ТОП 10:

Методика техніко-економічного співставлення варіантів освітленняПри визначенні найвигідніших варіантів освітлення, необхідно приймати до уваги всі фактори, які впливають на економічність освітлюваних установок. Зміна умов освітлення може призвести до підвищення продуктивності праці і якості продукції, яка в иробляється. Це необхідно при виконанні особливо точних зорових робіт.

Визначення найбільш економічного варіанта освітлення приводить до мінімуму приведених затрат, при визначенні яких враховують витрати на електричну частину, монтаж і експлуатацію освітлюваної установки. До складу приведених затрат освітлюваної установки входить сума річних експлуатаційних витрат по утриманню освітлюваної установки, капітальні затрати (придбання освітлювальних приладів, їх монтаж і комплект ламп).

Річні експлуатаційні витрати складаються з вартості електричної енергії, яку споживає освітлювальна установка вартості ламп, які замінилися на протязі року, вартості робіт по заміні цих ламп, вартість чистки світильників, амортизаційні відрахування, які складають 10% від вартості освітлювальних приладів, і 2% капітальних затрат на будівельні установки.

Приведені затрати для освітлювальної установки визначаються за формулою:

Де N – кількість освітлюваних приладів,

T – число годин виникнення максимуму освітлювального навантаження в рік


T = 2150 год (без природного світла та при одній зміні);

A – ціна однієї лампи, грн.;

a – вартість робіт по заміні однієї лампи, грн.;

τ – термін служби ламп, год.;

n – кількість ламп в одному світильнику;

β – коефіцієнт, що враховує втрати потужності мережі і в пускорегулюючих апаратах:

β =1,03 – для ЛР

β = 1,15 – для HalogenA

P – потужність однієї лампи, Вт;

g – тариф на електроенергію, грн./кВт;

Б – вартість одного освітлювального приладу, грн.;

M – вартість монтажу одного освітлювального приладу, грн.;

m – кількість чисток освітлювальних приладів в рік, m = 4

B – вартість однієї чистки , одного освітлювального приладу, грн.

Для ЛР приведені затрати будуть становити:

N = 7;

А = 1,05 грн.;

T = 2150 год;

a = 0,7;

τ = 1000 год;

n1 = 2;

n2 = 8;

n3 = 3;

n4 = 1;

n5 = 1;

n6 = 2;

n7 = 1;

∑n = 18;

β =1,03;

P = 0,01кВт;

g = 0,22 грн.;

Б = 40 грн.;

M = 2,5 грн.;

m = 4;

B = 0,7.

Для HalogenA Pro Globe ці затрати становлять:

N = 7

А = 1,25 грн.

T = 2150 год

a = 0,95 грн.

τ = 2000

n1 = 2;

n2 = 7;

n3 = 2;

n4 = 1;

n5 = 1;

n6 = 2;

n7 = 1;

∑n = 16;

 

 
 


β =1,15

P = 0,01кВт

g = 0,22 грн.

Б = 40 грн.;

M = 2,75 грн.

m = 4

B = 1

Економія електричної енергії .

Для визначення цієї величини використовують формулу:

ΔE=[β1.1 *P1.1*n1.1*N1.1 – β2.2 *P2.2 *n2.2*N2.2]

ΔE=[1,03*0, 1*18*7 – 1,15*0, 1*16*7]= 21,07 кВт.

Приведені річні затрати розраховані на один світильник.

де - річні відрахування капітальних затрат, грн;

- амортизаційні відрахування грн;

- вартість ламп грн;

- вартість використаної електроенергії грн;

- вартість чистки грн.

Galogen A PRO

Galogen A PRO

Galogen A PRO

 

При відомих капітальних затратах та різних вартостях освітлювальних установок можна визначити термін окупності:

де - капітальні затрати установок

- річна вартість освітлювальних установок

 

Використана література.

 

1. Довідкова книга для проектування електричного освітлення /За ред. Г.М. Кноррінга.- Л.:Енергія, 1976,- 384 с.

2. Довідкова книга по світлотехніці / За ред.Айзенберга – М.:Енергоатомвидів, 1983 –472с.

3. СниП п-4-79. Природне і штучне освітлення. Норми проектування.

4. Общий каталог осветительного оборудования и электротехнической продукции. – PROECO. Выпуск 1 , 2003г.

 

 

 
 

 


Міністерство освіти та науки України

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

 

 

Кафедра енергозбереження

та енергетичного менеджменту

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу:"Енергозбереження у світлотехніці "

на тему: Розрахунок та проектування

Освітлювальної установки для освітлення

трьохкімнатної квартири

 

Виконала:

студентка групи Ем-51

Куртяк М. Й.

Перевірив:

Тарасенко М.Г.

 

 

 

Тернопіль , 2007

 

РЕФЕРАТ

 

Даний курсовий проект на тему «Розрахунок освітленості ьохкімнатної квартири» містить, 43 сторінки, 8 використаних першоджерел.

Курсовий проект складається з наступних розділів:

1. Світлотехнічна частина проекту.

2. Світлотехнічний розрахунок.

3. Ел ектрична частина проекту.

4. Методика техніко-економічного співставлення варіантів освітлення.

Ключові слова: ЛАМПА РОЗЖАРЕННЯ, HALOGEN APro Globe, КАПІТАЛЬНІ ЗАТРАТИ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ, ТЕРМІН ОКУПНОСТІ.


Зміст

ст.

Вступ

1. Світлотехнічна частина проекту

1.1. Вибір джерела світла________________________________________7

1.2. Вибір виду і системи освітлення_______________________________8

1.3. Вибір нормованої освітленості________________________________10

1.4. Вибір світильника___________________________________________11

1.5. Розміщення світильників _____________________________________12

1.6. Розрахунок освітлювальної установки __________________________14

2. Розрахунок електричних світлових мереж ________________________31

2.1.1. Розрахунок моментів навантаження для ЛР ____________________32

2.1.2. Розрахунок моментів навантаження для GalogenA_____________ 34

3. Методика техніко-економічного співставлення варіантів освітлення_37

Висновки

Список використаної літератури

 

Висновки

Для порівняння з лампами розжарення, галогенні лампи мають більш довший строк служби, більшу світлову віддачу і більш високу кольорову температуру.

Галогенні лампи працюють від мереженої напруги 220В без трансформаторі. Вони, як і лампи розжарення являються високотемпературними випромінювачами.

При розрахунках освітлення квартири при лампах розжарення і

Halogen A Pro різниця на лампочку в грошах 20 копійок. Різниця приведених затрат по лампочках для освітлювальної установки 179,9.Економія електричної енергії 21,07 кВт.

 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.011 с.)