Порад як написати резюме, щоб влаштуватися на високооплачувану роботуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порад як написати резюме, щоб влаштуватися на високооплачувану роботу1. Максимальний обсяг резюме А4.

2. Досвід більш значущий, ніж освіта, а амбіції часто більш значущі, ніж досвід.

3. Не скромничайте, коли пишіть резюме.

4. При відправці резюме враховуйте специфіку майбутньої роботи.

5. Краще резюме, коли роботодавець бачить у вас готового фахівця.

6. Вивчіть посадові обов'язки того місця, на яке ви претендуєте.

7. Наведіть своє резюме у відповідність з тими обов'язками, які ви готові виконувати.

8. Ваша зовнішність на фото повинна відповідати майбутній посаді.

9. Пам'ятайте, що роботодавець шукає, перш за все, виконавця.

10. Текст резюме повинен бути акуратним і без помилок.

11. Знайдіть людину, яка влаштувалася на подібну роботу, і візьміть його резюме за основу.

12. Будьте готові до співбесіди при написанні резюме.

13. Формулюйте думки коротко.

14. Влаштовуйтесь на ту роботу, де ви бачите свій розвиток.

15. Не пишіть в резюме завідомо неправдиві відомості.

16. Детально розпишіть навички, якими ви володієте.

17. Вказуйте суму, на яку ви претендуєте (не завищуючи і не занижуючи)

18. Після отримання посади, не забудьте видалити резюме з Інтернету.

19. Робіть наголос на свій професіоналізм.

20. Перш ніж відправляти резюме, вивчіть історію компанії і біографію її керівника.

21. На високооплачувану роботу беруть людей з гарним здоров'ям.

22. Напишіть у резюме, що для Вас велика честь працювати в цій компанії.

23. Одна з кращих причин для зміни місця роботи - це зміна місця проживання.

24. Ваш досвід у майбутньої спеціальності набагато важливіше, ніж все інше.

25. Перш ніж відправити резюме, вирішите - ви б взяли себе на роботу?

26. Резюме має обґрунтувати, чому ви варті цих грошей.

27. З резюме повинно бути зрозуміло, що не ви потребуєте, а вас потребують.

 


Резюме

Іваненко Ольга Петрівна

Мета: заміщення вакантної посади літературного редактора, коректора.

Досвіт роботи:

З квітня 1999 року працюю на посаді літературного редактора тижневика «Київські Відомості».

Маю досвіт: 1) редагування авторських і перекладних тестів російською та українською мовами; 2) редагування наукових текстів; 3) редагування текстів, що пов’язані зі сферою економіки та банківської діяльності.

За час роботи у тижневику оволоділа технікою формування газетних шпальт.

На замовлення Християнського Народного Союзу редагувала перекладену з англійської мови книжку «Сучасний політик. Практичний посібник політичного діяча» (книжка вийшла друком у 1998 році).

З вересня 1997 року працювала старшим лаборантом кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Маю публікації в журналах та наукових збірниках.

Освіта:

1992-1997 – навчання на філологічному факультеті Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Кваліфікація: вчитель української мови та літератури.

Знання мов: вільно володію англійською, французькою мовами.

Контактний телефон: 244-58-60

 

Дата підпис

РЕЗЮМЕ

 

Прізвище ім‘я,побатькові: Єлізаров Іван Олександрович

Датаймісценародження: 25 жовтня 1994 року, м. Бердянськ Запорізької області.

Домашняадреса: вул. Чехова,5, м. Бердянськ;

Телефон: 099-669-73-09

Навчання:

2000-2009 рр. — Бердянська загальноосвітня школа I-III ступенів;

2009—2013 рр. — ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» (з відзнакою)

Навички: робота з ПК, ділове спілкування, робота з людьми

Інтереси: туризм, спорт (легка атлетика)

Риси характеру: комунікабельний, компетентний, відповідальний, легко контактую з людьми.

Додатковівідомості:

Загальний стаж роботи — 1 рік.

 

Дата Підпис

Автобіографіяце опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов’язково зазначаються:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Дата народження.

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелось вчитися).

6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).

7. Відомості про громадську роботу (всі її види).

8. Стислі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

9. Дата написання й підпис автора.

Заголовок «Автобіографія» пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч.

Автобіографія має 2 форми:

- автобіографія – розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей ;

- автобіографія - обов’язковий документ особової справи.

 

Автобіографія

Я, Гончарук Іван Петрович, народився 22 березня 1978 року у м. Києві у родині військовослужбовця.

У 1985 році вступив до першого класу середньої школи №2 Вишневого Києво-Святошинського району Київської області. У зв’язку з переїздом батьків до Києва з 1990 року навчався у СШ №87, яку закінчив у 1995 році.

За період навчання брав участь у художній самодіяльності, в шкільних, районних олімпіадах з різних дисциплін, маю грамоти.

У 1993 році закінчив музичну школу по класу скрипки.

Батько, Гончарук Петро Сергійович, працює майстром цеху заводу «Маяк».

Мати, Гончарук Тетяна Василівна, працює вчителем історії у середній школі №21 м. Києва.

Сестра, Гончарук Наталя Петрівна, закінчила сьомий клас середньої школи №87 м. Києва.

Домашня адреса: вул.. Толстого, 5, кв. 14, м. Київ, індекс.

 

08. 07. 2010 Підпис

 

Особовий листок з обліку кадрів – це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.

Реквізити особового листка такі:

1. назва виду документу;

2. прізвище, ім’я, по батькові;

3. дата й місце народження;

4. відомості про освіту;

5. відомості про наукові ступені, вчені звання;

6. якими мовами володіє;

7. трудова діяльність;

8. державні нагороди;

9. зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки;

10. відомості про родину;

11. паспортні дані;

12. домашня адреса;

13. особистий підпис;

14. дата заповнення документа.

Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень.

Особовий листок підписує працівник, вказуючи дату його заповнення.

 

Трудова книжка.

Трудова книжка – це головний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян. Вона служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу.

Під час оформлення на роботу трудова книжка заповнюється працівниками відділу кадрів у п’ятиденний термін. До неї заносяться відомості про трудову діяльність, переміщення, звільнення, заохочення працівника.

Трудову книжку не оформляють на працівників, які працюють за сумісництвом та цивільно-правовим договором.

Накази щодо особового складу.

Наказ – це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголовку такого наказу зазначають: «Щодо особового складу».

Реквізити наказу:

1. назва підприємства або установи, що видає наказ, або назва посади керівника;

2. назва виду документа;

3. назва місця видання наказу;

4. номер;

5. дата підписання;

6. короткий зміст наказу (заголовок);

7. текст наказу;

8. підстава для складання;

9. підпис керівника установи.

Наказ повинен також мати позначення про безпосереднього виконавця (прізвище та ініціали, посада, номер телефону), а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу.

Кожний пункт наказу починається з дієслова в наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.

Накази з особового складу, за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендують з прізвища, імені та по батькові працівника. Потім зазначається посада (вчений ступінь, звання, спеціальність, розряд), найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується наказом.

Завізований проект наказу подається на підпис керівникові. Після підписання наказ реєструється у книзі реєстрації наказів, що має таку форму:

- номер наказу

- дата реєстрації

- короткий зміст

- ким підписано (прізвище, ініціали)

- кому направлено (оголошено під розписку).

У груповому наказі, який передбачає декілька питань, рекомендується розміщувати у такій послідовності:

- прийняття на роботу (призначення на посаду)

- переведення на іншу постійну роботу (на даному підприємстві, в установі, організації);

- звільнення з роботи;

- надання відпусток;

- заохочення;

- стягнення.

У кожній групі питань прізвища працівників розміщують в алфавітному порядку.

 

Підготовка та оформлення наказів про прийняття на роботу.

Прийняття працівника на роботу оформлюється виданням наказу, в якому зазначаються:

1. прізвище, ім’я, по батькові працівника;

2. посада (спеціальність, кваліфікація, розряд);

3. місце роботи;

4. умови оплати праці;

5. початок роботи.

В окремих випадках у наказі про прийняття працівника на роботу можуть бути передбачені додаткові умови, а саме: випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі; строки трудового договору; тривалість робочого часу, якщо трудовий договір укладено на неповний робочий день або тиждень; оплата витрат у зв’язку з переїздом працівника в іншу місцевість тощо. Перед підписом робиться посилання на підстави видання наказу.

З наказом після його підписання керівником підприємства ознайомлюють працівника, роблять відповідний запис у його трудовій книжці, заповнюють особову картку, вносять відомості про працівника до штатно-посадової книги (алфавітної книги).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)