ТОП 10:

Зборівський договір.Створення нової Укр.держави-Війська запорізького та особливості її устрою.Р.

Причини:національно-релігійне гноблення,обмеження прав козацтва,погіршення прав селян,погіршення становища городян та церкви,політика полонізації населення,відсутність власної державності,скорочення реєстрового козацтва до 6 тис.

Характер:антифеодальний,національно-визвольний під релігійними гаслами.

Рушійні сили:козацтво,селянство,міщани,дрібна шляхта,та православне духовенство.Керівна роль належала українській козацькій старшині.

 

32.Воєнні дії 1648-1649р.Передумови перших перемог Б.Хмельницького

Головні битви:19 квітня-6 травня 1648-під жовтими водами(перемога,смерть С. Потоцького) ;14-16 травня 1648-битва під Корсунем(перемога,);11-13 вересня 1648-битва під Пилявцями(перемога,поляки тікали разом з командувачами),27 вересня-16 жовтня- облога Львова(була знята після сплати селянами викупу-понад 1 млн.злотих;28 жовтня-14 листопада 1648 – облога Замостя(закінч. Перемир*ям з Польщею),літо 1649-облога Збаража(закінчилась укладенням зборівського договору)

Зборівський договір.Створення нової Укр.держави-Війська запорізького та особливості її устрою.

Зборівський договір: 1)влада гетьмана поширювалась на Київське,Чернігівське,Брацлавське воєводства 2)реєстр становив 40 тис.козаків 3)державні посади в гетьманщині обіймали тільки українці 4)повстанцям було гарантовано повну амністію 5)євреї та єзуїти повинні залишити Україну .Наслідки договору:ані Україна,ані Річ Посполита не були задоволені договором:почались анти гетьманські повстання селян і міщан.

Особливості устрою козацької держави:Політична влада(влада перебувала в руках гетьмана та старшини,обраної козацькою владою,Територією гетьманщини були завойовані укр..військами землі,Політико-Адміністративний устрій складався з полків,що ділились на сотні,великі міста зберігали магдебурзьке право(рештою міст кепували городові отамани,а селам-сільські отамани;Право та судочинство ґрунтувалися на нормах звичаєвого,козацького,магдебурзького права,литовських статутах;Фінансова система та податки:введено посаду генерального підскарбія(1654);Соціальна структура населення включала 5 станів:козацтво,шляхетство,духовенство,міщанство,селянство;наявність армії;зовнішня політика була складовою частиною діяльності гетьманського уряду.

 

 

34.Воєнні дії 1650-1653рр.Битва під Берестечком.Білоцерківський договір та його наслідки.

Узимку 1651р-поляки відновлюють воєнні дії та захоплюють прикордонні козацькі міста:Чернівці,Шаргород,Ямпіль,оточують Вінницю. червень-липень 1651-битва під Берестечком(одна з наймасштабніших битв Європи 17 ст.,де Хмельницький зазнав поразки через зраду кримського хана,Козацькі війська потрапили в оточення і тільки завдяки рішучості наказового гетьмана І.Богуна чатина війська змогли прорватися через болота та річку,Козаки втратили понад 30 тис.воїнів.Становище України було складним.У таких умовах був підписаний тяжкий для України Білоцерківський договір.

Білоцерківський договір(1651) : 1)Влада гетьмана поширювалась тільки на Київщину,2)козацький реєстр скорочувався до 20 тис.чоловік,3)польська шляхта поверталася до своїх маєтків,4)Б.Хмельницький розриває союз з Кримським ханством,5)старшину й полковників затверджує король.Наслідкомцього договору була масова втеча селян із Правобережжя на землі Московської держави-Слобідську Україну. Воєнні дії 1652-1653рр: 22-23 травня—битва під Батогом(перемога);11 жовтня-5 грудня 1653—облога Жванця;

Молдавські походи-воєнні дії козацького війська проти Молдови(союзниці речі посполитої) 1 похід-серпень-вересень 1650(захопили козаки столицю Молдови Ясси.,відмова князя Лупула від союзу з Польщею,2 похід-липень-серпень 1652(поновлено союз),3 похід-квітень-травень 1653(повернення влади Лупулові),4 похід серпень-вересень 1653-козаки потрапили в оточення і здалися.

 

35.Історичний портрет Б.Хмельницького та його роль в історії України.

Богдан Хмельницький належить до найвидатніших постатей в історії України. Він не лише очолив національно-визвольну боротьбу в Україні, але й зміг об'єднати для цієї мети зусилля різних станів українського суспільства. Це був видатний полководець європейського масштабу. Він створив одну з найкращих у Європі армій. В історії воєнного мистецтва він стоїть на одному щаблі з найвидатнішими полководцями XVIIст. – Олівером Кромвелем, Густавом II Адольфом,,,, Яном Собеським.

Б. Хмельницький започаткував будівництво Української козацької держави. На звільненій від польсько-шляхетського панування території було ліквідоване магнатське й шляхетське землеволодіння фільварко-панщинну систему господарювання й кріпосницькі відносини. Козацькі господарства переростали в господарства фермерського типу, головними ознаками якого було використання найманої праці і зв'язок з ринком. Відбувся грандіозний соціально-економічний переворот.

Б. Хмельницький був видатним дипломатом, який зумів у короткий термін налагодити дипломатичну службу. Гетьман був високоосвіченою людиною. Маючи необмежену владу, він не потребував розкошів і жив дуже скромно.

 

36.Переяславсько-Московська угода 1654р.та її оцінка в історичній літературі.

Основним військово-політичним союзником Української держави протягом першого та другого етапів війни було Кримське ханство, однак постійна зрада хана ставала фатальною для реалізації державної ідеї. У цій ситуації поставала проблема пошуку нового союзника з метою розгрому Речі Посполитої й возз’єднання в межах держави усіх етнічних українських земель.

На його думку існувало два потенційних кандидата на цю роль – турецький султан та московський цар. Більшість старшини надавала перевагу союзу з Московією, що пояснюється кількома причинами: - приналежність московського царя до православного віросповідання; наявність в історичній пам’яті українського народу ідеї спільної політичної долі за часів Київської Русі;

відсутність у суспільстві антимосковських настроїв, військово-політична слабкість Московського царства у порівнянні з Туреччиною.

Щодо змісту “Березневих статей”, то вони передбачали збереження в Україні існуючої форми правління, й устрою інституцій державної влади, території, судочинства, армії в 60 тисяч реєстрових козаків, фінансової системи, територіально-адміністративного поділу, нової моделі соціально-економічних відносин, цілковитої незалежності в проведенні внутрішньої політики. Суверенітет України частково обмежувався узгодженням кандидатури в Москві, контролем за внутрішньополітичною діяльністю (гетьман через посередництво Москви мав відносини з Річчю Посполитою та Туреччиною), а також податки збиралися під контролем Москви і частина їх спрямовувалася до Москви. Московське царство у свою чергу зобов’язувалося захищати Україну від поляків, турок та татар.

 

 

37.Воєнні дії 1654-1657рр Загострення стосунків з Москвою після Віленського перемир*я.

Березень 1654-воєнні дії на території Брацлавщини,Волині,Поділля;червень-вересень 1654р-українська армія звільняє від польсько-литовського панування Білорусь;Листопад-грудень 1654-захоплення Польською арміїю Брацлава;Січень 1655-битва під Охматовом(битва під Дрижиполем);Липень 1655-початок шведської інтервенції до Польщі з метою здобуття Балтійського узбережжя;Листопад 1655-під Озерною українська влада завдала поразки татарам;Липень 1655-війну проти Польщі розпочала Швеція.

Вересень 1656-Польща та Росія,без участі України,підписали Віленське перемир*я за яким:припинялися воєнні дії між Москвою та Річчю Посполитою;Москва та Польща мали вести спільні воєнні дії проти Швеції,яка вцей час напала на Польщу.;Московський цар Олексій Михайлович отримав можливість бути обраним польським королем після смерті Яна Казимира.

 

Р.

Причини:національно-релігійне гноблення,обмеження прав козацтва,погіршення прав селян,погіршення становища городян та церкви,політика полонізації населення,відсутність власної державності,скорочення реєстрового козацтва до 6 тис.

Характер:антифеодальний,національно-визвольний під релігійними гаслами.

Рушійні сили:козацтво,селянство,міщани,дрібна шляхта,та православне духовенство.Керівна роль належала українській козацькій старшині.

 

32.Воєнні дії 1648-1649р.Передумови перших перемог Б.Хмельницького

Головні битви:19 квітня-6 травня 1648-під жовтими водами(перемога,смерть С. Потоцького) ;14-16 травня 1648-битва під Корсунем(перемога,);11-13 вересня 1648-битва під Пилявцями(перемога,поляки тікали разом з командувачами),27 вересня-16 жовтня- облога Львова(була знята після сплати селянами викупу-понад 1 млн.злотих;28 жовтня-14 листопада 1648 – облога Замостя(закінч. Перемир*ям з Польщею),літо 1649-облога Збаража(закінчилась укладенням зборівського договору)

Зборівський договір.Створення нової Укр.держави-Війська запорізького та особливості її устрою.

Зборівський договір: 1)влада гетьмана поширювалась на Київське,Чернігівське,Брацлавське воєводства 2)реєстр становив 40 тис.козаків 3)державні посади в гетьманщині обіймали тільки українці 4)повстанцям було гарантовано повну амністію 5)євреї та єзуїти повинні залишити Україну .Наслідки договору:ані Україна,ані Річ Посполита не були задоволені договором:почались анти гетьманські повстання селян і міщан.

Особливості устрою козацької держави:Політична влада(влада перебувала в руках гетьмана та старшини,обраної козацькою владою,Територією гетьманщини були завойовані укр..військами землі,Політико-Адміністративний устрій складався з полків,що ділились на сотні,великі міста зберігали магдебурзьке право(рештою міст кепували городові отамани,а селам-сільські отамани;Право та судочинство ґрунтувалися на нормах звичаєвого,козацького,магдебурзького права,литовських статутах;Фінансова система та податки:введено посаду генерального підскарбія(1654);Соціальна структура населення включала 5 станів:козацтво,шляхетство,духовенство,міщанство,селянство;наявність армії;зовнішня політика була складовою частиною діяльності гетьманського уряду.

 

 

34.Воєнні дії 1650-1653рр.Битва під Берестечком.Білоцерківський договір та його наслідки.

Узимку 1651р-поляки відновлюють воєнні дії та захоплюють прикордонні козацькі міста:Чернівці,Шаргород,Ямпіль,оточують Вінницю. червень-липень 1651-битва під Берестечком(одна з наймасштабніших битв Європи 17 ст.,де Хмельницький зазнав поразки через зраду кримського хана,Козацькі війська потрапили в оточення і тільки завдяки рішучості наказового гетьмана І.Богуна чатина війська змогли прорватися через болота та річку,Козаки втратили понад 30 тис.воїнів.Становище України було складним.У таких умовах був підписаний тяжкий для України Білоцерківський договір.

Білоцерківський договір(1651) : 1)Влада гетьмана поширювалась тільки на Київщину,2)козацький реєстр скорочувався до 20 тис.чоловік,3)польська шляхта поверталася до своїх маєтків,4)Б.Хмельницький розриває союз з Кримським ханством,5)старшину й полковників затверджує король.Наслідкомцього договору була масова втеча селян із Правобережжя на землі Московської держави-Слобідську Україну. Воєнні дії 1652-1653рр: 22-23 травня—битва під Батогом(перемога);11 жовтня-5 грудня 1653—облога Жванця;

Молдавські походи-воєнні дії козацького війська проти Молдови(союзниці речі посполитої) 1 похід-серпень-вересень 1650(захопили козаки столицю Молдови Ясси.,відмова князя Лупула від союзу з Польщею,2 похід-липень-серпень 1652(поновлено союз),3 похід-квітень-травень 1653(повернення влади Лупулові),4 похід серпень-вересень 1653-козаки потрапили в оточення і здалися.

 

35.Історичний портрет Б.Хмельницького та його роль в історії України.

Богдан Хмельницький належить до найвидатніших постатей в історії України. Він не лише очолив національно-визвольну боротьбу в Україні, але й зміг об'єднати для цієї мети зусилля різних станів українського суспільства. Це був видатний полководець європейського масштабу. Він створив одну з найкращих у Європі армій. В історії воєнного мистецтва він стоїть на одному щаблі з найвидатнішими полководцями XVIIст. – Олівером Кромвелем, Густавом II Адольфом,,,, Яном Собеським.

Б. Хмельницький започаткував будівництво Української козацької держави. На звільненій від польсько-шляхетського панування території було ліквідоване магнатське й шляхетське землеволодіння фільварко-панщинну систему господарювання й кріпосницькі відносини. Козацькі господарства переростали в господарства фермерського типу, головними ознаками якого було використання найманої праці і зв'язок з ринком. Відбувся грандіозний соціально-економічний переворот.

Б. Хмельницький був видатним дипломатом, який зумів у короткий термін налагодити дипломатичну службу. Гетьман був високоосвіченою людиною. Маючи необмежену владу, він не потребував розкошів і жив дуже скромно.

 

36.Переяславсько-Московська угода 1654р.та її оцінка в історичній літературі.

Основним військово-політичним союзником Української держави протягом першого та другого етапів війни було Кримське ханство, однак постійна зрада хана ставала фатальною для реалізації державної ідеї. У цій ситуації поставала проблема пошуку нового союзника з метою розгрому Речі Посполитої й возз’єднання в межах держави усіх етнічних українських земель.

На його думку існувало два потенційних кандидата на цю роль – турецький султан та московський цар. Більшість старшини надавала перевагу союзу з Московією, що пояснюється кількома причинами: - приналежність московського царя до православного віросповідання; наявність в історичній пам’яті українського народу ідеї спільної політичної долі за часів Київської Русі;

відсутність у суспільстві антимосковських настроїв, військово-політична слабкість Московського царства у порівнянні з Туреччиною.

Щодо змісту “Березневих статей”, то вони передбачали збереження в Україні існуючої форми правління, й устрою інституцій державної влади, території, судочинства, армії в 60 тисяч реєстрових козаків, фінансової системи, територіально-адміністративного поділу, нової моделі соціально-економічних відносин, цілковитої незалежності в проведенні внутрішньої політики. Суверенітет України частково обмежувався узгодженням кандидатури в Москві, контролем за внутрішньополітичною діяльністю (гетьман через посередництво Москви мав відносини з Річчю Посполитою та Туреччиною), а також податки збиралися під контролем Москви і частина їх спрямовувалася до Москви. Московське царство у свою чергу зобов’язувалося захищати Україну від поляків, турок та татар.

 

 

37.Воєнні дії 1654-1657рр Загострення стосунків з Москвою після Віленського перемир*я.

Березень 1654-воєнні дії на території Брацлавщини,Волині,Поділля;червень-вересень 1654р-українська армія звільняє від польсько-литовського панування Білорусь;Листопад-грудень 1654-захоплення Польською арміїю Брацлава;Січень 1655-битва під Охматовом(битва під Дрижиполем);Липень 1655-початок шведської інтервенції до Польщі з метою здобуття Балтійського узбережжя;Листопад 1655-під Озерною українська влада завдала поразки татарам;Липень 1655-війну проти Польщі розпочала Швеція.

Вересень 1656-Польща та Росія,без участі України,підписали Віленське перемир*я за яким:припинялися воєнні дії між Москвою та Річчю Посполитою;Москва та Польща мали вести спільні воєнні дії проти Швеції,яка вцей час напала на Польщу.;Московський цар Олексій Михайлович отримав можливість бути обраним польським королем після смерті Яна Казимира.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.006 с.)