Про встановлення факту належності заповітуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про встановлення факту належності заповіту 

09 липня 1994 року Козаченко Валентина Іванівна, моя бабуся, склала заповіт, який посвідчений Карлівською державною нотаріальною конторою за реєстром № 1471 на ім'я Сезоненко Олени Петрівни.

29 жовтня 2002 року Козаченко Валентина Іванівна померла.

На підставі ч.3 ст.1268 Цивільного кодексу України, я Сизоненко Олена Петрівна, прийняла спадщину.

На даний час маю намір оформити свідоцтво про право на спадщину, відповідно до заповіту. Але в державній нотаріальній конторі мені було відмовлено з тих підстав, що у заповіті допущена помилка і акцентована моя увага на тому, що існує розбіжність прізвища, ім'я, по батькові зазначених в моєму свідоцтві про народження та заповіті, а саме: замість прізвища за свідоцтвом про народження та паспортом – «Сизоненко», у заповіті зазначено –«Сезоненко».

У зв’язку з такими обставинами нотаріус запропонувала мені звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності заповіту від імені Козаченко Валентини Іванівни, посвідченого Карлівською державною нотаріальною конторою 09 липня 1994 року за реєстром № 1471 на ім'я Сезоненко Олени Петрівни.

Зазначені факти також можуть підтвердити мої сусіди - Овчарова Н.Л. та Король Т.А.

У відповідності до ч.1 п.6 ст.256 Цивільно процесуального кодексу України суди розглядають справи про встановлення фактів належності правовстановлюючих документів особі прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі не збігаються з ім'ям, по батькові, місце і час цієї особи, зазначені у свідоцтві про народження або паспорті.

 

На підставі викладеного й у відповідності з ч.1,п.5 ч.2 ст.234, п.6 ч.1 ст.256 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Встановити, що заповіт від імені Козаченко Валентини Іванівни, посвідчений 09.07.1994р. Карлівською державною нотаріальною конторою за реєстром №1471 на ім'я Сезоненко Олени Петрівни., належить Сизоненко Олені Петрівні.

2. Під час підготовки справи до судового розгляду вирішити питання про виклик до суду свідків:

· Овчарової Наталії Леонідівни, яка проживає за адресою: пров. Ломоносова, 12 м. Карлівка, Полтавської обл.

· Король Тетяни Анатоліївни, яка проживає за адресою: пров. Ломоносова, 9 м. Карлівка, Полтавської обл.

 

Додатки:

 

1.Дві копії заповіту Козаченко Валентини Іванівни посвідченого Карлівською державною нотаріальною конторою за реєстром №1471;

2.Дві копії свідоцтва про смерть Козаченко Валентини Іванівни, зареєстроване відділом реєстрації актів громадянського стану Карлівського районного управління юстиції Полтавської області 30 жовтня 2002 року за записом № 279.

3.Дві копії свідоцтва про народження Сизоненко Олени Петрівни., зареєстроване Карлівським районним відділом реєстрації актів громадянського стану Полтавської області 12 липня 1984 року за записом №12.

4.Дві копії паспорта Сизоненко Олени Петрівни, виданого Карлівським РВ УМВС України в Полтавській області від 25 січня 2005 року.

5.Дві копії з домової книги будинку №14 по пров. Ломоносова м. Карлівка, Полтавської обл.

6.Квитанція про оплату державного мита.

7.Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

8.Три копії позовної заяви.

 

«___» _____________ 20__рік. ___________Сизоненко О.П.

Зразок: Позовна заява про розірвання шлюбу

До Карлівського районного суду

Полтавської області

З9500, м. Карлівка, вул. 1 Травня, 4

ПОЗИВАЧ : Особа 1

Адреса: ____________________

засоби зв'язку: моб.т __________

ВІДПОВІДАЧ : Особа 2

Адреса: ____________________

засоби зв'язку: моб.т __________

 

 

П О З О В Н А З А Я В А

Про розірвання шлюбу

 

Я, Особа 1,7.02.1977 року народження уклав шлюб з відповідачемОсоба 206.05.1980року народження, 25 вересня 1999 року.

Від нашого шлюбу маємо сина Особа 3 21.11.2001 року народження.

Сім'єю ми проживали до 14.08.2010 року, в зв’язку з ти, що спільне життя не склалось. На даний час шлюбні відносини між нами припинені, спільне господарство не ведеться. Подальше спільне проживання та збереження шлюбу неможливі. Суперечки про поділ майна, яке є нашою спільною власністю, немає. Згода про утримання дитини між нами досягнута.

Свідоцтво про одруження відповідач (Особа 2) мені не надає.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 110 Сімейного Кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

1. Витребувати оригінал свідоцтва про одруження у відповідача.

2. Розірвати шлюб між мною та відповідачем Особа 2, зареєстрований 25 вересня 1999 року у відділі реєстрації актів громадянського стану Карлівського районного управління юстиції, актовий запис за № 83.

 

Додаток:

1. Копія свідоцтва про шлюб.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Позовна заява про розірвання шлюбу.

5. Копія позовної заяви.

6. Довідка про склад сім'ї.

 

« _____» ______________20__ року _______________Особа 1

Зразок: Мирова угода

До районного суду м.___________

адреса:________________

ПОЗИВАЧ : Особа 1

Адреса: ____________________

засоби зв'язку: моб.т __________

ВІДПОВІДАЧ : Особа 2

Адреса: ____________________

засоби зв'язку: моб.т __________

 

Мирова угода

 

м. _______________ «__» _________ 200__ року

 

Особа_1, який проживає за адресою:____________, паспорт ____ № ______________, виданий __________________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області (надалі Позивач), Особа_2, який проживає за адресою:____________, паспорт ____ № ______________, виданий __________________ РВ ПМУ УМВС України в ___________ області (далі - Сторони), обговоривши між собою предмет позову, що перебуває на розгляді в ____________ районному суді м. ____________, і виходячи з того, що

 

_________________________________________________________________;

 

прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладенням між Сторонами мирової угоди на наступних умовах:

сторони домовляються між собою, що по даній мировій угоді Відповідач відшкодовує Позивачеві кошти в розмірі ________________, що становлять витрати по оплаті судового ____________ збору та інформаційно технічного забезпечення. Строк відшкодування встановлюється в тридцять календарних днів, перебіг якого починається наступного дня після визнання судом даної мирової угоди.

У свою чергу Позивач відмовляється від своїх позовних вимог до Відповідача у вигляді відшкодування витрат _____________________ у сумі _________________.

 

Просимо суд визнати дану мирову угоду і закрити провадження в справі.

 

Дана мирова угода складена в трьох екземплярах, по одному для кожної із Сторін і для _____________ районного суду м.___________. Мирова угода набуває законної сили після її визнання ______________ районним судом м.___________.

 

Наслідки закриття провадження в справі, передбачені ст.ст. 175, 205, 206 ЦПК України нам відомі.

 

Підписи сторін:

 

__________________ /Особа_1/

 

__________________ /Особа_2/

 

Зразок. Заява про уточнення позовних вимог

 

До _______ районного суду м. _______

 

ПОЗИВАЧ: Особа_1,

адреса: __________________________

ВІДПОВІДАЧІ: Особа_2

адреса: __________________________

Сектор громадянства та імміграції

фізичних осіб _____________ РВ ПМУ

УМВС України в ___________ області

адреса: __________________________

 

ТРЕТІ ОСОБИ: Госпрозрахункова житлово -

експлуатаційна дільниця №___

адреса: ______________________________

 

ЗАЯВА

Про уточнення позовних вимог

провадженні _________ районного суду м. _________ знаходиться цивільна справа за моїм та Особи_3 позовом до Особи_2, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб __________ РВ ПМУ УМВС України в ______________ про визнання членами сім'ї наймача, визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зобов'язання вчинення дій.

В зв'язку із поданням мною заяви про залишення без розгляду моїх позовних вимог до Особи_2, Сектору громадянства та імміграції фізичних осіб ________ РВ ПМУ УМВС України в ________ області в частині визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням та зобов'язання вчинення дій, вважаю за необхідне уточнити свої позовні вимоги.

У зв'язку із наведеним та керуючись ст. 31 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

 

1. Приєднати до матеріалів справи дану заяву про уточнення позовних вимог.

 

2. Визнати мене – Особу_1 членом сім'ї наймача квартири №__ по вул.________, _ в м. ___________ - Особи_4 померлого «__»_________ року.

 

3. Зобов'язати Сектор громадянства та імміграції фізичних осіб _________ РВ ПМУ УМВС України в ____________ області зареєструвати за постійним місцем проживання Особу_1 за адресою: м. ____________, вул.___________, __, кв. __.

 

Додаток: 4 копії цієї заяви;

 

 

Дата Підпис

 

Зразок: заява про апеляційне оскарження рішення суду та окремої ухвали

 

До палати з цивільних справ

Апеляційного суду Полтавської області

36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 18

 

Позивача: Особа_1,

адреса: __________________

тел. ______________

 

 

Заява про апеляційне оскарження

рішення ________________районного суду ______________області та окремої ухвали від 30.07.20__ р.

 

Цією заявою повідомляю, що рішення _____________________ районного суду Полтавської області від 30.07.2009 р., а також окрему ухвалу по цивільній справі за позовом Особи_1 до Особи_2 про стягнення суми боргу за договором позики я буду оскаржувати в апеляційному порядку. Апеляційна скарга буде подана у 20-денний строк, відповідно до закону.

 

Дата Підпис

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)