Всі не парні – перший варіант, всі парні – 2 варіант
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Всі не парні – перший варіант, всі парні – 2 варіантВикористовуючи методику обробку результат індивідуальної
фотографії робочого часу, необхідно визначити баланс робочого
часу водія за результатами кількох днів проведення спостережень,
середні відсотки оперативного часу та втрат часу, можливе
підвищення продуктивності праці (табл. 1.1). Розрахувати коефіцієнти (1.3)і на підставі одержаних даних зробити висновки. Скласти також перелік можливих заходів щодо поліпшення використання часу.

 

Коефіцієнти:

Кор. – середній відсоток часу оперативної роботи.

 


Кзр. - середній відсоток втрат часу, що залежить від робітника.

 

 

Кнр. – середній відсоток втрат часу, що не залежать від працівника.

 

 

 

ΔПТ1 – можливе підвищення продуктивності праці при усуненні втрат робочого часу ,що залежить від працівника.

 

 

ΔПТ2 – можливе підвищення продуктивності праці при усуненні витрат часу по причинам не залежним від працівника.

 

 

Таблиця 1.1 – завдання на задачу 1

 

№ п/п Витрати робочого часу    
   
1 варіант 2 варіант  
 
1. Прихід на роботу 8.10 8.00 8.03 7.58 8.00 8.02  
2. Огляд автомобіля 8.13 8.05 - 8.03 8.04 8.05  
3. Запуск двигуна 8.15 8.08 8.07 8.17 8.09 -  
4. Отримання путьового листа 8.18 8.11 8.10 8.21 8.11 8.10  
5. Рух до залізничної станції 8.55 - - 8.59 8.53 8.46  
6. Простій з поломки 9.20 - 8.35 - - 9.05  
7. Рух до залізничної станції 9.25 9.08 9.19 - - 9.12  
8. Очікування навантаження 9.36 - 9.28 9.16 - 9.19  
9. Оформлення документів 9.42 9.19 - 9.25 8.58 -  
10. Навантаження 9.59 9.40 9.46 9.47 9.21 9.38  
11. Відпочинок - 9.58 9.59 - 9.26 -  
12. Маневрування 10.03 - 10.00 - - 9.43  
13. Навантаження - 10.08 10.11 - - 9.49  
14. Рух до об’єкту 10.32 10.40 10.38 10.32 9.58 10.23  
15. Очікування розвантаження 10.37 10.46 - 10.39 10.14 -  
16. Розшук крановика 10.45 - 10.57 10.48 - 10.38  
17. Маневрування - - 11.00 11.10 10.23 10.41  
18. Розвантаження 10.58 10.59 11.12 11.21 10.39 10.59  
19. Відпочинок 11.05 - - - 10.57 11.23  
20. Рух до заправки 11.18 11.15 - 11.34 11.16 11.48  
21. Очікування заправки 11.33 11.19 - 11.36 11.23 11.56  
22. Заправка автомобіля - 11.26 - 11.40 11.31 12.04  
23. Рух до станції 11.50 12.00 11.49 12.02 12.00 12.23  
24. Обід 13.08 13.00 12.40 13.00 12.48 13.20  
25. Рух до залізничної станції 13.18 13.16 - - - -  
26. Простій у залізничного переїзду 13.23 13.28 - - - -  
27. Рух до станції 13.41 13.44 13.22 - 13.00 -  
28. Розмова з перехожим - - 13.38 - 13.12 -  
29. Рух до станції - - 13.51 13.48 13.32 13.42  
30. Очікування навантаження 14.00 14.08 14.09 14.03 13.56 13.59  
31. Уточнення місця розвантаження 14.08 - 14.16 14.18 14.09 14.04  
32. Навантаження 14.19 14.26 14.40 14.46 14.32 14.25  
33. Рух до об’єкту 14.42 15.03 15.17 15.31 15.02 15.05  
34. Очікування вивантаження 14.53 15.17 15.32 15.48 - 15.18  
35. Розвантаження 15.08 15.36 15.54 16.33 15.30 15.49  
36. Оформлює документи 15.12 15.43 16.08 - 15.34 -  
37. Рухається до АТП 15.36 16.21 16.56 17.10 16.01 16.14  
38. Здає шляховий лист 15.42 16.25 17.03 17.17 16.05 16.18  
39. Встановлення автомобіля на стоянку 15.46 16.31 17.08 17.26 16.08 16.23  
Огляд автомобіля 15.49 16.34 17.12 17.30 16.13 -  
Уточнює в відділі кадрів строк відпустко - 17.30 - - - -  
42. Участь в засіданні місцевого комітету 18.10 _ - - 18.10 -  

 

Методика проведення контрольної роботи:

Таблиця 1.2

Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого часу водія

Операції 1-й день 2-й день 3-й день
Поточний час Тривалість, хв. Індекс втрат Поточний час Тривалість, хв. Індекс втрат Поточний час Тривалість, хв. Індекс втрат
Прийшов на роботу                  
Огляд автомобіля                  
Запуск двигуна                  
Отримує путьовий лист                  
Рухається до залізничної станції                  
Простоює через поломку                  
Продовжує рух                  
Очікує навантаження                  
Оформлює документи                  
Навантаження                  
Відпочиває                  
Маневрує при навантаженні                  
Навантаження                  
Рухається до об’єкту                  
Очікує розвантаження                  
Розшукує крановика                  
Маневрує                  
Розвантаження                  
Відпочиває                  
Рухається на заправку                  
Очікування заправки                  
Заправка автомобіля                  
Рухається до станції                  
Обідає                  
Рухається до станції                  
Простоює біля переїзду                  
Продовжує рухатись                  
Розмовляє з перехожим                  
Продовжує рух                  
Очікує навантаження                  
Уточнює місце навантаження                  
Навантаження                  
Рухається до об’єкту                  
Очікує розвантаження                  
Розвантаження                  
Оформлює документи                  
Рухається до АТП                  
Здає путьовий лист                  
Встановлює авто на стоянку                  
Огляд автомобіля                  
Уточнює в відділі кадрів строк відпустко                  
Участь в засіданні місцевого комітету                  
  Таблиця 1.3.
                     

Баланс робочого часу по результатам спостереження

 

Втрати робочого часу індекс № спостереження Сумарна довжина Середня, хв. % к заг. час
Підготовчо-заключний час: ПЗ  
1.1                
1.2                
1.3                
             
Оперативний час:    
2.1   Д            
2.2   ОР            
2.3   ОР            
             
Час на відпочинок з особистих потреб: ВОП  
3.1 Відпочиває              
3.2 Обідає              
             
  Всього нормованого              
Втрати робочого часу з непрод. робіт: НР            
4.1                
4.2                
             
Втрати робочого часу з орган. причин: ВО            
5.1                
5.2                
             
Втрати робочого часу з техн. причин: ПТ            
6.1                
             
Втрати роб. часу із-за поруш. дисципл.: ПТД            
7.1                
7.2                
7.3                
             
Всього ненормованого              
             

 

Задача №2.

Тема: „Обробка результатів групової фотографії робочого часу.”

Для вибору варіанту студент використовує останю цифру в шифрі залікової книги:

Всі не парні – перший варіант,

Всі парні – 2 варіант

Вихідні дані:спостережні листи (табл.2.1.) групової фотографії робочого часу методом інтервальних та статистичних моментних спостережень.

Завдання.2.1. Використовуючи методику обробку результат групової фотографії робочого часу методом інтервальних, моментних спостережень (табл. 2.1) необхідно визначити середній відсоток оперативного часу та втрат робочого часу. Запропонувати заходи по поліпшенню використання часу.

Таблиця 2.1.

 

Інтервал часу, хв.   Порядковий номер працівника
1 варіант 2 варіант
8.00 - 8.05 ПЗ ПЗ ПТД ПЗ ПО ПЗ ПЗ ОР ПЗ ПЗ
8.05 - 8.10 ПЗ ПЗ ПТД ПТД ПЗ ПЗ ПО ОР ОР ОР
8.10-8.15 ПЗ ОР ПЗ ПЗ ПЗ ОР ПТД HP ОР ПТД
8.15-8.20 ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР ОР
8.20-8.25   ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ПТД ОР ОР ОР
8.25 - 8.30 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО
8.30 - 8.35 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР ОР
8.35 - 8.40 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
8.40 - 8.45 ПТ ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
8.45 - 8.50 ПТ ОР ОР ПО ПО ОР ОР ОР ОР ОР
8.50-8.55 ОР ОР ОР ПО ОР ПТ ОР ОР ПТ ОР
8.55 - 9.00 ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ПТ ОР
9.00-9.05 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ВОП
9.05-9.10 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ВОП
9.10-9.15 ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР
9.15-9.20 ОР ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ОР ОР
9.20-9.25 ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
9.25 - 9.30 ПО ПТ ОР ОР ОР ПО ОР ПТД ОР ПО
9.30-9.35 ПО ПТ ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР
9.35-9.40 ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР
9.40-9.45 ВОП ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ПО ПО
9.45-9.50 ОР ОР ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
9.50-9.55 ОР ОР ОР ПО ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
9.55-10.00 ОР ОР ОР ПО ВОП ОР ОР ОР ПО ОР
10.00-10.05 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ОР ПТД ОР
10.05-10.10 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ПО ПТД ОР
10.10-10.15 ПО ПТД ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
10.15-10.20 ПО ПТД ОР ОР ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
10.20-10.25 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
10.25-10.30 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
10.30-10.35 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
10.35-10.40 ОР ОР ОР ВОП ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
10.40-10.45 ОР ОР ПО ОР ОР ПТ ОР ПТД ОР ОР
10.45-10.50 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
10.50-10.55 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
10.55-11.00 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
11.00-11.55 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
11.55-12.05 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ОР ПТД ОР
12.05-12.10 ОР ОР ПТ ОР ВОП ОР ПО ПО ПТД ОР
12.10-12.15 ПО ПТД ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР
12.15-13.20 ПО ПТД ОР ОР ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
13.20-13.25 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
13.25-13.30 ПО ПТД ОР ВОП ПО ПТ ПТД ОР ОР ПО
13.30-13.35 ОР ОР ОР ВОП ПО ПТ ОР ОР ОР ПО
13.35-13.40 ОР ОР ОР ВОП ОР ПТ ОР ОР ОР ОР
13.40-13.45 ОР ОР ПО ОР ОР ПТ ОР ПТД ОР ОР
13.45-13.50 ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
13.50-13.55 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
13.55-14.00 ПТД ПО ПО ОР ОР ОР ПО ПТД ВОП ПТД
14.00-15.05 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ВОП
15.05-15.10 ОР ВОП ВОП ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ВОП
15.10-16.15 ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР
16.15-17.20 ОР ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ОР ОР
17.20-18.25 ПО ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПТД ОР ОР
18.25 - 18.30 ПО ПТ ОР ОР ОР ПО ОР ПТД ОР ПО
18.30-18.35 ПО ПТ ОР ОР ПО ОР ОР ОР ОР ОР
18.35-18.40 ВОП ОР ОР ОР ОР ОР ОР ОР ПО ОР
18.40-18.45 ВОП ОР ОР ПТД ПО ОР ОР ОР ПО ПО
18.45-18.50 ОР ОР ОР ОР ОР ВОП ОР ОР ПО ОР
18.50-18.55 ПЗ ПЗ ПТД ПЗ ПО ПЗ ПО ОР ПЗ ПЗ
18.55-19.00 ПЗ ПЗ ПТД ПТД ПЗ ПЗ ПЗ ОР ПЗ ПЗ
                       

Методика проведення контрольної роботи:

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)