ТОП 10:

Тема 74. Облік розрахунків з оплати праці.Вступ

1. Економічна сутність оплати праці та характеристика розрахунків за виплатами працівникам

2. Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї

3. Облік виплати заробітної плати:

3.1. Облік виплати заробітної плати готівкою та депонованої заробітної плати.

3.2.Облік натуральної оплати праці.

3.3.Облік видачі заробітної плати через банкомат.

4. Особливості розрахунків з оплати праці в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 76. Облік власного капіталу.

Вступ.

1. Економічна сутність власного капіталу та характеристика його складових.

2. Облік статутного, неоплаченого та вилученого капіталу.

3.Облік додаткового капіталу.

4. Облік резервного капіталу.

5.Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

6.Порядок складання звіту про власний капітал.

7.Облік власного капіталу в умовах застосування комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 77. Облік статутного капіталу.

Вступ

1. Економічна сутність власного капіталу та характеристика статутного капіталу.

2. Види внесків до статутного капіталу та загальні принципи їх оцінки.

3. Облік формування статутного капіталу.

4. Облік змін статутного капіталу.

5. Порядок складання звіту про власний капітал підприємства.

6.Особливості обліку статутного капіталу в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки

 

Тема 82. Облік загальновиробничих витрат.

Вступ

1. Економічна суть витрат та характеристика і склад загальновиробничих витрат.

2. Облік формування загальновиробничих витрат.

3. Розподіл загальновиробничих витрат та відображення в обліку їх списання.

4. Особливості обліку загальновиробничих витрат при використанні комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 83. Облік адміністративних витрат.

Вступ

1. Економічна суть витрат діяльності та характеристика і склад адміністративних витрат.

2. Первинний облік адміністративних витрат.

3. Аналітичний і синтетичний облік адміністративних витрат та їх списання.

4. Особливості обліку адміністративних витрат при використанні комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 87. Облік інших витрат звичайної діяльності.

Вступ

1. Економічна суть витрат діяльності, характеристика і склад витрат звичайної діяльності.

2.Облік витрат від вибуття необоротних активів та фінансових інвестицій

3.Облік витрат від уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій

4.Облік втрат від неопераційних курсових різниць

5.Облік інших витрат звичайної діяльності

6.Особливості обліку інших витрат звичайної діяльності при використанні комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 89. Облік матеріальних витрат

Вступ

1. Економічна суть витрат та характеристика і склад матеріальних витрат.

2. Первинний облік матеріальних витрат.

3. Аналітичний і синтетичний облік прямих матеріальних витрат.

4. Аналітичний і синтетичний облік непрямих матеріальних витрат.

5. Особливості обліку матеріальних витрат при використанні комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 90. Облік витрат на оплату праці.

Вступ

1.Економічна суть витрат та характеристика і склад витрат на оплату праці.

2.Первинний облік витрат на оплату праці.

3.Аналітичний і синтетичний облік витрат на оплату праці.

5.Особливості обліку витрат на оплату праці в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 92. Облік амортизаційних витрат.

Вступ

1.Економічна суть витрат та характеристика амортизації необоротних активів.

2.Методи амортизації необоротних активів.

3.Аналітичний і синтетичний облік амортизаційних витрат.

4.Особливості обліку амортизаційних витрат в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 93. Облік доходів від реалізації.

Вступ

1. Сутність доходів та порядок визнання, оцінка і класифікація доходів від звичайної діяльності.

2. Первинний облік доходів від реалізації.

3. Аналітичний і синтетичний облік доходів від реалізації.

4. Особливості обліку доходів від реалізації в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 96. Облік доходів іншої звичайної діяльності.

Вступ

1. Сутність доходів та порядок визнання, оцінка і класифікація доходів від звичайної діяльності.

2.Облік доходів від реалізації необоротних активів та фінансових інвестицій

3.Облік доходів від безоплатно одержаних активів

4.Облік доходів від неопераційних курсових різниць

5.Облік інших доходів від звичайної діяльності

6.Особливості обліку доходів іншої звичайної діяльності при використанні комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 98. Облік фінансових результатів діяльності

Вступ

1. Поняття фінансових результатів діяльності та порядок їх формування.

2. Облік доходів діяльності

3. Облік витрат діяльності

4. Облік фінансових результатів та формування прибутку (збитку)

5. Порядок відображення фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності.

6. Особливості обліку фінансових результатів в умовах застосування комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Тема 99. Облік формування та використання прибутку.

Вступ.

1. Сутність прибутку та порядок його формування.

2. Облік фінансових результатів та формування прибутку

3.Облік використання прибутку.

4. Порядок відображення формування та використання прибутку у фінансовій звітності.

5. Особливості обліку утворення та використання прибутку в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 100. Методика складання бухгалтерського балансу.

Вступ

1.Економічна суть балансу як елементу методу бухгалтерського обліку та форми фінансової звітності.

2.Порядок узагальнення даних поточного обліку та підготовка до складання звітності.

3. Порядок складання бухгалтерського балансу за статями активу

4. Порядок складання бухгалтерського балансу за статями пасиву

5.Взаємозв’язок показників балансу з показниками інших форм фінансової звітності.

6.Особливості складання балансу в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 101. Методика складання звіту про фінансові результати.

Вступ

1.Суть фінансової звітності та призначення звіту про фінансові результати.

2.Порядок узагальнення даних поточного обліку та підготовка до складання звітності.

3. Методика визначення фінансових результатів та занесення даних до звіту.

4.Методика визначення та занесення до звіту елементів операційних витрат.

5.Розрахунок показників прибуткових акцій та занесення їх до звіту.

6.Взаємозв’язок та взаємоузгодженість показників звіту про фінансові результати з показниками інших форм фінансової звітності.

6. Методика складання звіту про фінансові результати в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 103. Методика складання звіту про рух грошових коштів.

Вступ

1. Суть фінансової звітності та призначення звіту про рух грошових коштів.

2. Зміст та структура звіту про рух грошових коштів.

3.Порядок узагальнення даних поточного обліку та підготовка до складання звітності.

4. Методика складання звіту про рух грошових коштів.

4.1. Відображення у звіті руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

4.2. Відображення у звіті руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

4.3. Відображення у звіті руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

5. Взаємозв’язок показників звіту про рух грошових коштів з показниками інших форм фінансової звітності.

6. Методика складання звіту про рух грошових коштів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.013 с.)