ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процеси праці та методи її дослідження.Індивідуальна фотографія проводиться за методом безпосередніх вимірів під час виконання працівником виробничого завдання на індивідуальному робочому місці. Найчастіше об’єктом дослідження виступають робітники, що не виконують змінні завдання. Мета – виявлення причин, які заважають працівникові протягом робочого дня.

Мета: дослідити процес праці на автомобільному транспорті при використанні таких методів спостереження як фотографія, використання робочого часу та хронометраж, а також фотохронометражних спостережень.

Задача: при виконанні даних методів треба визначити:
1) потрібну кількість спостережень;
2) розробку методики здійснення спостереження;
3) обробка та аналіз результатів спостереження;
4) розробка заходів по поліпшенню використання робочого часу
.

 

Рішення наведених задач слід з використанням методики проведення індивідуальної та групової фотографії робочого часу, а також хронометражу

 

Використовуючи методику обробки результату індивідуальної організації робочого часу необхідно визначити баланс робочого часу водія за результатами кількох днів проведення спостереження, середні відсотки оперативного часу та втрат часу, можливе підвищення продуктивності праці. Розрахувати коефіцієнти, а підставі одержаних даних зробити висновки.

Приклад:

 

Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого часу дробильника

 

Операції Поточний час Тривалість, хв.. Індекс втрат
Прийняття зміни 7:20 ПЗ
Завантаження установки сировиною 7:30 Д
Дроблення сировини 8:10 ОР
Розвантаження установки ПТ
Відсутність тари
Здавання зміни 17:43 ... ПЗ

 

Баланс робочого часу по результатам спостереження

  1. Середній відсоток часу оперативної роботи:

 

 

  1. Середній відсоток втрат часу, що залежить від робітника:

 

 

  1. Середній відсоток втрат часу, що не залежить від працівника:

 

 

  1. Можливе підвищення продуктивності праці при усуненні втрат робочого часу, що залежить від працівника:

 

 

  1. Можливе підвищення продуктивності праці при усуненні витрат робочого часу по причинам не залежним від працівника:

 

 

 

 

ВИСНОВОК: отже, в даній роботі ми досліджували процес праці на автомобільному транспорті при використанні таких методів спостереження як фотографія, використання робочого часу. Також було розраховано коефіцієнти, по яким можна зробити наступні висновки: середній відсоток робочого часу оперативної роботи становить 60%, що не являється ефективним показником. Для його підвищення необхідно застосувати деякі заходи, а саме скоротити середній відсоток втрат робочого часу, що не залежить від робітника. Якщо ми підвищимо дисципліну вантажників і водія, та пакращемо організацію навантажу вільно-розвантажувальних робіт, то продуктивність праці зросте на 21%

 

Завдання №2

 

Тема: Обробка результатів групової фотографії робочого часу

Вихідні данні: Спостережні листи (таб. 2.1) групової фотографії робочого часу методом інтервальних статистичних моментних спостережень.

Завдання: Використовуючи методику обробки результату групової фотографії робочого часу методом інтервальних момент них спостережень (таб. 2.1). Необхідно визначити середній відсоток оперативного часу та втрат робочого часу. Запропонувати заходи по поліпшенню використання часу.


 

Фіксація спостереження за роботою об’єкта методом момент них спостережень.

 

Витрати робочого часу Результати спостережень Кількість моментів
сума % від заг.
ОР ⊠⍁ ⊠⊠:: ⊠⊠:: ⊠⊠: ⊠⊠:. 62,36%
ПЗ :. : . .. .. 5,6%
ПТД : :: : :. 6.2%
ВОП : : : :: :. 7,3%
ПО :: : :: :: 14%
ПТ :: : : 4,5%
100%

 

Висновки: Після обробки групової фотографії можна зробити висновки, що роботу працівника продуктивна так, як 62,36 % припадає на основну роботу з всього загального часу роботи. Але наш працівник має і великі втрати робочого часу. Тому пропоную покращити організацію виробничого процесу.

 

 

ЗАВДАННЯ № 3

Тема: Дослідження процесів праці на автомобільному транспорті.

Задача 1 : визначити необхідну кількість вимірів при проведенні хронометражних спостережень.

 

Назва показника Варіант виробництва
Тип виробництва Дрібно серійне
Тривалість часу виконання, с. до 10
Відносна похибка результату, %.

 

 

- коефіцієнт довірчості, який залежить від довірчої вірогідності

α = 0.997 ,то

= 3 – нестабільне виробництво

 

= 2 – машинна – ручна робота

 

 

Висновок : в результаті проведеної лабораторної роботі було визначено що для дослідження процесу праці на автомобільному транспорті спостереження треба проводити 278 разів.

 

 

Задача 2 : обробити результати хронометражних спостережень по заміні регулятору повітряного тиску автобусу ЛАЗ.

Визначити : норму часу на виконання операції та коефіцієнт сталості хронометражного ряду.

 

 

Хронометражна картка

 

Висновки. Після того як було проведено обробку результатів хронометражного спостереження по заміні регулятора повітряного тиску в автобусі ЛАЗ, було визначено, що всі ряди сталі. На останок після підраховування всіх фактичних коефіцієнтів сталості хронометражного ряду я зробив висновок про те, що всі ряди абсолютно стабільні.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.006 с.)