Охорона праці під час проведення навчальних занять (за фахом). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охорона праці під час проведення навчальних занять (за фахом).Загальні вимоги з охорони праці під час навчальних занять:

- тематика занять та обладнання повинні відповідати навчальним програмам;

- розміри навчальних приміщень та їх розміщення повинні відповідати нормам ;

- обладнання спеціалізованих кабінетів, спортивних залів та інших навчальних приміщень повинне відповідати діючому « Типовому переліку навчально-наочних посібників та обладнання»;

- обладнання, інструмент та інвентар повинні бути справними , відповідати віковим особливостям учнів;

- допуск до окремих видів занять здійснюється з урахуванням стану здоров’я учнів( фізкультура, трудове навчання);

- всі заняття та навчально-виховні заходи відбуваються безпосередньо під керівництвом викладачів;

- перед початком занять та заходів обов’язково проводиться інструктажі з БЖД та охорони праці.

Зміст питання розкривається на базі вимог до проведення занять за фахом випускника.

Вимоги охорони праці до організації робіт учнів по самообслуговуванню.

 

Відсутність медичних протипоказань. Залучення до дозволених у відповідності з віковими особливостями учнів робіт: рекомендовані види робіт для різних класів. Забезпечення спецодягом, інвентарем. Проведення інструктажів з охорони праці та здійснення постійного контролю за виконанням робіт. Заборонені види робіт. Вимоги до організації робіт з переміщенням вантажів: режим роботи, норми переміщення вантажів для учнів.

Вимоги охорони праці до організації предметних та туристичних екскурсій з учнями шкіл.

 

Організаційні вимоги: підготовка наказу, узгодження маршруту та графіка руху, формування груп, оснащення груп (спеціальне, аптечка), попередньо обстеження місця екскурсії. Інструктування учнів: цільовий інструктаж, план інструктажу.

Вимоги під час проведення екскурсії: проведення перекличок, організація переміщень групи, дотримання правил дорожнього руху, загальні правила безпеки.

Вимоги охорони праці при роботи на комп’ютері для учнів, співробітників навчальних закладів.

 

Небезпеки в роботі: випромінювання, іонізація повітря, статична поза, психоемоційна напруга, електричний струм.

Вимоги до розміщення обладнання, мікроклімату, вентиляції, освітлення.

Вимоги під час роботи, режим праці для дорослих та учнів, дії в аварійних ситуаціях.

Вимоги охорони праці до перевезення учнів на транспорті.

Вимоги до транспортного засобу та його обладнання, до кваліфікації водія, шляховий лист. Склад груп дітей, яких перевозять на транспортному засобі: кількість дітей, кількість супроводжуючих дорослих. Інструктування дітей та старших груп.

Правіла безпеки під час перевезень: організація посадки та виходу дітей, правила поведінки під час руху, режим руху( швидкість, безперервний час руху). Заборона перевезень в складних дорожніх умовах.

Дії водія, дорослих, дітей при виникненні аварійної ситуації.

Суть і складові системи пожежного захисту в закладах освіти.

Організаційні заході: навчання, інструктажі, план дії на випадок пожежі, організація дружини ЮДПД, створення пожежно-технічної комісії.

Інженерно-технічні заходи: вимоги пожежної безпеки до будівель, приміщень закладів освіти та їх утримання, вимоги до шляхів евакуації та їх утримання, забезпеченість засобами пожежогасіння, пожежна сигналізація, вимоги до збереження та використання ЛЗР та інших горючих матеріалів.

Вимоги охорони праці до організації та проведення масових заходів в навчальних закладах.

 

Вимоги до приміщення в якому буде відбуватися масовий захід: поверх, розміри, наявність евакуаційних виходів, проходи, первинні засоби гасіння, наявність огорож на вікнах.

Вимоги до проведення масових заходів: чергування, інструктування вчителів та чергових, ознайомлення учасників заходів з діями на випадок пожежі, дотримання правил пожежної безпеки під час проведення заходів

Поняття про надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

Надзвичайні ситуації, їх види, причини виникнення. Галузевій моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС. Урядова інформаційно-аналітична система з НС збирання, обробки, передавання та збереження інформації.

Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.

Закон України « Про правові засади цивільного захисту», мета та його зміст.

Поняття цивільного захисту населення. Головна його мета. Основні розділи закону. Мета і завдання цивільного захисту. Принципи і заходи захисту населення і територій. Організаційна структура Єдиної системи цивільного захисту. Фінансування заходів ЦЗ. Законодавство і міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. Підсистеми єдиної системи цивільного захисту. Поняття служб цивільного захисту. Сили і засоби цивільного захисту. Поняття оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Основні етапи аналізу надзвичайних ситуацій та прогнозування їх наслідків.

Основні етапи аналізу надзвичайних ситуацій. Зонування територій за ступенем небезпеки. Поняття про збір інформації та її аналіз. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Етап узагальнення. Етап прийняття рішень і їх вплив на подальший розвиток надзвичайної ситуації. Визначення та аналіз небезпек. Етап виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояви. Зонування територій за ступенем небезпеки.

Характеристика зон радіоактивного зараження.

Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними речовинами під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними параметрами (клас стійкості атмосфери, напрям поширення хмари, потужність рівня радіації, доза опромінення людей, тривалість дії ураження РР. Методика розрахунку зон проведення загальної і часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційно аварії. Порядок нанесення зон радіоактивного забруднення накартографічну схему (план, карту).

Принципи і заходи захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях.

Поняття надзвичайної ситуації. Види надзвичайних ситуацій. Поняття про принципи захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Планування заходів захисту у надзвичайних ситуаціях. Забезпечення техногенної безпеки в школі. Забезпечення надійного захисту та життєзабезпечення виробничого персоналу.

Єдина система цивільного захисту, її організаційна структура та режим діяльності.

Поняття про єдину державну систему цивільного захисту населення і територій. Поняття про режими функціонування. Рівні захисту. Описати режими, повсякденної діяльності, підвищеної готовності; надзвичайної ситуації; надзвичайного стану. Органи управління: координуючі, постійно діючи, повсякденні ( на кожному з чотирьох рівнів: загальнодержавний, регіональний, місцевий, об’єктів.

27. Особливості навчання дітей з питань особистості безпеки, основ цивільного захисту.

Основні питання особистої безпеки дітей. Методи навчання дітей основами цивільного захисту.

 

28. Дії вчителів та учнів у надзвичайних ситуаціях.

Обов’язки дорослих по захисту дітей у надзвичайних ситуаціях.

Дії вчителів та учнів при радіаційному зараженні; хімічному забрудненні, пожежі в закладі освіти. Обов’язки дорослих по захисту дітей.

Основні вимоги до евакуації дітей при надзвичайних ситуаціях.

Обов’язки вчителя та класного керівника.

Інформування населення про наявність загрози або виникнення надзвичайної ситуації, правила поведінки та способів дій в цих умовах.

Основні сигнали оповіщення. Відповідність сигналів видам надзвичайних ситуацій. Фактори виникнення надзвичайних ситуацій, їх класифікація. Правила поведінки при різних видах надзвичайних ситуацій. Способи передачі основних сигналів оповіщення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.008 с.)