Тема: Форми дієслова. Відмінювання дієслів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Форми дієслова. Відмінювання дієслівМета: поглиблення знань про творення дієслівних форм, граматичні ознаки різних дієслівних форм, правил словозміни дієслів, удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ, робити морфологічний розбір особових форм дієслова.

План

6. Інфінітив.

7. Система особових форм.

8. Безособові дієслова.

9. Визначення дієвідміни дієслова.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 302-338.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 258-287.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 503-524.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 369-405.

Додаткова

Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 194-199.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 304 (1), 306, 312, 324 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Як виражається особове значення дієслів минулого часу та умовного способу?
 2. Які форми мають безособові дієслова?
 3. Як утворюються структурні форми майбутнього часу?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 32

Тема: Особливі форми дієслова. Дієприкметник. Дієприслівник

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується особливих форм дієслова; удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; поліпшення вмінь утворювати дієприкметники, дієприслівники та вживати їх у власному мовленні, відмінювати дієприкметники.

План

10. Значення, граматичні ознаки дієприкметника.

11. Творення дієприкметників.

12. Відмінювання дієприкметників.

13. Значення, граматичні ознаки дієприслівника.

14. Творення дієприслівників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 302-338.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 258-273.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 503-514.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 369-377.

Додаткова

Русанівський В.М. дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 194-199.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 328, 329, 331, 344, 338 (2), 345 (2) (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Які ознаки спільні та відмінні між дієприкметником і дієсловом, дієприкметником і прикметником?
 2. За яких умов дієприкметники переходять у прикметники?
 3. Які ознаки спільні між дієприслівником та іншими дієслівними формами, дієприслівником і прислівником?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 33

Тема: Прислівник

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується прислівника, удосконалення знань про творення і правопис прислівників, закономірності їх поєднання з іншими частинами мови, поглиблення вмінь визначати прислівники, характеризувати їх за значенням і творенням, утворювати прислівники, писати їх згідно з орфографічними нормами.

План

15. Значення прислівника, його граматичні ознаки.

16. Поділ прислівників за значенням.

17. Походження прислівників.

18. Правопис прислівників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 288-291.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 525-531.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 405-418.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 347, 350, 352, 357 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Якими ознаками прислівник подібний до інших частин мови і якими відрізняється від них?
 2. Які морфологічні й синтаксичні ознаки має прислівник?
 3. На які розряди за значенням поділяються прислівники?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 34

Тема: Службові частини мови. Прийменник

Мета: засвоєння спільних ознак службових частин мови, на основі яких вони об’єднуються в один клас; оволодіння вміннями й навичками виокремлення службових частин мови, зокрема прийменника, за смисловими відношеннями та виконуваними функціями; правильного поєднання прийменників з відповідною відмінковою формою, визначення їх семантичного типу; удосконалення орфографічних та стилістичних навичок.

План

19. Поняття про службові частини мови.

20. Прийменник як частина мови.

21. Походження прийменників, їх склад.

22. Синоніміка прийменників.

23. Правопис прийменників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 291-302.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 568-578.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 419-437.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.

Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові. – Х., 1962.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 358, 360, 362, 366 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

 

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні ознаки службових частин мови?
 2. Чому прийменник належить до службових частин мови?
 3. З якими частинами мови вживається прийменник?
 4. З якими відмінками вживаються прийменники?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 35

Тема: Службові частини мови. Сполучник

Мета: засвоєння спільних ознак сполучників, на основі яких вони об’єднуються в одну частину мови; оволодіння вміннями й навичками виокремлення сполучників; визначення їх синтаксичних функцій, інших класифікаційних ознак; правильного уживання сполучників відповідно до синтаксичних функцій; удосконалення орфографічних та стилістичних навичок.

План

24. Граматичні ознаки сполучника.

25. Поділ сполучників за походженням, складом та способом уживання.

26. Синтаксичні функції сполучників.

27. Правопис сполучників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 291-302.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 568-578.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 419-437.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.

Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові. – Х., 1962.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 368, 369, 372, 373 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Питання для самоконтролю:

 1. Чому сполучник належить до службових частин мови?
 2. Наведіть приклади сполучників, які різняться морфологічною будовою.
 3. Що таке сполучні слова?
 4. Які частини мови вживаються в ролі сполучних слів?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 36

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 36; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.018 с.)