Технічна характеристика системи МТ-20/25. Особливості побудови.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технічна характеристика системи МТ-20/25. Особливості побудови.Електронна цифрова система комутації МТ-20/25 призначена для передачі в основному телефонної інформації з можливістю передачі даних на телефонних мережах. Система розроблена фірмою Томпсоп (Франція), але в Росії закуплена ліцензія на виробництво цієї системи, і багато станцій цього типу працюють на телефонних мережах України. Електронна АТС типу МТ-20/25 є цифровою системою, у якій використовуються часовий розподіл каналів і електронна комутація з управлінням по записаній програмі. Інформація через АТС передається в цифровій формі. При цьому аналоговий (безперервний) мовний сигнал, що надходить від абонентського телефонного апарату, перетворюється в цифровий (дискретний) і в такому виді передається по всіх ділянках з'єднувального тракту. Перетворення аналогового сигналу в дискретний і навпаки відбувається в блоках абонентських ліній БАЛ, які називаються концентраторами. В концентратори включені лінії викликаючого і викликаємого абонентів. Для перетворення аналогових сигналів у цифрові застосовуються системи ІКМ-30/32. Концентратор може розміщатися безпосередньо на АТСЕ (місцевий) або виноситься в місця зосередження абонентів із метою зменшення витрат на лінійні спорудження (віддалені блоки). Обладнання, призначене для включення абонентських ліній, в обох типах концентраторів, однакове.

Обладнання системи МТ-20/25 призначається для автоматизації міських і міжміських мереж і на його основі можуть бути побудовані такі типи телефонних станцій: міська кінцева АТС із концентраторами МТ-25; транзитна міська, міжміська і міжнародна МТ-20, на основі якої можуть будуватися міські вузли вхідного ВВП і вихідного ВВихП повідомлення, вузли замовно-з'єднувальних ліній ВЗЗЛ, вузли вхідного міжміського повідомлення , міжміські автоматичні АМТС, вузли автоматичної комутації ВАК; комбінована кінцева і транзитна АТСЕ МТ 20/25

Основна відмінність між станціями МТ-20 і МТ-25 заключається в обладнанні підключення абонентських ліній, концентраторах, що встановлюються тільки на міських АТС, тобто станція МТ-25 - це станція МТ-20, до якої додаються концентратори (один або декілька) в залежності від ємності станції.

Обладнання системи МТ-20/25 призначено для використання на нерайонованих і районованих телефонних мережах з вузлоутворенням і без вузлоутворення. При цьому на мережі може бути 5-, 6-, 7-значна і змішана нумерація. Обладнання системи може праURAвати з однотипними і різнотипними АТС, а також з АТС декадно-крокової, координатної і квазіелектронної систем. Можлива організація зв'язку з усіма типами існуючих у нашій країні АМТС. Автоматичні телефонні станції цієї системи можуть включатися в діючі на мережі вузли вхідних і вихідних повідомлень, у вузли сільського зв'язку. Для зв'язку з різнотипними АТС і вузлами необхідні спеціальні комплекти з'єднувальних ліній.

У АТС типу МТ-20/25 можуть включатися такі типи ліній: абонентські лінії АЛ; лінії таксофонів (міських і міжміських); з'єднувальні лінії ЗЛ від відомчих АТС; лінії від кабінних комутаторів міжміських переговорних пунктів із серійним шуканням по вихідному зв'язку; з'єднувальні лінії з іншими АТС, що діють на мережі. Включення абонентських ліній із спареними телефонними апаратами не передбачається. Ємність АТС типу МТ-20/25 може змінюватися блоками до 64000 номерів при середньому навантаженні на одну абонентську лінію Y = 0,15 Ерл.

Станції і вузли системи МТ-20/25 можуть бути великої, середньої і малої ємності.

Забезпечується можливість включення ЗЛ із середнім навантаженням до 0,8 Ерл. Станція розрахована на обслуговування 320 000 викликів у ГНН. У АТС або вузол може бути включено 32 - 2048 трактів ІКМ-трактів (відповідно 1024-64536 каналів), включаючи тракти для зв'язку з концентраторами, іншими АТС і станційним обладнанням.

Число напрямків і ЗЛ у кожному з напрямків необмежене, проте залежить від ємності КП. У електронних АТС, як правило, використовуються цифрові з'єднувальні лінії із системами передачі ІКМ, проте в деяких випадках може зустрічатися економічно обгрунтоване застосування двох-, трьох- і чотирьохпровідних фізичних ЗЛ і ліній, обладнаних системами передачі з частотним розподілом каналів. Для цього в складі обладнання системи МТ-20/25 передбачається використання відповідних комплектів з'єднуальних ліній. Забезпечується автоматична перевірка всього обладнання, вимір електричних параметрів АЛ і ЗЛ, а також збір статистичних даних телефонного навантаження. Передбачається облік вартості місцевих і міжміських розмов.

Управління встановленням з'єднання і (роз'єднання) побудовано по двохрівневій ієрархічній структурі: воно включає електронний центральний управляючий пристрій і децентралізоване управляюче обладнання (периферійні електронні і програмні управляючі пристрої, які реалізованих на мікропроцесорах (МП). Система має модульну побудову. Кожний модуль дозволяє підключити 512 трактів ІКМ.

Передбачається можливість присвоєння абонентам десятьох різних категорій обслуговування викликів при організації автоматичного міжміського зв'язку і додаткових видів обслуговування ДВО. При цьому склад ДВО, число категорій абонентів, а також розподіл абонентських ліній по категоріях проводиться в процесі проектування і експлуатації станції. Абонентам надаються такі додаткові види обслуговування: скорочений набір номеру абонента, що викликається в межах визначеної групи; повторний виклик; автоматична передача виклику на інший ТА при зайнятості лінії абонента що викликається; передача вхідних викликів на бюро доручень; автоматичне відключення ТА; установка на чекання звільнення лінії абонента що викликається; можливість обмеження якогось виду телефонного зв'язку; конференцзв'язок у межах однієї станції або в межах місцевої мережі; надання довідки під час розмови; тимчасове відключення ТА від вхідного зв'язку; повідомлення про виклик зайнятого абонента; передача з'єднання іншому абоненту; можливість визначення номера абонента, що викликає; можливість користування пошуковою сигналізацією.

До складу обладнання системи МТ-20/25 входять наступні блоки (Рис.2.1.):

- обладнання узгодження ліній ( блоки URA, URJ, СМС, ІРЕ);

- обладнання сигналізації (сигналери SME, SMF, SVV);

- обладнання комутації ( комутаційні матриці та блоки SV, TRC);

- центральний управляючий пристрій;

- периферійні управляючі пристрої.

 

Крім того, до складу системи входить система передачі ІКМ-30 . Взаємозв'язок між окремими блоками обладнання та з центральним пристроєм управління здійснюється через систему шин.

Рисунок 2.1. Структурна схема МТ 20/25Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.013 с.)