І. Організаційно-підготовчий етапМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Організаційно-підготовчий етапТворчій проект

Варіативна частина програми

«ВИШИВКА СТРІЧКАМИ»

Виконали: учні 8-11 класів

 

 

м. Дніпродзержинськ

2013-2014 н .р.

Мрії стають реальністю

Коли думки перетворюються в дії.

Д.А.Антонов

ПАМ’ЯТКА

Для того щоб стати справжнім професіоналом і бути успішним упродовж усього життя, потрібно вчитися творчо підходити до розв’язання будь-яких завдань. Виконання творчих проектів – це реалізація власних інтересів, здібностей та можливостей. Уміння чітко планувати, послідовно виконувати кожен з етапів проектування, упевнено крокуючи до поставленої мети, урешті-решт неодмінно приведуть до успіху.

Також треба пам’ятати, що проект – це „п’ять П”:

І. Організаційно-підготовчий етап

ПРОБЛЕМА ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

· Визначення проблеми, яка спонукає до роботи.

· Постановка мети й завдання проекту.

· Проведення міні-маркетингових досліджень, спрямованих на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення.

· Підготовка історико-технічної довідки про об’єкт проектування.

· Аналіз виробів-аналогів та пошук варіантів їх удосконалення.

· Обґрунтування вибору кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведених досліджень.

ІІ. Конструкторський етап

· Створення клаузули вибору.

· Опис зовнішнього вигляду та конструкції проектної моделі.

· Розробка конструкторсько-технологічної документації, необхідної для виготовлення виробу.

· Підбір відповідних конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання для роботи.

· Економічне та екологічне обґрунтування доцільності виконання проекту.

ІІІ.Технологічний етап

· Визначення оптимальної технології виготовлення проектного виробу.

· Складання технологічної карти на виготовлення виробу.

· Виготовлення об’єкта проектування, дотримання правил безпечної праці під час роботи.

IV. Заключний етап

· Виконання економічних розрахунків собівартості та прибутковості виробу.

· Екологічна оцінка виробу.

· Аналіз власної діяльності на кожному з етапів проектування та підведення підсумків роботи над проектом.

· Презентація виготовленого виробу чи проекту в цілому.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Якщо ти до кінця не впевнений, у чому полягає твоя робота,

Вона завжди здаватиметься тобі нездійсненною.

Девід Аллен

Пошук та усвідомлення проблеми. Вибір об’єкта проектування

· Знайди якомога більше інформації з твоєї проблеми, подумай над ідеями для її вирішення та занотуй кращі з них:

 

· Запиши результати обдумування:

       
 
Час на вирішення: 20 годин
 
Собівартість: 1728 грн

 


Зовнішній вигляд: Досконалий, готовий до використання
Для яких функцій потрібен вибір: Для оформлення інтер’єру школи

 

 

Якщо ти не впевнений, навіщо це робиш,

ти ніколи не доведеш справу до кінця.

Ді Хок

Постановка мети і визначення завдання проекту

· Яку мету ти поставив перед собою ( навіщо хочеш виконати цей проект)

 

• Чітко сплануй свою діяльність та запиши кроки для реалізації власного проекту:

 

Проект масового призначення – для прикрашення інтер’єру школи.

 

Дослідження й аналіз проблем

· Здійсни міні-маркетингові дослідження (спостереження, опитування, анкетування, інтерв’ю), які б визначали, що виріб матиме свого споживача, та занотуй отримані результати.

 

 

Аналіз виробів-аналогів та пошук варіантів їх удосконалення

 

 

 

 

· Оціни обрані моделі за такими показниками якості (за 5-бальною шкалою)

 

№з/п Показники якості Модель №1 Модель №2 Модель №3
Оригінальність та естетичність
Функціональність
Простота виготовлення
Корисність
Технічна досконалість, якість
Ергономічність
Економічність
Екологічна безпечність виробу
Разом балів:

 

· Вибери оптимальний варіант розв’язання проблеми та обґрунтуй його:

 

 

Обрані варіанти моделей найбільш підходить до вирішення нашої проблеми. Це гарні досконалі вироби, прикрасять нашу домівку, або будь-який офіс. Кольорові сполучення дуже гарно впливають на настрій та будуть знімати нервове напруження після роботи.

 

 

ІІ. Конструкторський етап

Створення клаузури виробу

· Для вдосконалення об’єкта проектування скористайся відомими тобі методами проектування. Створи графічну композицію (клаузуру).

Комбінування метод ідеальних об’єктів.

 

Клаузура виробу

На основі фотографії з Інтернету створити колаж із вишитих стрічками картин.  


ІІІ. Технологічний етап

Джордж Бернард Шоу

Економічні розрахунки

1. Розрахунки витрат матеріалів (М)( на 20 картин)

Матеріали Ціна (за 1 кг, м, шт.) (грн.) Витрати матеріалів (кг, м, шт.) Вартість витрат (М), (грн.)
Нитки муліне 1×2 грн. 36 шт. 72 грн.
Стрічки ø 0,3різних кольорів (36 видів) 1м ×0,4 грн. По 20 м (36 кольорів)) 288 грн.
Стрічки ø 0,5 мм (36 кольорів) 1м× 0,6 грн. По 20 м (36 кольорів) 432 грн.
Тканина для вишивання 1м ×22 грн. 8 м 176 грн.
Рамки для готових робіт 1 шт. × 38 грн. 20 шт. 760 грн.
Разом:     1728 грн.

 

2. Розрахунки витрат електроенергії (Е): Е=З × t x B

 

Споживач електроенергії Потужність споживача, кВТ/год. (Р) Тривалість роботи, год. (t) Вартість тарифу на електроенергію, грн./кВт (В) Вартість спожитої електроенергії, грн. (Е)
праска 2 год. 0,2802 2,5
         
Разом:       2,5

 

3. Відрахування на амортизацію (А) інструментів, обладнання, які складаються 10% від їх собівартості на 1 робочу зміну (6 год.): А = Ві : Ч3 × 0,1

 

Назва інструменту обладнання Назва інструменту обладнання, грн. (Ві) Час зношення обладнання, дні (1рік–300 роб. дн.) (Ч3) Амортизаційні відрахування, грн. (А)
праска 150 грн. 8 годин 1,87
       
Разом     1,87

 

4. Розрахунок витрат на оплату праці (Воп)

· Оп – умовна оплата праці робітника за 1 годину = 10 грн / год

· Чв – час, витрачений на виготовлення виробу = 20 грн / год

Воп – витрати на оплату праці (Воп = Оп × Чв ) = 10 x 20 = 200 гр

 

5. Податок на заробітну плату (Пзп) становить 15%, отже:

Пзп = Воп × 15% : 100% =200 x 15: 100 = 30 грн.

 

 

6. Собівартість виробу (С)

(Собівартість виробу = матеріальні витрати + витрати на електроенергію +

+ витрати на оплату праці + амортизаційні відрахування.)

Витрати Вартість витрат, грн.
1.Матеріальні витрати (М)
2.Витрати на електроенергію (е) 2,5
3.Витрати на оплату праці (Воп)
4.Амортизаційні відрахування (А) 1,87
Разом:

 

7. Визначення величини прибутку на виготовлення виробу (П)

Прибуток становитиме 10-25% від собівартості виробу:

П = (0,1÷0,25) ×С = 0.1×1932 = 193,2

 

8.Загальна вартість виробу

(Загальна вартість виробу = собівартість виробу + прибуток.)

Загальна вартість виробу= 1932 + 193,2 = 2,125 грн

Екологічна оцінка виробу

· Зроби екологічну оцінку безпечності виготовлення виробу та використаних матеріалів.

Вишивати стрічками безпечно для здоров’я та навіть корисно. Вишивання заспокоює, дає змогу розвивати моторику, розвиває естетичний смак.

Готові вироби теж безпечні в користуванні.

 

ЛІТЕРАТУРА

· Друковані джерела:

- Энн Кокс . Вышивка шелковыми ленточками, «Кристина – Новый век», М.- 2002.

- Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия/ Пер. с ит. – М.: АСТ – Пресс книга, 2005. – 160 с; ил.

 

• Ресурси мережі Інтернет:

- Googl , (пошук) картини Томаса Кінкейда.

Творчій проект

Варіативна частина програми

«ВИШИВКА СТРІЧКАМИ»

Виконали: учні 8-11 класів

 

 

м. Дніпродзержинськ

2013-2014 н .р.

Мрії стають реальністю

Коли думки перетворюються в дії.

Д.А.Антонов

ПАМ’ЯТКА

Для того щоб стати справжнім професіоналом і бути успішним упродовж усього життя, потрібно вчитися творчо підходити до розв’язання будь-яких завдань. Виконання творчих проектів – це реалізація власних інтересів, здібностей та можливостей. Уміння чітко планувати, послідовно виконувати кожен з етапів проектування, упевнено крокуючи до поставленої мети, урешті-решт неодмінно приведуть до успіху.

Також треба пам’ятати, що проект – це „п’ять П”:

І. Організаційно-підготовчий етап

ПРОБЛЕМА ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

· Визначення проблеми, яка спонукає до роботи.

· Постановка мети й завдання проекту.

· Проведення міні-маркетингових досліджень, спрямованих на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення.

· Підготовка історико-технічної довідки про об’єкт проектування.

· Аналіз виробів-аналогів та пошук варіантів їх удосконалення.

· Обґрунтування вибору кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведених досліджень.

ІІ. Конструкторський етап

· Створення клаузули вибору.

· Опис зовнішнього вигляду та конструкції проектної моделі.

· Розробка конструкторсько-технологічної документації, необхідної для виготовлення виробу.

· Підбір відповідних конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання для роботи.

· Економічне та екологічне обґрунтування доцільності виконання проекту.

ІІІ.Технологічний етап

· Визначення оптимальної технології виготовлення проектного виробу.

· Складання технологічної карти на виготовлення виробу.

· Виготовлення об’єкта проектування, дотримання правил безпечної праці під час роботи.

IV. Заключний етап

· Виконання економічних розрахунків собівартості та прибутковості виробу.

· Екологічна оцінка виробу.

· Аналіз власної діяльності на кожному з етапів проектування та підведення підсумків роботи над проектом.

· Презентація виготовленого виробу чи проекту в цілому.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 917; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)