ТОП 10:

Тема 39. Облік готової продукції та її оцінкаВступ.

1. Характеристика готової продукції, її класифікація та оцінка.

2. Облік витрат виробництва та формування собівартості готової продукції.

3. Облік надходження та наявності готової продукції.

4. Облік вибуття готової продукції.

5. Особливості обліку готової продукції в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

Тема 42. Облік капітальних інвестицій.

Вступ.

1. Сутність капітальних інвестицій та порядок їх здійснення.

2. Облік капітальних інвестицій при будівництві необоротних активів .

3. Облік капітальних інвестицій при придбанні необоротних активів .

4. Інвентаризація капітальних інвестицій та відображення її результатів в обліку.

5. Особливості обліку основних засобів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Тема 43. Облік основних засобів.

Вступ.

1. Характеристика основних засобів, їх класифікація та оцінка.

2. Облік надходження основних засобів.

3. Облік наявності основних засобів.

4. Облік вибуття основних засобів.

5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів в обліку.

6. Особливості обліку основних засобів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 46. Облік транспортних засобів.

Вступ.

1. Сутність основних засобів, їх класифікація, оцінка та характеристика транспортних засобів.

2. Облік надходження транспортних засобів.

3. Облік наявності транспортних засобів та їх зносу.

4. Облік вибуття транспортних засобів.

5. Порядок проведення інвентаризації транспортних засобів та відображення її результатів в обліку.

6. Особливості обліку транспортних засобів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 48. Облік зносу основних засобів.

Вступ.

1. Економічна сутність зносу основних засобів та його види.

2. Облік наявності основних засобів.

3. Облік нарахування зносу основних засобів.

4. Порядок відображення інформації про знос основних засобів у звітності.

5. Особливості обліку зносу основних засобів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 54. Облік нематеріальних активів.

Вступ.

1. Економічна суть нематеріальних активів, їх характеристика та види.

2. Облік наявності об’єктів нематеріальних активів.

3. Облік надходження нематеріальних активів.

4. Облік вибуття нематеріальних активів.

5. Облік амортизації нематеріальних активів.

6.Порядок проведення інвентарицазії нематеріальних активів та відображення її результатів в обліку

7.Особливості обліку нематеріальних активів в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 57. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками та підрядниками.

Вступ

1. Поняття зобов’язань, їх види та характеристика розрахунків з постачальниками та підрядниками.

2. Первинний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

3. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

4. Особливості обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 58. Облік короткострокових позик банку.

Вступ

1. Економічна суть зобов’язань, види кредитів та їх характеристика.

2. Порядок укладання кредитних угод.

3. Облік одержання короткострокових позик банку.

4. Облік погашення короткострокових позик банку.

5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

6. Особливості обліку короткострокових позик банку в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 60. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

Вступ.

1.Сутність прямого оподаткування та характеристика податку на прибуток.

2.Облік нарахування податку на прибуток

3.Облік зобов’язань з податку на прибуток та їх погашення.

4. Порядок формування та подання звітності по податку на прибуток.

5. Особливості обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 61. Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість.

Вступ.

1. Сутність непрямого оподаткування та характеристика податку на додану вартість.

2. Первинний облік податку на додану вартість.

3. Аналітичний та синтетичний облік податкових кредитів та зобов’язань з ПДВ.

4. Облік сплати ПДВ.

5. Порядок формування та подання звітності по податку на додану вартість.

6. Особливості обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 66. Обліку розрахунків з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб.

Вступ

1. Суть податку на доходи фізичних осіб та методика його розрахунку

2. Аналітичний та синтетичний облік нарахування податку на доходи фізичних осіб

3. Облік зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб та їх погашення.

5. Порядок формування та подання звітності по податку на доходи фізичних осіб.

6. Особливості обліку розрахунків з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 68. Облік зобов’язань з оренди

Вступ

1. Сутність оренди, її види та порядок укладання орендних угод.

2. Облік зобов’язань з оперативної оренди.

2.1.Облік виникнення зобов’язань.

2.2.Облік погашення зобов’язань.

3. Облік зобов’язань з фінансової оренди.

3.1.Облік виникнення зобов’язань

3.2.Облік погашення зобов’язань

4. Особливості обліку зобов’язань з оренди в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 69. Облік розрахунків зі страхування.

Вступ

1. Суть страхування, його види та характеристика розрахунків зі страхування.

2. Облік нарахування страхових внесків.

3. Облік використання страхових внесків.

4. Облік зобов’язань зі страхування та їх погашення.

5. Особливості обліку розрахунків зі страхування в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 70. Облік єдиного соціального внеску

Вступ

1. Суть страхування та характеристика єдиного соціального внеску

2. Облік нарахування єдиного соціального внеску.

3. Облік використання коштів соціального страхування.

4. Облік сплати єдиного соціального внеску.

5. Порядок складання та подання звітності з єдиного соціального внеску.

6. Особливості обліку єдиного соціального внеску в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 71. Облік основної заробітної плани

Вступ

1. Економічна сутність оплати праці та характеристика складових фонду оплати праці.

2. Облік особового складу, робочого часу та виробітку.

3. Аналітичний облік основної заробітної плати.

4. Синтетичний облік основної заробітної плати.

5. Особливості обліку основної заробітної плати в умовах використаннях комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 72. Облік додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Вступ

1. Економічна сутність оплати праці та характеристика складових фонду оплати праці.

2. Облік додаткової заробітної плати (за окремими складовими).

3. Облік інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

4. Особливості обліку додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Тема 73. Облік фонду оплати праці.

Вступ

1. Економічна суть оплати праці та характеристика складових фонду оплати праці.

2. Облік основної заробітної плати.

3. Облік додаткової заробітної плати.

4. Облік інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

5. Облік складових фонду оплати праці в умовах використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.01 с.)