Інтерфейс периферії ІРЕ та телетайпи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інтерфейс периферії ІРЕ та телетайпи. 

Інтерфейс периферії ІРЕ (Мал.2.5) призначений для підключення додаткових телетайпів або інших пристроїв вводу-виводу інформації. Максимальна кількість пристроїв для одного ІРЕ - 7 штук, але при необхідності можна встановити більше. Кожний телетайп підключається до свого інтерфейсу і має свій програмний номер. На платі є можливість зміни швидкості обміну інформацією телетайпа зі станцією (110, 150, 200, 300 Бод). Блок ІРЕ підключається до комутаційного поля АТС трактом ІКМ, що закріплюється напівпостійним зв'язком за одним із SVV. SVV приймає і передає інформацію від телетайпу, проводить опрацювання даних і передає їх в UCD і навпаки.

Телетайпи ТТY є основним пристроєм машинної периферії, що забезпечує можливість управління різними функціями експлуатації. Телетайпи, як правило, працюють у режимі діалогу. Проте, деякі телетайпи використовуються лише для виводу інформації (повідомлення про помилки і аварії). Дисплеї розміщаються на ЦТЕ і використовуються для візуального спостереження результатів виміру навантаження з метою контролю якості роботи АТС.

Рисунок 2.5. Блок конференцзв'язку.

 

Пристрій друку також розміщується на ЦТЕ. Його функції заключаються у виводі результатів контролю навантаження, втрат, інших інформаційних масивів, необхідних оператору. Мова, що використовується для зв'язку людини з машиною, є символічною. Оператор може зробити запит для виклику функції управління, виміру або технічного обслуговування. Процедура запиту включає дві стадії:

- ввід оператором рядка, що містить код директиви;

- ввід оператором інформаційного рядка, що містить дані для виконання необхідної функції.

Якщо інформаційний рядок помилковий, система інформує про це оператора, і анулює запит. Якщо повідомлення правильне, оператору повідомляється про результати виконання. Оператор має у своєму розпорядженні спеціальні знаки для корегування раніше введених директив.

 

Цифрове комутаційне поле UСХ призначене для комутації розмовних проводів, зумерних сигналів і сигналів управління. Комутаційне поле (КП) характеризується однонаправленістю, уніфікацією стиків для включення вхідних, вихідних цифрових ліній, можливістю побудови за схемою Ч-Ч або Ч-П-Ч в залежності від числа включених цифрових трактів.

При структурі Ч-Ч максимальна ємність КП складає 512 ІКМ ліній, 480 із який призначені для передачі мовних сигналів, а інші - для сигналізації і підключення зуммерних сигналів. При структурі Ч-П-Ч максимальна ємність КП складає 2048 ІКМ ліній, 1920 із який обслуговують мовний трафік.

Комутаційне поле складається з узгоджуючого пристрою ТR, блоку часових комутаторів GТ і блоку просторових комутаторів SG.

До складу узгоджуючого пристрою входить 2 перетворювачі коду ТRС і блок вибору гілки SB. Оскільки інформація в ІКМ лініях передається кодом НDВ-З, а електронні елементи станції працюють із двійковими сигналами, то необхідно здійснювати перетворення сигналів на вході і виході КП. Цю функцію виконують блоки ТRC.

Для забезпечення надійності КП дублюється. Тобто є дві однакові гілки, кожна з який опрацьовує половину повідомлень. При нормальній роботі обох гілок можливість блокування практично дорівнює нулю. У випадку виходу однієї гілки з ладу, інша спроможна опрацювати все навантаження із коефіцієнтом внутрішнього блокування не більш 0,0001.

Часовий комутатор GТ є базовим модулем комутаційного поля. Він обслуговує групу з 32 ІКМ ліній і розділений на дві симетричні частини : прийому GTR і передачі GTE. Кожна з цих частин включає інтерфейс комутації ІС і часовий комутатор GТ. Інтерфейс комутації прийому ІСR здійснює синхронізацію, мультиплексування 32 ІКМ ліній, послідовно-паралельне перетворення інформації цифрового каналу, усунення флуктуації частот. Отже, 32 вхідних лінії, ущільнені 32 8-бітовими послідовними каналами, перетворяться у надущільнений тракт, який, буде включати 1024 каналів по 8 біт паралельно. У інтерфейсі комутації передачі ІСЕ здійснюється зворотнє перетворення.

Часовий комутатор призначений для переносу інформації з одного часового каналу в інший. Часовий комутатор прийому включає 2 масиви пам'яті : інформаційний МРАR і адресний МАТR. Інформація, що надходить із ІСR, записується послідовно під контролем генератора станції в інформаційну пам'ять, що складається з 1024 ячейок по 8 біт. Адреси зчитування інформації з МРАR визначається адресною пам'яттю МАТR. Адресна пам'ять складається з 1024 ячейок по 10 біт. У МАТR записується адресна інформація під управлінням периферійного пристрою РРМ. Зчитування інформації з МАТR проводиться циклічно під контролем генератора. Номер ячейки зчитування з МРАR відповідає адресі, що записана в ячейці МАТR, а часовий інтервал зчитування відповідає номеру ячейки МАТR.

На виході GTR за допомогою паралельно-послідовного перетворювача здійснюється перетворення паралельного коду з f = 8,192 МГц у послідовний із f= 4,096 МГц, тому що просторовий комутатор може передавати 8 біт кожного часового інтервалу тільки послідовно. При цьому 32 цифрові лінії комутуються з 16 внутрішніми цифровими лініями по 64 канали в кожному.

Ланка просторової комутації GS призначена для комутації різноіменних часових комутаторів прийому і передачі. GS застосовується на станції при числі цифрових ліній більш 512. Блок просторової комутації реалізується на матрицях 8 х 16 і 16 х 8. Ці матриці зібрані на мультиплексорах. Управління точками комутації здійснюється адресною пам'яттю, що має 64 ячейки по числу часових інтервалів внутрішньої з'єднувальної лінії. Адреса точки комутації відповідного мультиплексора записується в ячейку пам'яті під управлінням РРМ.


Управляючий пристрій.

 

Пристрій управління UCD ( Рис.2.6.) представляє собою двохмашинний обчислювальний комплекс на базі ЕОМ MU 321 із системою міжмашинного зв'язку для взаємного контролю.

ЕОМ MU 321 - спеціалізована 32-розрядна обчислювальна машина, використовувана для управління системами комутації по записаній програмі.

Дубльований пристрій управління працює в режимі розподілу навантаження, тобто при нормальній роботі кожна ЕОМ опрацьовує половину телефонних повідомлень.

UCD складається з: центрального процесора UC, центральної пам'яті МС, зовнішньої пам'яті MM, пристрою вводу-виводу E/S, призначеного для діалогу з телефонною і інформаційною периферією, пристрою прямого доступу до пам'яті ADM, зовнішніх пристроїв (накопичувачів на магнітній стрічці, телетайпів, дисплеїв) системи взаємного контролю LIC.

UC призначений для виконання команд, що записані в пам'ять програму. Він може виконувати 118 команд, має 16 рівнів переривання. Між рівнями переривання - встановлена ієрархія пріоритетів. UC складається з пристрою опрацювання даних і пристрою управління, що зчитує та декодує команди, формує управляючі сигнали, необхідні для виконання команди, формує адресу такої команди. Команди, що виконуються UC діляться на такі категорії : завантаження, запису, обнуления, порівняння, переходу, арифметичні і логічні операції. UC забезпечує віртуальну адресацію ОЗП обсягом до 2 мільйонів 32-розрядних слів. Швидкодія процесора складає 500 000 операцій в секунду.

Рисунок 2.6. Пристрій управління UCD.

 

МС складається з основної (асинхронної) і швидкої (синхронної) пам'яті МР. Пам'яті різняться обсягом, швидкодією, енергоспоживанням, вартістю і технологією виготовлення.

Асинхронна пам’ять оперативна з часовим доступом, що включає постійні і періодичні користувальні програми, статистичні дані про навантаження, кількість викликів, даних таксації. Блок основної пам'яті має ємність 256+512 каналів.

Синхронна пам'ять використовується для рішення задач, досить значних по тривалості виконання. Вона має велику швидкодію в порівнянні з основною пам'яттю. Блок швидкої пам'яті має ємність 256 каналів.

Зовнішня пам'ять складається з одного або декількох дисків. Диск покритий магнітним матеріалом, приводиться в обертання електродвигуном із швидкістю 3000 об/хв. Над поверхнею магнітного прошарку розміщаються голівки, що утворюють доріжки. Диск містить програми, що використовуються по запитах оператора. Вони переносяться в UC і працюють під управлінням монітора.

Схема прямого доступу до пам'яті ADM дозволяє здійснювати прямой обмін інформацією між центральною і зовнішньою пам'яттю.

До зовнішніх пристроїв додаються накопичувачі на магнітній стрічці НМЛ, телетайпи, дисплей. Запис здійснюється по 9 доріжках. Магнітні стрічки мають послідовний доступ (інформація записується і зчитується по мірі руху стрічки). Телетайпи і дисплеї призначені для виконання на станції функцій експлуатації і техобслуговування.

Система взаємного контролю дозволяє двом машинам СА і СВ працювати з ' розподілом навантаження і забезпечити нормальне функціонування станції у випадку виходу з ладу однієї з них. Схема організації взаємного контролю складається зі схеми автоматичного контролю SSA, виключення ERL, таймера реального часу HTR, регістра стану процесора REC і двох каналів міжмашинного обміну LIC. Схема взаємного контролю з' єднана зі своїм процесором через пристрої узгодження шини і з іншою машиною за допомогою схеми міжпроцесорного зв'язку LIC.

Схема автоматичного контролю стежить за правильністю роботи двох ЕОМ і передає директиви однієї ЕОМ у другу. Одна машина до іншої може передавати директиви повторного завантаження, запуску, перезапуску, зупинки. У випадку зупинки однієї машини рішення про подальші дії приймає інша машина. Якщо зупинилися обидві машини, SSA робить спробу перезапуску тієї машини, що працювала останньою. Якщо не вдається запустити машину, SSA видає директиви перезапуску в кожну з машин періодично повторюючи їх.

Схема виключення ERL дозволяє виконувати в одній з машин визначену функцію тільки в тому випадку, якщо вона не виконується іншою машиною. Схема ERL працює по перериваннях. Машина, що бажає виконати цю фунуцію,' надсилає запит у ERL. У відповідь ERL видає переривання, що дозволяє машині виконати дану функцію.

Таймер реального часу HTR призначений для датування різноманітних подій (роздруківки з телетайпа, кліше несправностей і т.д.). У кожній машині є свій таймер.

Регістр стану процесора REC контролює роботу іншої машини. Кожна зміна стану однієї машини викликає переривання в іншій машині, що приймає необхідні рішення.

Канал міжмашинного обміну LIC забезпечує обмін повідомленнями між двома процесорами. У кожної машини є свій LIC. Обмін інформацією в кожній машині незалежний. Кожний LIC складається з 4 регістрів по 32 біти. Обмін здійснюється елементами в 4 слова. LIC працює по перериваннях: переривання вихідного LIC дозволяє передачу інформації процесору-передавачу, переривання вхідного LIC дозволяє прийом інформації процесору-приймачу.

Обмін між UCD і периферійними пристроями управління (РРМ, РРА, РРС, сигналерами) здійснюється за допомогою інтерфейсу TIF/RIF, що складається з двох підсистем : передача TIF і статива RIF.

TIF призначений для перетворення сигналів, переданих шиною АС у сигнали, передані шиною ДС і навпаки. RIF забезпечує перетворення і адаптацію сигналів, переданих шиною ДС у сигнали з логічним рівнем, що використовується периферійними пристроями.

До кожної машини UCA і UCB підключаються по шині АС максимально 16 TIF, кожний із який може бути підключений до 16 RIF. До кожного RIF підключається 8 периферійних пристроїв управління.

Між UCD і периферійними пристроями управління передаються сигнали адреси, даних, команд, контролю. Для передачі використовуються дві команди : запису WD і читання RD. При записі здійснюється передача вмісту внутрішнього регістра UCD одному або декільком периферійним пристроям. При зчитуванні здійснюється передача вмісту регістра периферійного пристрою управління в UCD. Ці дві команди забезпечують доступ до периферійних пристроїв за допомогою черг чекання FAO і FAR.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.013 с.)