ТОП 10:

Середньологарифмічний температурний напір1.2.7 Уточнення температур , ,

Температури , , розраховуэться за допомогою формул:

 

 

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    

де лінійна густина теплового потоку , Вт/м.

 

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    


1.2.8. Визначення кількості секцій теплообмінного апарата

Кількість секцій теплообмінного апарата обчислюється за формулою:

 

 

де сумарна довжина зовнішніх (кожухових) труб, м;

l довжина зовнішньої (кожухової) труби однієї секції, м;

значення l необхідно приймати.

Сумарна довжина зовнішніх (кожухових) труб, м, визначається за допомогою формули ,.

де кількість теплоти, яку віддає первинний теплоносій вторинному теплоносію, Вт,

Якщо виконується заокруглення величини п, то необхідно:

а) уточнити сумарну довжину зовнішніх (кожухових) труб, м,

б) уточнити величину (з урахуванням ) і порівняти із значенням цієї величини, обчисленою раніше;

з навчальною метоюрізниця не повинна бути більшою 1%.

 

1.2.9. Розрахунок середнього коефіцієнта тепловіддачі

Середній коефіцієнт тепловіддачі від вторинного теплоносія до внутрішньої поверхні стінки зовнішньої (кожухової) труби обчислюється за формулою, де розраховується за формулою, а критерій Нуссельта при турбулентному режимі руху води в кільцевому каналі можна визначити формулою:

де критеій визначається при середній температурі внутрішньої верхні стінки зовнішньої (кожухової) труби , °С; значення приймається орієнтовно.

Швидкість вторинного теплоносія

 

де знаходиться при температурі

=986,9 ;

Знайдемо густину при температурі :

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    
де діаметр

 

Знаходимо критерій при температурі :

=3,12

При температурі

 

= 611,34

 

При температурі

 

 

1.2.10 Розрахунок середнього коефіцієнта тепловіддачі

Середній коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стінки зовнішньої (кожухової) труби до навколишнього середовища , Вт/(м2 °С),

Середній коефіцієнт тепловіддачі конвекцією зовнішньої поверхні стінки зовнішньої (кожухової) труби, Вт/(м2 °С), розраховується за формулою

зовнішній діаметр зовнішньої (кожухової) труби, м.

Критерії Нуссельта обчислюється за формулою

- середня температура зовнішньої поверхні стінки зовнішньої (кожухової) труби, м.

 

― коефіцієнт об’ємного розширення повітря, К -1

 

При температурі

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    

Середній коефіцієнт тепловіддачі конвекцією зовнішньої поверхні стінки зовнішньої (кожухової) труби, Вт/(м2 °С), розраховується за формулою

Середній коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням зовнішньої поверхні стінки (кожухової') труби , Вт/(м °С), обчислюється

1.2.11.Розрахунок лінійного коефіцієнта теплопередачі стінки зовнішньої (кожухової) труби

Лінійний коефіцієнт теплопередачі стінки зовнішньої (кожухової) труби, Вт/(м С), визначається за формулою

Лінійний опір теплопередачі стінки зовнішньої (кожухової) труби, м С/Вт, розраховується за формулою

де , — лінійний опір тепловіддачі відповідно внутрішньої та зовнішньої поверхонь стінки зовнішньої (кожухової) труби, м С/Вт;

лінійний термічний опір відповідно1-го та 2-го шарів стінки зовнішньої (кожухової) труби, м С/Вт;

коефіцієнт теплопровідності матеріалу (накипу) 1-го шару стінки зовнішньої (кожухової) труби, Вт/(м • °С);

коефіцієнт теплопровідності матеріалу (сталі) 2-го шару стінки зовнішньої (кожухової) труби, Вт/(м-°С); визначається за додатком В відповідно до середньої температурі2-го шару стінки зовнішньої (кожухової) труби:

де - середня температура відповідно внутрішньої та зовнішньої поверхонь 2-го шару

 

 

стінки зовнішньої (кожухової) труби, °С, (їх значення приймається орієнтовно).

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    
м С/Вт

 

1.1.12. Уточнення температур ,

Температури , розраховуються за допомогою формул:

 

 

 

лінійна густина теплового потоку , Вт/м.

Виконаємо перевірку

 

1.2.13. Обчислення середнього коефіцієнта тепловіддачі

Середній коефіцієнт тепловіддачі від первинного теплоносія до внутрішньої поверхні стінки теплообмінної труби (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба) Вт/(м°С), розраховується за формулою, де – внутрішній діаметр 1-го шару (накипу) теплообмінної труби, а критерій обчислюється за формулою:

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    

Знайдемо спочатку Re:

Знайдемо :

 

Середня температура первинного теплоносія обчислюється за формулою

Знайдемо густину при температурі = 131 ˚C:

 

;

Знайдемо густину при температурі :

Швидкість первинного теплоносія:

Коефіцієнт Рейнольдса:

Тепер знайдемо критерій Прандтля:

при температурі ˚C

При температурі

де критерій визначається при середній температурі внутрішньої поверхні стінки теплообмінної труби (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба) , значення якої приймається орієнтовно.

 

де знаходиться при температурі ˚C.

 

1.2.14. Розрахунок середнього коефіцієнта тепловіддачі

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    


Середній коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стінки теплообмінної труби до навколишнього середовища (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба) , Вт/(м2 °С) обчислюється за формулою

Середній коефіцієнт тепловіддачі конвекцією зовнішньої поверхні стінки теплообмінної труби (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба), Вт/(м • С), розраховується за формулою:

– зовнішній діаметр теплообмінної труби, (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба);

Критерій обчислюється за формулою, де

де індекс п показують, що фізичні якості повітря визначаються при середній температурі повітря

―критерій Грасгофа;

― прискорення вільного падіння;

середня температура зовнішньої поверхні стінки теплообмінної труби, (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба), °С. (значення цієї температури приймається орієнтовно)

˚C;

― коефіцієнт об’ємного розширення повітря, К -1

При температурі

де індекс п показують, що фізичні якості повітря визначаються при середній температурі повітря

―критерій Грасгофа;

― прискорення вільного падіння;

― коефіцієнт об’ємного розширення повітря, К -1

Критерій Нуссельта:

Середній коефіцієнт тепловіддачі конвекцією зовнішньої поверхні стінки теплообмінної труби (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба), Вт/(м • С),

Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
301СТ-08008
Костенко    

 

Середній коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням зовнішньої поверхні стінки теплообмінної труби (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба), Вт/(м ] С), визначається відповідно за формулою:

Середній коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стінки теплообмінної труби до навколишнього середовища (там, де відсутня зовнішня (кожухова) труба) , Вт/(м2 °С) обчислюється за формулою

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.018 с.)