Тарау. Алдын ала шешім (47 - 52 баптар)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тарау. Алдын ала шешім (47 - 52 баптар)5-Бөлім. Тауарлар мен көлік құралдарын өткізуге (53 - 115 баптар)

байланысты алдын ала операциялар, кедендік

операциялар мен рәсімдер

10-тарау. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан (53 - 60 баптар)

Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу

Тарау. Кедендік тасымалдаушы (61 - 70 баптар)

Тарау. Ішкі кедендік транзит (71 - 86 баптар)

13-тарау. Уақытша сақтау (87 - 111 баптар)

14-тарау. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан (112 - 115 баптар)

Республикасының кедендік аумағынан тысқары

жерлерге әкету кезіндегі кедендік рәсімдер

6-Бөлім. Тауарлардың кедендік режимдері (116 - 253 баптар)

Тарау. Кедендік режимдерге жататын жалпы ережелер (116 - 118 баптар)

16-тарау. Тауарларды еркін айналыс үшін шығару (119 - 120 баптар)

17-тарау. Тауарлардың кері импорты (121 - 123 баптар)

18-тарау. Кеден қоймасы (124 - 140 баптар)

19-тарау. Бажсыз сауда дүкені (141 - 151 баптар)

20-тарау. Тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеу (152 - 163 баптар)

21-тарау. Тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеу (164 - 172 баптар)

22-тарау. Тауарларды кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу (173 - 187 баптар)

23-тарау. Тауарлар мен көлік құралдарын (188 - 196 баптар)

уақытша әкелу

24-тарау. Тауарлар мен көлік құралдарын (197 - 205 баптар)

уақытша әкету

Тарау. Тауарлар экспорты (206 - 208 баптар)

26-тарау. Тауарлардың кері экспорты (209 - 211 баптар)

Тарау. Тауарлар транзиті (212 - 219 баптар)

Тарау. Тауарларды жою (220 - 224 баптар)

Тарау. Тауардан мемлекет пайдасына бас тарту (225 - 228 баптар)

30-тарау. Еркін кеден аймағы (229 - 237 баптар)

31-тарау. Еркін қойма (238 - 251 баптар)

Тарау. Арнайы кедендік режим (252 - 253 баптар)

7-Бөлім. Арнайы кедендік рәсімдер (254 - 289 баптар)

33-тарау. Көлік құралдарын өткізу (254 - 262 баптар)

34-тарау. Жеке тұлғалардың тауарлар мен көлік (263 - 270 баптар)

құралдарын өткізуі

35-тарау. Тауарларды халықаралық почта (271 - 276 баптар)

жөнелтілімдерімен өткізу

36-тарау. Шетелдік тұлғалардың жекелеген (277 - 289 баптар)

санаттарының тауарларды өткізуі

8-Бөлім. Кедендік төлемдер және салықтар (290 - 358 баптар)

Тарау. Жалпы ережелер (290 - 299 баптар)

38-тарау. Кедендік төлемдерді және салықтарды есептеу (300 - 304 баптар)

39-тарау. Тауарлардың кедендік құнын айқындау (305 - 321 баптар)

40-тарау. Кедендік төлемдерді төлеу мерзімдері мен тәртібі (322 - 328 баптар)

41-тарау. Кедендік төлемдер бойынша жеңілдіктер (329 - 331 баптар)

42-тарау. Кедендік баждарды төлеу мерзімдерінің өзгеруі (332 - 337 баптар)

43-тарау. Кедендік төлемдердің және (338 - 345 баптар)

салықтардың төленуін қамтамасыз ету

44-тарау. Кедендік төлемдерді және салықтарды қайтару (346 - 347 баптар)

45-тарау. Берешекті және өсімпұлды өндіріп алу (348 - 358 баптар)

9-Бөлім. Кедендік ресімдеу (359 - 409 баптар)

46-тарау. Кедендік ресімдеуге қатысты негізгі ережелер (359 - 369 баптар)

47-тарау. Кедендік ресімдеуге қатысты қосымша ережелер (370 - 371 баптар)

Тарау. Тауарларды декларациялау (372 - 385 баптар)

49-тарау. Тауарларды декларациялауға қатысты (386 - 389 баптар)

қосымша ережелер

50-тарау. Тауарларды шығару (390 - 393 баптар)

Тарау. Кеден брокері (394 - 409 баптар)

10-Бөлім. Кеден органдарының интеллектуалдық (410 - 420 баптар)

меншік объектілеріне құқықты қорғауы

52-тарау. Кеден органдарының интеллектуалдық меншік (410 - 414 баптар)

объектілеріне құқықты қорғауы үшін негіздер

53-тарау. Интеллектуалдық меншік объектілері бар (415 - 420 баптар)

тауарларды кедендік ресімдеу және кедендік

бақылау ерекшеліктері

11-Бөлім. Кедендік статистика. (421 - 429 баптар)

Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық технологиялар

54-тарау. Кедендік статистиканы жүргізу (421 - 423 баптар)

55-тарау. Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық технологиялар (424 - 429 баптар)

3. Арнайы бөлім (430 - 531 баптар)

12-Бөлім. Кедендік әкімшілік жүргізу (430 - 479 баптар)

56-тарау. Кедендік бақылау (430 - 440 баптар)

57-тарау. Кедендік бақылау жүргізудің нысандары (441 - 452 баптар)

мен тәртібі

Тарау. Кедендік сараптама (453 - 458 баптар)

59-тарау. Кеден ісі саласындағы сыртқы (459 - 467 баптар)

экономикалық және өзге де қызметке

қатысушыларды тексеру

60-тарау. Тәуекелді бағалау және басқару (468 - 470 баптар)

61-тарау. Кедендік бақылауға қатысты қосымша ережелер (471 - 479 баптар)

13-Бөлім. Валюталық және экспорттық бақылау (480 - 484 баптар)

саласындағы кедендік бақылау

62-тарау. Кеден органдарының валюталық бақылау (480 - 481 баптар)

саласындағы функциясы

63-тарау. Кеден органдары жүзеге асыратын (482 - 484 баптар)

экспорттық бақылау

14-Бөлім. Тауарлар мен көлік құралдарын мемлекет (485 - 492 баптар)

меншігіне айналдыру

64-тарау. Тауарлар мен көлік құралдарын мемлекет (485 - 487 баптар)

меншігіне айналдыру

65-тарау. Кеден органдары мемлекет меншігіне айналдырған (488 - 492 баптар)

тауарлармен көлік құралдарына билік ету тәртібі

15-Бөлім. Шағымды қарау және ол бойынша шешім қабылдау (493 - 531 баптар)

66-тарау. Кеден органының және кеден органы (493 - 497 баптар)

лауазымды адамының шешіміне, әрекеттеріне

(әрекетсіздігіне) шағымдану

67-тарау. Кеден органының және кеден органы лауазымды (498 - 502 баптар)

адамының шешіміне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)

шағымды қарау

68-тарау. Кеден органының және кеден органы лауазымды (503 - 504 баптар)

адамының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)

шағымданудың оңайлатылған тәртібі

16-Бөлім. Кеден органдарында қызмет атқару тәртібі (505 - 531 баптар)

69-тарау. Кеден органдарында қызмет атқару тәртібі (505 - 516 баптар)

70-тарау. Дене күшін, арнаулы құралдар мен (517 - 521 баптар)

атыс қаруын қолдану

71-тарау. Кеден органдарының лауазымды адамдарын (522 - 526 баптар)

материалдық қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау

72-тарау. Кеден органдарының және олардың лауазымды (527 - 528 баптар)

адамдарының жауаптылығы

73-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер (529 - 531 баптар)

 

2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен мәтін өзгертілді (бұр.ред.қара)

 

Осы Кодекс Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің құқықтық, экономикалық және ұйымдық негіздерін белгілейді және Қазақстан Республикасының егемендігі мен экономикалық қауіпсіздігін қорғауға, Қазақстан экономикасының дүниежүзілік экономикалық қатынастар жүйесіндегі байланыстарын жандандыруға және сыртқы экономикалық қызметті ырықтандыруға бағытталған.

1. Жалпы бөлім

1-Бөлім. Жалпы ережелер

Тарау. Негізгі ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасындағы кеден ісі

Қазақстан Республикасындағы кеден ісі тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізудің, кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың, кедендік режимдерді қолданудың, кедендік төлемдері және салықтарды алудың, кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жүргізудің тәртібі мен шарттарын, мемлекет пен сыртқы экономикалық және өзге де қызметті жүзеге асырушы тұлғалардың арасындағы билік қатынастарына негізделген кеден саясатын іске асырудың басқа да құралдарын қамтиды.

2-бап. Кеден ісі саласы

1. Кеден ісі саласы - Қазақстан Республикасының кеден саясатын іске асыру кезінде кеден ісін қолдану жөніндегі мемлекеттік реттеу саласы.

2. Осы Кодекспен реттелмеген кеден ісі саласына қатысты қатынастар Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен реттеледі.

3-бап. Қазақстан Республикасының кеден саясаты

1. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының құрамдас бөлігі болып табылатын бірыңғай кеден саясаты жүзеге асырылады.

2. Кеден саясаты өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының қарауына жатады.

3. Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуды ынталандыру және экономикалық мүдделерін қорғау, тиімді кедендік бақылауды қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген өзге де мақсаттар Қазақстан Республикасы кеден саясатының негізгі мақсаттары болып табылады.

4-бап. Қазақстан Республикасының кеден заңдары

1. Қазақстан Республикасының кеден заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Кодекстен, сондай-ақ қабылдануы осы Кодексте көзделген өзге де нормативтік құқықтық актілерден тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Кодекстегіден өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

5-бап. Қазақстан Республикасы кеден заңдарының уақыт жағынан қолданылуы

1. Кеден ісі саласында осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден органы кеден декларациясы мен құжаттарын тіркеген күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының кеден заңдары қолданылады.

2. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы осы Кодексте белгіленген талаптарды бұза отырып өткізу кезінде тауарлар мен көлік құралдары Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы іс жүзінде өткізілген күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының кеден заңдары қолданылады.

3. Егер тауарлар мен көлік құралдарының Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы іс жүзінде өткізілген күнін анықтау мүмкін болмаса, кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық айқындалған күні қолданыста болған Қазақстан Республикасының кеден заңдары қолданылады.

6-бап. Қазақстан Республикасының кедендік аумағы мен кедендік шекарасы

1. Қазақстан Республикасының кедендік аумағын құрғақтағы аумақ, аумақтық сулар (теңіз) және ішкі сулар, олардың үстіндегі әуе кеңістігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құрлықтық қайраңында орналасқан жасанды аралдар, қондырғылар, ғимараттар және кеден ісі саласында Қазақстан Республикасының юрисдикциясында ғана болатын өзге де объектілер құрайды.

2. Қазақстан Республикасының аумағында құрылған арнайы экономикалық аймақтың аумағы Қазақстан Республикасының кедендік аумағының бір бөлігі болып табылады.

3. Қазақстан Республикасы кедендік аумағының шектері, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақтардың периметрлері Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы болып табылады. Кедендік шекара - Қазақстан Республикасының кедендік аумағының шектерін белгілейтін сызық пен осы сызық бойынша өтетін вертикалды бет.

4. Кедендік шекара Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасына дәл келуі мүмкін.

7-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 1 тармақша өзгертілді (бұр. ред. қара); 2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен 1-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

1) тауарлар мен көлік құралдарын жіберу - Қазақстан Республикасы кеден органдарының тұлғаларға белгілі бір кедендік режимнің шарттарына сәйкес тауарлар мен көлік құралдарын пайдалануға және (немесе) оларға билік етуге рұқсат беру жөніндегі іс-әрекеті;

2) жүк операциялары - кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдау, тиеу, түсіру, қайта тиеу, орамның зақымданған жерлерін жөндеу, орау, қайта орау және тасымалдау үшін қабылдау, мұндай тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алу, аталған тауарлар болуы мүмкін үй-жайлар мен басқа да орындарды ашу;

3) ырық бермес күштің әсері - нақты бір жағдай кезіндегі Қазақстан Республикасының кеден заңдарында көзделген белгілі бір әрекеттерді жасауға кедергі келтіретін төтенше және ырық бермейтін оқиға;

4) декларант - тауарлар мен көлік құралдарын өткізуші тұлға не тауарлар мен көлік құралдарын өз атынан декларациялайтын, білдіретін және ұсынатын кеден брокері;

5) декларациялау - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін және (немесе) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдары туралы мәліметтерді мәлімдеу;

6) шетелдік тұлға - осы баптың 8) тармақшасында аталмаған тұлға;

7) шетелдік тауар - осы баптың 9) тармақшасында аталмаған тауар;

8) қазақстандық тұлға - Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын жері бар, азаматтығы жоқ адам, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасында тіркелген жеке кәсіпкер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған заңды тұлға;

9) қазақстандық тауар - толығымен Қазақстан Республикасында өндірілген, жеткілікті қайта өңдеу өлшемдеріне сәйкес Қазақстан Республикасында қайта өңделген, Қазақстан Республикасының аумағында еркін айналыс үшін шығарылған, осы Кодекске сәйкес мемлекеттің меншігіне айналдырылған тауар;

10) коммерциялық құжаттар - шот-фактуралар, арнайы тізбелер, тиеу және орау парақтары, сондай-ақ тауарлар туралы мәліметтерді, оның ішінде тауарлардың құнын растайтын және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес пайдаланылатын басқа да құжаттар;

11) топтасып тасымалдау - бір көлік құралымен бір мезгілде бірнеше жөнелтушінің немесе алушының жүктері өткізілетін кездегі тасымал;

12) тұлға - жеке және (немесе) заңды тұлға;

13) тауарларды өткізуші тұлға - өз атынан не басқа тұлғаның тапсырмасы бойынша сыртқы экономикалық мәміле жасаушы тұлға; егер тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу қазақстандық тұлғаның сыртқы экономикалық мәмілелер жасауынсыз жүзеге асырылатын болса, Қазақстан Республикасының аумағында кедендік бақылаудағы тауарларды пайдалану мен оларға иелік ету құқығы бар тұлға;

14) тарифтік емес реттеу шаралары - тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салулар мен шектеулер, квоталау, лицензиялау, тауарлардың қауіпсіздігі бойынша стандарттар мен талаптарға (оның ішінде техникалық, фармакологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық, ветеринариялық, фитосанитарлық, радиациялық, экологиялық стандарттар) сәйкестігін растау және Қазақстан Республикасының заң актілерімен және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулыларымен белгіленетін өзге де талаптар;

15) тарифтік реттеу шаралары - тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу кезінде кедендік тарифті пайдалана отырып, сыртқы экономикалық және кеден ісі саласындағы өзге де қызметті мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген шаралар;

16) салықтар - тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты алынуы Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген қосылған құн салығы мен акциз;

17) кедендік төлемдердің және салықтардың төленуін қамтамасыз ету - осы Кодексте көзделген кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындаудың осы Кодексте белгіленген әдістері;

18) тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу - тауарлар мен көлік құралдарын халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберуді, құбыр тасымалы мен электр беру желілерін пайдалануды қоса алғанда, кез келген әдіспен Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелу немесе Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкету жөнінде іс-әрекеттер жасау;

19) тасымалдаушы - тауарларды іс жүзінде өткізуші не көлік құралын пайдаланғаны үшін жауапты болып табылатын тұлға;

20) тауарларды алушы - кедендік бақылаудағы тауарларды жеткізуге тасымалдаушы міндетті болатын тауардың ілеспе құжаттарында аталған тұлға;

21) өткізу пункті - адамдарды, тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының мемлекеттік (кедендік) шекарасы арқылы өткізу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары белгілеген автомобиль, темір жол вокзалының, станциясының, әуежайдың, аэродромның, теңіз, өзен портының не өзге де жабдықталған орынның шегіндегі аумақ (аумақтың бір бөлігі);

22) мамандандырылған кеден мекемелері - кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын мемлекеттік мекемелер;

23) электрондық цифрлық қолтаңба құралдары - электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның түпнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдар жиынтығы;

24) кедендік әкімшілік жүргізу - Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын ұйымдық-құқықтық және өзге де іс-әрекеттер мен шаралар жиынтығы;

25) кедендік декларация - тауарлар мен көлік құралдары туралы декларант мәлімдеген мәліметтерді жазбаша және (немесе) электрондық түрде растайтын құжат;

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 26 тармақша өзгертілді (бұр. ред. қара)

26) кедендік инфрақұрылым - Қазақстан Республикасы кеден органдарының жұмыс істеуіне жағдай жасайтын, сондай-ақ кеден органдарының лауазымды адамдарына әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған үйлер мен ғимараттар;

27) кедендік бақылау - Қазақстан Республикасының кеден және өзге де заңдарын сақтау бойынша, оның ішінде тәуекелдерді басқару жүйесін пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын, орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының кеден органдарына жүктелген шаралардың жиынтығы;

28) кедендік ресімдеу - тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізуге байланысты адамдар және Қазақстан Республикасының кеден органдары жасайтын іс-әрекеттер мен рәсімдердің жиынтығы;

29) кедендік операциялар - кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты Қазақстан Республикасының кеден органдары да, тұлғалар да Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес жасайтын жекелеген іс-әрекеттер;

30) жөнелтуші кеден органы - тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаумен тасымалдау басталатын Қазақстан Республикасының кеден органы;

31) межелі кеден органы - тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаумен тасымалдау аяқталатын Қазақстан Республикасының кеден органы;

32) кедендік баж - Қазақстан Республикасының кеден органдары тауарды Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелген кезде немесе тауарды аталған аумақтан әкеткен кезде алатын және осындай әкелу немесе әкетудің ажырамас шарты болып табылатын кедендік төлемнің түрі;

33) кедендік рәсімдер - Қазақстан Республикасының кеден органдары мен кеден ісі саласындағы тұлғалардың кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты жасайтын іс-әрекеттерінің жиынтығы;

34) кедендік режим - Қазақстан Республикасының кедендік аумағында не одан тыс жерлерде өткізу, пайдалану мақсаттарына қарай тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағы арқылы өткізу кезіндегі олардың кеден ісі саласындағы мәртебесін айқындайтын, осы Кодексте белгіленген нормалардың жиынтығы;

35) кедендік алымдар - Қазақстан Республикасының кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу, кедендік алып жүру үшін, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының кеден органдары бекітетін қоймаларда сақтау үшін алатын кедендік төлем түрлері;

36) кедендік алып жүру - Қазақстан Республикасының кеден органдары лауазымды адамдарының кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарын алып жүруі;

37) кедендік тариф - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қолданылатын кедендік баж ставкаларының Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес жүйеленген тізбесі;

38) кеден терминалы - Қазақстан Республикасы кеден органының қызмет аймағындағы Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлармен және көлік құралдарымен кедендік ресімдеу және (немесе) кедендік операциялар жасауға арнап арнайы жайластырылған, техникамен жарақтандырылған және жабдықталған орын;

39) тауар - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін мүлік, оның ішінде ақпарат таратушылар, валюталық құндылықтар, энергияның электр, жылу және өзге де түрлері, сондай-ақ көлік құралдары, бұған осы баптың 43) тармақшасында аталған көлік құралдары кірмейді;

40) кедендік бақылаудағы тауарлар - осы Кодекске сәйкес кедендік бақылау жүзеге асырылатын тауарлар;

41) көлік құжаттары - халықаралық автомобиль жүк құжаттамасы, темір жол көліктік жүк құжаттамасы, багаж тізімдемесі, багаж түбіртегі, әуе жүк құжаттамасы, коносамент, сондай-ақ құбыр тасымалымен және электр беру желілері арқылы тауарларды өткізу кезінде пайдаланылатын құжаттар мен Қазақстан Республикасының көлік туралы заң актілерінде және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген тасымалдар кезінде тауарлар мен көлік құралдарына ілесе жүретін өзге де құжаттар;

42) тауарларға ілеспе құжаттар - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына арналған коммерциялық және көлік құжаттары;

43) көлік құралы - халықаралық тасымалдауларды жүзеге асыру үшін қолданылатын және осы көлік құралдарымен бірге тасымалданатын болса, олар үшін техникалық паспортпен немесе техникалық формулярмен көзделген қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтары мен жабдықтарды, олардың конструкциясында көзделген май құю ыдыстарындағы жанар-жағармай материалдары мен салқындату сұйықтарын қоса алғанда, теңіз, ішкі су, әуе кемесі, механикалық көлік құралы;

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 44 тармақша жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

44) уәкілетті орган — кеден ісі саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

45) шартты түрде шығару - тауарлар мен көлік құралдарын шектеп және оларды пайдалану мен оларға билік ету жөніндегі шарттарға орай шығару;

46) сыртқы экономикалық қызметке қатысушы - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырушы тұлға;

47) электрондық құжат - өзіндегі ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

48) электрондық цифрлық қолтаңба - электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиыны.

2. Қазақстан Республикасы кеден заңдарының басқа да арнаулы ұғымдары осы Кодекстің тиісті баптарында айқындалатын мағынада пайдаланылады.

3. Осы Кодексте пайдаланылатын Қазақстан Республикасы заңдарының азаматтық және басқа да салаларының ұғымдары, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы заңдарының бұл салаларында олар қалай пайдаланылса, сондай мағынада қолданылады.

2-тарау. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан

Республикасының Кедендік шекарасы арқылы өткізу туралы

Негізгі ережелері

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен тақырыбы және 1 тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

8-бап. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелу

Қазақстан Республикасынан әкету және Қазақстан Республикасының

аумағы арқылы транзиттеу құқығы

1. Осы Кодексте және Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда көзделген жағдайларды қоспағанда, барлық тұлғалардың тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге Қазақстан Республикасынан әкетуге және оларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге тең негіздерде құқығы бар.

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 2 тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

2. Қазақстан Республикасының заң актілерімен және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулыларымен тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге Қазақстан Республикасынан әкетуге және оларды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге тыйым салулар мен шектеулер, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына қатысты тарифтік және тарифтік емес реттеу шаралары белгіленуі мүмкін.

 

9-бап. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу тәртібі

1. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелу кезінде тауарлар мен көлік құралдарын өткізудің шарты кедендік шекарадан іс жүзінде өту және Қазақстан Республикасының кеден заңдарында белгіленген іс-әрекеттерді жасау болып табылады.

2. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкету кезінде өткізудің шарты кедендік декларация беру немесе тауарлар мен көлік құралдарын әкетуге бағытталған өзге де іс-әрекеттер болып табылады. Өзге іс-әрекеттерге:

1) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге кететін жеке адамның кедендік бақылау аймағына кіруі (енуі);

2) тауарлар мен көлік құралдарын өткізуші тұлғаның тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкету туралы хабарлама беруі;

3) автокөлік құралының Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан шығу мақсатымен Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу пунктіне енуі;

4) Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс жерлерге жөнелту үшін тауарларды көлік саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы тұлғаларға не халықаралық почта жөнелтімдерін халықаралық почта қызметін көрсетуші ұйымдарға тапсыру жатады.

3. Валюталық құндылықтарды Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына және осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.

10-бап. Кедендік ресімдеу

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдары Қазақстан Республикасының кеден заңдарында көзделген тәртіпте және шарттарда кедендік ресімделуге тиіс.

11-бап. Кедендік режимді таңдау және өзгерту

1. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдары тұлғаның таңдауы бойынша осы Кодексте көзделген тәртіпте және шарттарда белгілі бір кедендік режимге орналастырылады.

2. Тауарлар мен көлік құралдарының кедендік режимін тұлға осы Кодексте көзделген тәртіпте және шарттарда Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілген тауарлар мен көлік құралдарының арналуы мен пайдалану мақсатына қарай басқа кедендік режимге өзгертуі мүмкін.

12-бап. Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу кезінде тарифтік емес реттеу шараларын сақтау

1. Тарифтік емес реттеуге жататын тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізу кезінде, Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда, декларант Қазақстан Республикасының кеден органдарына тарифтік емес реттеу шараларының сақталғандығын растайтын құжаттарды табыс етуге міндетті.

2. Әкелуге және әкетуге тыйым салынған тауарлар мен көлік құралдары, егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде немесе Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда осындай тауарлар мен көлік құралдарын тәркілеу көзделмесе, Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс жерлерге дереу әкетілуге не тиісінше аталған аумаққа қайтарылуға жатады.

Тауарлар мен көлік құралдарын әкетуді немесе қайтаруды тауарлар мен көлік құралдарын өткізуші адам не тасымалдаушы жүзеге асырады.

3. Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелуге немесе аталған аумақ шегінен тыс жерлерге әкетуге шектеу қойылған тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының заң актілерінде немесе халықаралық шарттарында белгіленген талаптар сақталған жағдайда Қазақстан Республикасының кеден органдары жібереді.

13-бап. Тауарлар мен көлік құралдарын пайдалану және оларға билік ету

1. Тауарлар мен көлік құралдары жіберілгенге дейін оларды пайдалану мен оларға билік ету осы Кодексте көзделген тәртіпте және жағдайларда жүзеге асырылады.

2. Тауарлар мен көлік құралдары жіберілгеннен кейін оларды пайдалану және оларға билік ету мәлімделген кедендік режимнің шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

 

2005.20.06 № 62-III ҚР Заңымен 14 бап өзгертілді (бұр. ред. қара)

14-бап.2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

 

15-бап. Кедендік бақылау

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдары кедендік бақылауға жатады.

КедендікПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.015 с.)