джерелом відтворення їх є прибуток підприємства, тоді як джерелом простого відтворення основних виробничих фондів є амортизаційні відрахування. До основних невиробничих фондів належать фонди житлово-комукальних господарств, будинки відпочинку, спортивні табори, дошкільні установи, об'єкти соціально-побутового призначення.

Динаміка показників з праці туристичного підприємства „Стопхай Тур”

 

№ п\п Показники Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік Відхилення, +\- Темп росту,%
1. Загальний фонд робочого часу Людино\ днів 2,4
2. Втрати робочого часу, в т.ч.: Людино\ днів
2.1. Простої Людино/ днів Х Х Х Х
2.2. Прогули Людино\ днів 1,25
2.3. Неявки з дозволу адміністрації Людино\ днів 1,4
3. Виробітка одного працівника Людино\ днів 0,86
4. Фонд оплати праці працівників, в т. ч.: Тис.грн
4.1. Фонд основної заробітної плати Тис.грн Х Х
4.2. Фонд додаткової заробітної плати Тис.грн Х Х
4.3. Заохочування та виплати, в т.ч.: Тис.грн
  Матеріальна допомога Тис.грн Х Х Х Х
  Соціальні пільги Тис.грн Х Х Х Х
5. Середня заробітня плата Тис.грн
6. Продуктивність праці працівників Тис.грн 10,2

 

 

Динаміка показників фінансової діяльності туристичного підприємства

„Стопхай Тур”

№ п\п Показники Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік Відхи лення, +\- Темп рост, %
1. Дохід (виручка) віл реалізації продукції ГРН 6,4
2. Податок на додану вартість Х Х Х Х Х
3. Інші відрахування з доходів ГРН Х Х
4. Чистий дохід від Реалізації грн
5. Собівартість реалізованої продукції грн 0,6
6. Валовий: - прибуток -збиток грн
7. Інші операційні доходи Х Х Х Х Х
8. Адміністративні витрати Х Х Х Х Х
9. Витрати на збут Х Х Х Х Х
10. Інші операційні витрати Х Х Х Х Х
11. Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток - збиток Х Х Х Х Х
12. Доходи від участі в капіталі Х Х Х Х Х
13. Інші фінансові доходи Х Х Х Х Х
14. Інші доходи Х Х Х Х Х
15. Фінансові витрати Х Х Х Х Х
16. Витрати від участі в капіталі Х Х Х Х Х
17. Інші витрати Х Х Х Х Х
18. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - прибуток - збиток грн
19. Податок на прибуток від звичайної діяльності Х Х Х Х Х
20. Фінансові результати від звичайної діяльності -прибуток - збиток грн
21. Надзвичайні: Доходи Витрати Х Х Х Х Х
22. Податки з надзвичайного прибутку Х Х Х Х Х
23. Чистий: Прибуток Збиток грн
24. Загальний рівень рентабельності% % 0,5
25. Рентабельність витрат,% %

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)