Стандарти опису метаданих специфічних областей застосування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стандарти опису метаданих специфічних областей застосуванняvCard — текстовий формат для обміну електронними візитними картками. Область застосування — опис персоналій і обмін даними про них. Для подання інформації про персоналії існує значна кількість форматів. Тим не менш, досить широко використовується тільки стандарт vCard, розроблений для уніфікації обміну даними між програмними додатками і інформаційними системами. Основними поняттями формату є: потік даних і об'єкт vCard. Потік даних — це набір vCard-об'єктів, яким обмінюються системи. vCard-об'єкт — це набір визначених атрибутів, що описують деякий ресурс. Атрибут визначається своїм ім'ям, можливо, набором параметрів, і значенням. Параметри конкретизують значення атрибуту — наприклад, для атрибута "телефон" параметри уточнюють його значення: домашній, робочий. Набір елементів і їх параметрів чітко визначений у стандарті. vCard-запис може містити ім'я, адресу, номери телефонів, URL, логотип, відео та аудіо фрагменти та ін. Зазвичай файл vCard має розширення .Vcf. Формат дозволяє створювати "електронні візитні картки" для об'єктів типу персона.

Формат vCard або Versitcard, як його називають англомовні користувачі, розроблений в 1995 консорціумом Versit, в який увійшли Apple Computer, AT & T (пізніше Lucent), IBM і Siemens. У грудні 1996 всі права на формат перейшли до Internet Mail Consortium [4].

Приклад опису однієї особи за допомогою даного формату:

BEGIN:VCARDVERSION:4.0N:Gump;Forrest;FN: Forrest GumpORG: Shrimp Co.TITLE:Shrimp ManPHOTO:http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif TEL;TYPE="work,voice";VALUE=uri:tel:+1-111-555-1212TEL;TYPE="home,voice";VALUE=uri:tel:+1-404-555-1212ADR;TYPE=work;LABEL="42 Plantation St.\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America"EMAIL:forrestgump@example.comREV:2012-08-15END:VCARD

Примітки:

FN (Formatted Name) — повне імʼя у вигляді однієї стрічки;

LABEL (Address Label) — повна назва адреси отримувача у вигляді однієї стрічки так, як вони повинні зображатись на листі чи посилці;

REV (Last Revision) — комбінація дати та часу останнього оновлення vCard [3].

Аналіз наявних даних свідчить про те, що семантика vCard не завжди достатня для подання всіх необхідних атрибутів опису персони.

iCalendar — формат, який дозволяє користувачам Інтернету відправляти запрошення на збори, завдання, розклади іншим користувачам Інтернету електронною поштою або обмінюватись файлами з розширенням .ics. Об'єкт iCalendar складається з окремих рядків тексту, званих рядками контенту. Вони не повинні перевищувати 75 знаків.

Специфікація iCalendar базується на більш ранній під назвою vCalendar, яка також призначалася для планування особистого календаря та інформації про плановані зустрічі [4]. Специфікацію можна використовувати не тільки для ведення календаря подій, списку необхідних справ або щоденникових записів, але й для планування зайнятості протягом робочого дня [1].

Приклад опису події:

BEGIN:ICALENDARVERSION:1.0BEGIN:EVENTCATEGORIES:MEETINGSTATUS:TENTATIVEDTSTART:19960401DTEND:19960401SUMMARY:Your Proposal ReviewDESCRIPTION:Steve and John to review newest proposal materialCLASS:PRIVATEEND:EVENTEND:ICALENDAR

Z39.87 (Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images) — технічні метадані для нерухомих цифрових зображень, які застосовуються для опису технічної якості зображень. Даний словник даних представляє повний список елементів технічних термінів для управління цифровими нерухомими зображеннями, причому «управління» відноситься до аспектів підтримки якості і обробки зображення протягом його життєвого циклу. Технічні метадані зв'язуються з атрибутами («якорями») якості зображення, які можуть бути оцінені об'єктивно (деталь, тон, колір, розмір).

PDM — метадані опису проекту (Project Descriprion Metadata). Область застосування — опис проектів як інформаційних об'єктів в перспективних інформаційних системах. На основі аналізу існуючих стандартів і специфікацій метаданих для опису сутностей типу «проект» запропонований оптимізований список елементів.

Мета розробки формату «метаданих опису проектів» (Project Description Metadata, PDM) — створення формату метаданих, який поглиблює та розширює можливості спільного використання інформації про проекти. Передбачається, що це дозволить збільшити прозорість, координацію дій і полегшить навчання. Довготривалі цілі передбачають запуск процесу формування загальних правил, керуючись якими, спільнота зможе розвивати свої стандарти, а також спільно використовувати інформацію різних типів. Це саме той процес, який передбачає отримання зворотного зв'язку від практиків, взаємодія між ними і, в кінцевому підсумку, можливість розробляти власні локальні стандарти, залишаючись при цьому в загальному «полі інтероперабельності». При цьому процес імплементації буде залишатися в рамках загальних правил.

ABC (онтологія і модель ABC) — формат опису метаданих для полегшення інтероперабельності між онтологіями метаданих в різних доменах. Суть ABC в здатності моделювати створення, еволюцію і переходи об'єктів у часі. Традиційна бібліографічна каталогізація припускає, що об'єкт описується один раз, а потім його атрибути більш-менш стабільні. Цього недостатньо для багатьох додатків, включаючи музейну справу, архіви, електронні ресурси та управління правами. ABC використовує нотацію «тимчасовості» (temporality) в якості базової онтологічної категорії, надаючи користувачам можливості асоціювати з об'єктом стан, події і дії.

EAGLES (EAGLES Guidelines for Lexical Semantic Standards) — принципи EAGLES для стандартів в області лексики і семантики, область застосування яких — визначення зв'язків між змістом слова. Принципи вказують, які аспекти лексико-семантичної інформації необхідні для систем машинного перекладу та інформаційних систем у процесі створення великих лексичних ресурсів. Пріоритет віддається визначенню базових типів слів, семантичним структурам, синонімії та іншим аспектам лінгвістики. Мета — створення розвинутого семантичного лексикону. Проект фінансується ЄС.

Передбачається, що стандарт стане основою для наступних зусиль по стандартизації в галузі лінгвістики.

ONIX (акронім для ONline Information eXchange) — сімейство XML форматів, міжнародних стандартів метаданих, для репрезентації у електронній формі інформації про видавничу продукцію (книжки, серіальні видання, відеопродукцію тощо).

Формати ONIX найвідомішими є: ONIX for Books — сімейство форматів метаданих для книжкової продукції. ONIX for Serials — сімейство форматів метаданих для періодичних видань. ONIX for Publications Licenses — формат метаданих для електронних ліцензій на використання інформаційної продукції.

ID3 — формат метаданих. Найбільш часто використовується разом з аудіоформатом MP3. Містить дані про назву трека, альбому, ім’я виконавця тощо. Ця інформація може використовуватись, наприклад, програвачами мультимедіа для відображення відомостей про трек чи автоматичного сортування. Хоч ID3 розроблявся для MP3, розробникам немає перешкод вбудовувати його також і в інші формати. Він почав розповсюджуватись в 1996 році [6].

Перша версія ID3-тегів займала всього 128 байт, що починаються з рядка TAG.

ISO 6523 (ISO 6523: Структури для ідентифікації організацій і їх частин) — формат метаданих, що стандартизує набір полів для опису організацій. Уповноваженим реєстратором ідентифікаторів за стандартом ISO є Британська організація зі стандартизації.

ISO 11179 (Specification and Standardization of Data Elements) — специфікація і стандартизація елементів даних. Стандарт призначений для опису елементів даних в базах даних і документах. Стандарт ISO 11179 визначає базові аспекти складу елемента даних (включаючи метадані), призначеного для використання як людиною, так і машиною. Не торкається проблем фізичного представлення даних у вигляді послідовності бітів на машинному рівні.

 

MPEG-7 (Multimedia Content Description Interface) — інтерфейс опису вмісту мультимедіа. MPEG-7 стандартизує дескриптори (Descriptors, D) які визначають синтаксис та семантику кожного «об'єкта» ("feature"), аудіовізуальної презентації; схеми опису (Description Schemes, DS), які уточнюють структуру і семантику зв'язків між компонентами; мова визначення дескрипторів ( Description Definition Language, DDL), що дозволяють створювати нові DS і D, а також розширювати і модифікувати існуючі DS. Зміст MPEG-7 може доставлятися як з описуваним контентом, так і окремо.

Дані MPEG-7 можуть бути представлені в текстовому або бінарному форматах або в їх поєднанні, в залежності від програми. MPEG-7 визначає однозначну відповідність між бінарним і текстовим форматами без втрати даних. Синтаксис текстових фрагментів визначений у частині 2 (Description Definition Language), а синтаксис бінарної частини - в частині 1 (Systems) стандарту. На відміну від попередніх MPEG стандартів, призначених для кодування, MPEG-7 стандартизує деякі елементи, що повинні підтримуватися якомога більшою кількістю застосунків.

MPEG-21 (Multimedia framework) — загальна схема мультимедіа, застосовується для ідентифікації та управління об'єктами мультимедійних презентацій. MPEG-21 визначає ключові елементи, необхідні для підтримки операцій над мультимедійним змістом (файлами). Включає засоби для декларування цифрового об'єкта (Digital Item Declaration), ідентифікації та опису (Digital Item Identification and Description), описує обмеження, управління авторськими правами та захистом (IPMP). MPEG-21 базується на XML і призначений також для передачі машиночитної інформації про ліцензії щодо обсягу прав на використання ресурсу.

Окрім вищеперелічених стандартів опису метаданих для різних галузей знань набули використання також формати:

Ecological Metadata Language (в галузі екологічної інформації);

TEI (Text Encoding Initiative) — стандарт для представлення текстів у цифровій формі, головним чином, в області гуманітарних, соціальних наук і лінгвістики;

Darwin Core — стандарт опису метаданих інформації про біологічне різноманіття видів рослин і тварин, що базується на стандарті Dublin Core [12]; MEI (Music Encoding Initiative) — формат загальноприйнятого цифрового подання документів музичного запису.

Даний стандарт опису метаданих визначає характеристики (термінальні

та мережеві) якості сервісу, ідентифікує спосіб репрезентації контенту і способи повідомлення про події.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.008 с.)