Розподіл витрат по роботах проектуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл витрат по роботах проектуКод роботи Тривалість, днів Витрати, дол.
На всю роботу На один день
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
Разом
         

Розподіл витрат по ранніх та пізніх термінах виконання проекту подано у таблиці 10, де витрати по ранніх термінах виконання виділено жирним, а витрати по пізніх термінах виконання – звичайним шрифтом.

Таблиця 10

Календарне планування витрат за проектом

Код роботи Показ-ник Поточна дата
26.12.-30.12. 2014 31.12.-04.01 05.01- 09.01 10.01 - 14.01 15.01 - 19.01 20.01 - 29.01 30.01 - 23.02 24.02 - 28.02 01.03 - 10.03 11.03 - 25.03
1.1. План                  
Факт                  
1.2. План                  
Факт                  
1.3. План                  
Факт                  
1.4. План                  
Факт                  
1.5. План                  
Факт                  
1.6. План                  
Факт                  
1.7. План              
Факт              
2.1. План                  
Факт                  
2.2. План                
Факт                
2.3. План                  
Факт                  
3.1. План                  
Факт                  
3.2. План                  
Факт                  
3.3. План                  
Факт                  
å План
Факт
åå План
Факт

 

Умовні позначення:

å – витрати по днях;

åå – наростаючий підсумок.

На основі проведених розрахунків побудовано графік бюджету для ранніх і пізніх термінів проекту (наростаючим підсумком) (рис.8).

Рис.8. Графік бюджету для ранніх і пізніх термінів проекту (наростаючим підсумком)

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

В процесі реалізації можливе виникнення таких ризиків:

- відсутність цілісної системи забезпечення розвитку, не дозволяє в цілісному відобразити загальне бачення програми;

- ризик не знайти спільну точку дотику інтересів і проблематику, що стосується кожного особисто . Неузгодженість інтересів молодого і старшого покоління, що призводить до розбалансування сил;

- недостатня відповідність інформаційного блоку, запитам суспільства, відповідно до соціальних ролей;

- низький рівень інформаційної культури суспільства;

- ризик негативного впливу зовнішньої інформації і перешкоджання проведенню суспільної діяльності;

- порушення термінів і умов договору із моніторинговим агентством, що призведе до несвоєчасності отримання інформації;

- ризик недостатнього матеріально-технічного забезпечення, перевищення кошторисної вартості;

- недостатня підготовка кадрів, відсутність мотивації, через недостатній соціальний захист;

- неврегульованість функцій та відповідальності управлінських органів;

- ризик виникнення форс-мажорних обставин, які перешкоджатимуть завершенню проекту;

- ризик зіткненням інтересів учасників складання плану проекту та виконавців;

- вибір при прийнятті рішень в процесі реалізації проекту,що призведе до неузгодженості в кінцевому результаті із запланованим;

- ризик виникнення несприятливих наслідків в процесі реалізації проекту;

- можливістю відхилень у процесі реалізації рішень від цілей, передбачених проектом, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу;

Діяльність з управління ризиками координує керівник (менеджер) проекту, який здійснює оцінку виникнення ризиків, їхню класифікацію, інформаційне забезпечення управління ризиками, постійний моніторинг і аналіз зовнішніх і внутрішніх неузгодженостей, проблем, неоднозначних ситуацій. До першоосновних завдань належить ідентифікація ризиків і їхня координація, запобігання, виведення на результуючий рівень.

Найбільш розповсюдженими методами зниження ризику є: розподіл ризику між учасниками проекту; страхування; резервування коштів на покриття непередбачених витрат; нейтралізація часткових ризиків; зниження ризику в плані фінансування.

Для того щоб запобігти виникненню більшості ризиків, які носять системний характер, необхідно:

- Підготувати зовнішній сектор до підривної інформаційної атаки і провести опитування очікувань від реалізації даного проекту, проаналізувати доступ інформації в різні прошарки суспільства;

- Здійснити застережні заходи щодо незадовільної роботи найманих організацій, у вигляді санкцій, штрафів, попередньо проаналізувавши репутацію і бренд фірми;

- Постійний моніторинг і контроль за витратами і дотриманням бюджету;

- Детальний відбір учасників проекту, перевірка їхньої компетенції і відповідальності. В разі необхідності провести додатковий тренінг;

- Проаналізувати потреби учасників складання плану проекту та виконавців, узгодивши їхні позиції;

- Попередження форс-мажорних обставин, за допомогою інформаційного забезпечення і його підтримки на всіх етапах реалізації проекту;

Провівши аналіз ризиків, що можуть виникнути в процесі реалізації проекту, необхідно підкреслити, що постійний моніторинг діяльності, як впливу зовнішнього середовища, так і внутрішнього,зводить до мінімума можливість їхньої загрози.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.018 с.)