Тема: Іменник. Семантико-граматичні категорії іменникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Іменник. Семантико-граматичні категорії іменникаТема: Іменник. Семантико-граматичні категорії іменника

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується іменника, удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; набуття вмінь і навичок визначати лексико-граматичні особливості іменника; розвиток культури мовлення студентів.

План

1. Іменник як частина мови.

2. Лексико-граматичні категорії іменника:

а) конкретні й абстрактні іменники;

б) власні й загальні назви;

в) категорія збірності й одиничності;

г) категорія речовинних іменників;

ґ) категорія істот і неістот.

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 270-302.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 194-200.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 375-383.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 299-301.

Додаткова

Плющ М.Я. Граматика української мови. – К. : Слово, 2010. – С. 91-100.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

 

Завдання

1. Дайте відповіді на питання плану.

2. Виконайте вправи 192, 193, 194 (1), 195 (2), 196 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

3. Запишіть приклади іменників – назв істот та іменників – назв неістот.

Питання для самоконтролю:

 1. Чи тотожні поняття «предмет» і «предметність»?
 2. Які лексико-граматичні групи вирізняються серед іменників? Чому вони так називаються – лексико-граматичні?
 3. Чи завжди збігається поняття живого/неживого у навколишньому світі й граматиці?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №26

Тема: Граматичні категорії іменника

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується іменника; удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; набуття вмінь і навичок визначати істотні особливості іменника, передусім його словозміни, виконувати повний морфологічний аналіз іменників.

План

1. Категорія роду.

2. Категорія числа.

3. Категорія відмінка.

4. Відмінювання іменників:

а) поділ іменників на відміни;

б) складні випадки відмінювання іменників;

в) незмінювані іменники.

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 270-302.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 194-222.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 375-405.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 299-334.

Додаткова

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

 

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 198, 203, 207, 218 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).
 3. Зробіть словотвірний аналіз іменників всюдихід, законопроект, генерал-майор, універсам, перегук, печиво.

Питання для самоконтролю:

 1. На основі яких ознак іменники поділяються за родами?
 2. Як визначається рід невідмінюваних іменників?
 3. Чи мають граматичний рід іменники на зразок сани, граблі, діти?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 27

Тема: Прикметник

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується прикметника; удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; набуття вмінь і навичок визначати істотні особливості прикметника, відмінності у вияві спільних граматичних категорій у різних частинах мови, виконувати повний морфологічний аналіз прикметників.

План

1. Прикметник як частина мови.

2. Лексико-граматичні розряди прикметників.

3. Ступені порівняння, короткі й повні форми якісних прикметників.

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997 – С. С. 365-378.

Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. – К., 2001. – С. 222-232.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К.: Вища школа, 2007. – С. 405-414.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 335-348.

Додаткова

Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1978.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія / За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000.

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 229, 230, 239, 247 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Питання для самоконтролю:

 1. Який зміст поняття «граматична ознака предмета»?
 2. Від яких якісних прикметників не утворюються ступеневі форми?
 3. Які словотвірні ознаки відносних прикметників?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 28

Тема: Займенник

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується займенника; удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; набуття вмінь і навичок визначати істотні особливості займенника, виконувати повний морфологічний аналіз займенників.

План

1. Загальна характеристика займенника як частини мови.

2. Розряди займенників за значенням.

3. Розряди займенників за співвідношенням з іншими частинами мови:

а) іменникові займенники;

б) прикметникові займенники;

в) числівникові займенники.

4. Відмінювання займенників.

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 270-302.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 247-258.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 425-431.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 361-369.

Додаткова

Матвіяс І.Г. Синтаксис займенників в українській мові. – К., 1962.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 268 (1), 269 (2), 282, 287 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Питання для самоконтролю:

 1. Зі словами яких частин мови співвідносні займенники на основі лексичного значення, граматичних ознак?
 2. Які особливості відмінювання зворотного займенника?
 3. Які особливості наголошення відмінкових форм займенників?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 29

Тема: Числівник

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується числівника; удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; набуття вмінь і навичок визначати істотні особливості числівника, відмінності у вияві спільних граматичних категорій у різних частинах мови, виконувати повний морфологічний аналіз числівників.

План

1. Загальна характеристика числівника як частини мови.

2. Значеннєві розряди числівників.

3. Структурні розряди числівників.

4. Сполучуваність числівників з іменниками.

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. – К., 2001. – С. 236-244.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К.: Вища школа, 2007. – С. 417-421.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 351-360.

Додаткова

Арполенко Г. П., Городенська К. Г., Щербатюк Г. X. Числівник української

мови.— К., 1980.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія / За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 249 (2), 252, 254, 267 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Питання для самоконтролю:

1. Якими ознаками відрізняються слова, що виражають значення числа, але належать до інших частин мови (іменників, прикметників, прислівників, дієслів), від числівників?

2. Чому серед кількісних числівників наявні підгрупи?

3. Якими граматичними ознаками розрізняються числівники один і три, два і кілька, півтора і багато?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 30

План

1. Значення, граматичні ознаки дієслова.

2. Категорія виду.

3. Категорія перехідності/неперехідності.

4. Категорія стану.

5. Категорія способу.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 302-338.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 258-273.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 503-514.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 369-377.

Додаткова

Русанівський В.М. дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 194-199.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 296, 300 (2), 302 (1), 310, 311, 314 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Яке значення виражає граматична категорія виду?
 2. Назвіть дієслова, що залежно від контексту називають то перехідну дію, то неперехідні.
 3. Які відношення дії виражає категорія способу?
 4. Які є форми стану дієслів?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 31

План

6. Інфінітив.

7. Система особових форм.

8. Безособові дієслова.

9. Визначення дієвідміни дієслова.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 302-338.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 258-287.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 503-524.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 369-405.

Додаткова

Русанівський В.М. Дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 194-199.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 304 (1), 306, 312, 324 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Як виражається особове значення дієслів минулого часу та умовного способу?
 2. Які форми мають безособові дієслова?
 3. Як утворюються структурні форми майбутнього часу?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 32

План

10. Значення, граматичні ознаки дієприкметника.

11. Творення дієприкметників.

12. Відмінювання дієприкметників.

13. Значення, граматичні ознаки дієприслівника.

14. Творення дієприслівників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 302-338.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 258-273.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 503-514.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 369-377.

Додаткова

Русанівський В.М. дієслово – рух, дія, образ. – К., 1977.

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 194-199.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 328, 329, 331, 344, 338 (2), 345 (2) (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Які ознаки спільні та відмінні між дієприкметником і дієсловом, дієприкметником і прикметником?
 2. За яких умов дієприкметники переходять у прикметники?
 3. Які ознаки спільні між дієприслівником та іншими дієслівними формами, дієприслівником і прислівником?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 33

Тема: Прислівник

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується прислівника, удосконалення знань про творення і правопис прислівників, закономірності їх поєднання з іншими частинами мови, поглиблення вмінь визначати прислівники, характеризувати їх за значенням і творенням, утворювати прислівники, писати їх згідно з орфографічними нормами.

План

15. Значення прислівника, його граматичні ознаки.

16. Поділ прислівників за значенням.

17. Походження прислівників.

18. Правопис прислівників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 288-291.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 525-531.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 405-418.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 347, 350, 352, 357 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Завдання для самоконтролю:

 1. Якими ознаками прислівник подібний до інших частин мови і якими відрізняється від них?
 2. Які морфологічні й синтаксичні ознаки має прислівник?
 3. На які розряди за значенням поділяються прислівники?

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 34

План

19. Поняття про службові частини мови.

20. Прийменник як частина мови.

21. Походження прийменників, їх склад.

22. Синоніміка прийменників.

23. Правопис прийменників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 291-302.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 568-578.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 419-437.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.

Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові. – Х., 1962.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 358, 360, 362, 366 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

 

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні ознаки службових частин мови?
 2. Чому прийменник належить до службових частин мови?
 3. З якими частинами мови вживається прийменник?
 4. З якими відмінками вживаються прийменники?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 35

План

24. Граматичні ознаки сполучника.

25. Поділ сполучників за походженням, складом та способом уживання.

26. Синтаксичні функції сполучників.

27. Правопис сполучників.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 291-302.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 568-578.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 419-437.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.

Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові. – Х., 1962.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 368, 369, 372, 373 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Питання для самоконтролю:

 1. Чому сполучник належить до службових частин мови?
 2. Наведіть приклади сполучників, які різняться морфологічною будовою.
 3. Що таке сполучні слова?
 4. Які частини мови вживаються в ролі сполучних слів?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 36

План

28. Поняття про частки.

29. Класифікація часток. Формотворчі, словотворчі і модальні (фразові) частки.

30. Правопис часток.

 

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 352-360.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 291-302.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 568-578.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 419-437.

Додаткова

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 157-191.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.

Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові. – Х., 1962.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 218-221.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

Завдання

 1. Дайте відповіді на питання плану.
 2. Виконайте вправи 375, 379, 381 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

Питання для самоконтролю:

 1. Яка службова функція часток?
 2. наведіть приклади формотворчих часток.
 3. Наведіть приклади словотворчих часток, а також різних частин мови, утворених за допомогою часток.
 4. Які частки належать до модальних?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 37

Тема: Іменник. Семантико-граматичні категорії іменника

Мета: засвоєння теоретичного матеріалу, що стосується іменника, удосконалення вміння застосовувати теоретичний матеріал у практиці мовлення, виконанні різного характеру вправ; набуття вмінь і навичок визначати лексико-граматичні особливості іменника; розвиток культури мовлення студентів.

План

1. Іменник як частина мови.

2. Лексико-граматичні категорії іменника:

а) конкретні й абстрактні іменники;

б) власні й загальні назви;

в) категорія збірності й одиничності;

г) категорія речовинних іменників;

ґ) категорія істот і неістот.

Література

Основна

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997. – С. 270-302.

Сучасна українська літературна мова ⁄За ред. М.Я. Плющ. – К., 2001. – С. 194-200.

Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К., 1987.

Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. – К., 2007. – С. 375-383.

Ющук І.П. Українська мова. – К., 2004. – С. 299-301.

Додаткова

Плющ М.Я. Граматика української мови. – К. : Слово, 2010. – С. 91-100.

Украинская грамматика ⁄За ред. В.М. Русановского, М.А.Жовтобрюха и др. – К., 1986.

Довідкова

Українська мова. Енциклопедія ⁄За ред. В.М. Русанівського, О.О. Тараненка та ін. – К., 2000.

 

Завдання

1. Дайте відповіді на питання плану.

2. Виконайте вправи 192, 193, 194 (1), 195 (2), 196 (М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. – К., 1995).

3. Запишіть приклади іменників – назв істот та іменників – назв неістот.

Питання для самоконтролю:

 1. Чи тотожні поняття «предмет» і «предметність»?
 2. Які лексико-граматичні групи вирізняються серед іменників? Чому вони так називаються – лексико-граматичні?
 3. Чи завжди збігається поняття живого/неживого у навколишньому світі й граматиці?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №26Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 44; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)