Рівні можливості отримання сучасної освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рівні можливості отримання сучасної освіти«Ми забезпечимо для всіх наших дітей справжню освіту ХХІ століття, яка дасть їм можливість бути успішними людьми, реалізувати свої таланти і здібності».

Кожна українська дитина зможе здобути сучасну освіту, яка буде придатною в подальшому

житті. Ми запровадимо оновлені стандарти змісту освіти та умов навчання, які гарантує

держава. Забезпечимо автономію шкіл та незалежну оцінку якості їх роботи. Створимо умови для виявлення та розвитку здібностей дитини під час навчання та в системі позашкільної освіти.

Професія вчителя знову стане шанованою і привабливою. Адже головна передумова

покращення якості освіти – кваліфікований, з високим соціальним статусом педагог. Ми

підвищимо кваліфікаційні вимоги до вчителя та одночасно – посилимо привабливість професії через підвищення заробітної плати та мотиваційні доплати, що базуються на результатах праці.

Ми припинимо маніпуляції з єдиною тарифною сіткою, забезпечимо неухильне виконання

законодавства про оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Для кожної дитини, незалежно від місця проживання і статків батьків, стане доступною

дошкільна освіта. Ми збільшимо кількість місць у дошкільних закладах, сприятимемо розвитку різних форм дошкільної освіти. У містах, де існує дефіцит місць у дитячих садках, запровадимо публічні електронні черги для запобігання хабарництву. Розширимо можливості дошкільної освіти для дітей з особливими потребами.

Діти у сільській місцевості не повинні бути обмеженими в доступі до якісної освіти. Наша

мета: в кожному населеному пункті, де є діти віком до 10 років, мають бути принаймні дитячий садок і початкова школа. Сільська школа має бути культурно-просвітницьким центром села.

Ми розвиватимемо різні форми навчання в малих школах, забезпечимо умови надання ними

якісної освіти.

Професійна та вища освіта будуть відповідати вимогам сучасного ринку праці. Ми залучимо

роботодавців до розробки змісту освіти та проведення кваліфікаційних іспитів. Підвищимо

технологічний рівень освіти. Зміцнимо зв’язок навчання з базами практики і стимулюватимемо роботодавців до надання випускникам першого робочого місця. Кошти підприємств, за які здійснюватиметься підготовка фахівців, відноситимуться на валові витрати.

Ми змінимо підхід до фінансування освіти з витратного на інвестиційний. Запровадимо

принцип «гроші – за людиною», коли випускник, який успішно пройшов ЗНО, зможе отримати державний грант на здобуття вищої освіти та сплатити ним за навчання в обраному ВНЗ.

Розмір гранту залежатиме від результатів тестування. Це створить рівні умови конкуренції між вищими навчальними закладами та сприятиме покращенню якості освіти, яку вони надають.

Створимо механізми стимулювання інвестицій бізнесу в освіту.

Ми зробимо українську вищу освіту конкурентоспроможною в європейському освітньому

просторі. Вищим навчальним закладам буде гарантована академічна, фінансова та кадрова

автономія, надані права власності на їх майно та результати власної наукової та науково-

технічної діяльності. Поряд з цим, ми забезпечимо незалежне оцінювання якості вищої освіти, усунемо корупцію у сфері ліцензування та акредитації освітніх закладів, атестуванні науково- педагогічних кадрів. Заохочуватимемо розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень в університетах.

Ми забезпечимо умови для широкого суспільного узгодження рішень в освіті, зокрема

щодо змін у мережі шкіл, змісту освіти, освітньої політики. Громадяни матимуть можливість

отримати достовірну інформацію про якість освіти, яку надає кожен навчальний заклад, і

зробити свідомий вибір, де навчатися.

Для цього нами будуть ухвалені:

• нова редакція Закону України «Про освіту», яка визначить основи законодавства у сфері

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої освіти та освіти впродовж

життя;

• нова редакція Закону України «Про вищу освіту», що створить можливості для системної

реформи вищої освіти та входження до європейського освітнього простору;

• Національна система професійних кваліфікацій, яка повинна пов’язати освітні рівні з

відповідними професійними кваліфікаціями та кваліфікаційними вимогами ринку праці, які

будуть періодично оновлюватись із залученням роботодавців;

• Закон про гарантоване забезпечення першим робочим місцем випускників навчальних

закладів, який передбачатиме можливість працевлаштування кожного випускника,

забезпечуватиме орієнтацію закладів освіти на потреби економіки.

Доступна, якісна медицина

«Низька заробітна плата принижує лікаря, неякісні медичні послуги – пацієнта, а розрахунок

хабарами – обидві сторони. Ми розірвемо це замкнуте коло!»

Ми зробимо систему медичного обслуговування громадян сучасною, ефективною і

доступною. Фінансування цієї галузі буде гарантованим і достатнім для її постійного розвитку.

Ми покінчимо з принизливою практикою, коли людині без реєстрації у певному населеному

пункті відмовляють у наданні медичної допомоги.

Кожній людині буде гарантовано законом обсяг медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно, за рахунок державного бюджету – включно з швидкою медичною допомогою,

медикаментами, необхідними матеріалами, всіма видами невідкладних оперативних втручань.

Буде кардинально реформовано систему швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Мобільні бригади і приймальні відділення лікарень будуть забезпечені всім необхідним.

Основою системи охорони здоров’я України буде обов’язкове державне медичне страхування та поступовий розвиток добровільного медичного страхування роботодавцями своїх працівників. Для тих роботодавців, які забезпечуватимуть медичне страхування персоналу, будуть запроваджені податкові та інші пільги.

Ми зупинимо відплив кращих медичних фахівців за кордон, знизимо рівень корупції в

медичній сфері. Працівники медичної галузі матимуть гідний рівень оплати відповідно до

кваліфікації і досвіду, гнучку систему матеріального заохочення з боку держави. Буде

переглянуто методику підготовки різних категорій медиків відповідно до суспільних потреб.

Центри підготовки медичних фахівців будуть забезпечені всім необхідним для досягнення

високого рівня кваліфікації.

Буде зменшено катастрофічний розрив у якості та доступності медицини в місті й селі.

Ми спрямуємо державну підтримку на покращення доступу до медичного обслуговування

мешканців віддалених сіл, особливо в гірській місцевості. Міські та сільські медичні заклади

отримуватимуть сучасні санітарний транспорт та обладнання.

Наші громадяни будуть забезпечені якісними й недорогими вітчизняними ліками. Ситуації,

коли понад 80% ліків і медичних матеріалів хворі, які перебувають на лікуванні в стаціонарі,

змушені купувати за власний рахунок, більше не буде. Розвиток вітчизняної фармацевтичної

галузі забезпечить державу якісними ліками за прийнятною ціною.

Ми ліквідуємо привілеї для можновладців у медичному обслуговуванні. Спеціальні «закриті»

медичні заклади, в яких лікуються депутати та чиновники, такі як «Феофанія», будуть включені в мережу загальнодоступних лікувальних закладів.

Для цього ми ухвалимо:

• зміни до законодавства, які уможливлять встановлення і встановлять стандарти

мінімального, гарантованого державою обсягу медичної допомоги громадянам;

• Закон про страхову медицину та зміни до Податкового кодексу, якими надаватимуться

пільги роботодавцям, які добровільно фінансуватимуть медичне страхування своїх

працівників.

Турбота про людину

«Держава захистить і подбає про кожного, хто цього потребує. Україна буде взірцем чуйного

ставлення до дітей, людей похилого віку, людей із особливими потребами».

Ми будуємо в Україні справжню соціальну державу ХХІ сторіччя. Така держава неможлива без солідарності – визнання кожним членом суспільства своєї відповідальності за стан справ у суспільстві,

і суспільства в цілому – за долю кожної окремої особи. Тому інтереси та потреби кожної людини, розвиток її можливостей будуть у центрі уваги державної політики.

Ми здолаємо злочинну байдужість держави до повсякденного життя своїх громадян і небажання чиновництва враховувати потреби мільйонів людей. Соціальна допомога буде спрямована тим громадянам, які її дійсно потребують. Цілеспрямованість, повнота і доступність – це наші головні підходи у сфері соціального забезпечення.

Ми сконцентруємо зусилля держави на тому, щоб діти, з тих чи інших причин позбавлені батьківського тепла, зростали в найкращих умовах. Видатки на дитячі будинки сімейного типу, інтернати та інші спеціальні установи для неповнолітніх буде істотно збільшено. Держава заохочуватиме тих, хто має хист і бажання працювати з дітьми, особливо – з хворими, сиротами, з тими, хто зазнав психологічних травм.

Ми започаткуємо нову політику стосовно людей похилого віку, які залишилися на самоті та потребують опіки. Держава не просто збільшить видатки на утримання установ для таких людей. Буде змінено філософію їх діяльності – вони перетворяться на місця нормального життя і спілкування. Мережу цих установ буде розширено.

Будуть максимальним чином враховані інтереси і права людей із особливими потребами. Ми зробимо все можливе, щоб ці люди жили повноцінним життям, мали можливість отримати освіту, робоче місце, умови для ведення власного бізнесу. Україна повинна стати «безбар`єрним середовищем» для всіх її громадян. Діти-інваліди отримуватимуть державну допомогу у розмірі, що забезпечуватиме достойне життя. Ті, хто взяв на себе обов’язок піклування про людей із особливими потребами, отримають належну матеріальну підтримку.

Буде запроваджено нову, сучасну молодіжну політику. Ми кардинально оновимо законодавство щодо молоді, ухвалимо комплексний Закон України «Про молодь», яким передбачатимуться шляхи вирішення найбільш нагальних проблем молодих людей – житла, роботи, освіти, молодої сім`ї, участі у громадському житті і впливу на прийняття державних рішень.

Ми приділимо увагу патріотичному та фізичному вихованню, сприятимемо всебічному інформуванню молоді в питаннях статевих стосунків, шлюбу та батьківства. Безпрецедентне поширення алкоголізму, паління, а надто – наркотиків, часто навіть на території навчальних закладів, буде швидко ліквідовано.

Молоді фахівці будуть забезпечені першим робочим місцем. Молоді підприємці-початківці

розпочинатимуть власну справу на пільгових умовах. Молоді родини зможуть скористатися

програмами молодіжного кредитування з доступними відсотковими ставками.

Наша гендерна політика поєднуватиме найкращі українські традиції і сучасні європейські підходи.

Нашим першим кроком стане розширення можливостей для жінок брати участь у політичному житті та державному управлінні. Чим більше можливостей матимуть жінки для вироблення і реалізації політики – тим гуманнішим буде наше суспільство. Ми повинні поступово дійти до рівного представництва чоловіків і жінок в усіх сферах суспільного життя, що відповідатиме демографічній ситуації.

Кожна людина почуватиметься захищеною. Безпека кожного, вільний розвиток кожної особистості – це те, що вигідно вирізнятиме Україну у світі.

Із цією метою ми:

• внесемо зміни до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», що передбачають поступове збільшення від 5% до 15% співвідношення робочих місць для молоді до середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;

• внесемо зміни до Положення «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»;

• розробимо за участі молодіжних громадських організацій та ухвалимо комплексний Закон

України «Про молодь»;

• внесемо зміни до чинного законодавства з метою уніфікації різноманітних видів пільг, соціальних виплат та послуг, які містяться більш ніж у 55 законах та 120 підзаконних нормативно-правових актах;

• затвердимо і реалізуємо Програму забезпечення умов повноцінного життя людей з особливими потребами «Безбар`єрна Україна»;

• внесемо зміни до чинного законодавства, спрямовані на розширення представництва жінок в органах влади та органах місцевого самоврядування, стимулювання народжуваності, підвищення престижу материнства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)