Лекція 15. Словенські землі в другій пол. ХVII – на поч. ХХ ст. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 15. Словенські землі в другій пол. ХVII – на поч. ХХ ст. 

Соціально-економічне та політичне становище словенських земель наприкінці ХVIII ст. – на поч. ХІХ ст. Словенське національне Відродження.

Програма «Об’єднана Словенія». Словенські політичні партії. Словенсько-німецькі відносини. Розвиток словенської культури.

 

 

Семінарське заняття (4 год.)

 

1. Суспільно-економічне і політичне становище хорватів і словенців в Австрійській імперії в другій пол. ХVІІ – на поч. ХІХ ст.

2. Воєнний Кордон і питання його демілітаризації.

3. Становище в Іллірійських провінціях. Формування хорватської національної програми.

4. Хорватське й словенське національне Відродження.

5. Революція 1848-1849 рр. у хорватських та словенських землях.

6. Економічний і національний розвиток Далмації.

7. Реформи 50-60-х років в Австрійській імперії та їх наслідки для Хорватії та Словенії.

8. Суспільно-економічний та політичний розвиток хорватських і словенських земель у другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. Формування Воєнного Кордону та його реорганізація.

2. Діяльність Л. Гая та Я. Драшковича.

3. «Іллірійські провінції».

4. Діяльність М. Маяра.

5. Гурток барона Ж. Цойса.

 

Рекомендована література.

 

1. Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. – М., 1995.

2. Балканы в конце ХІХ – начале ХХ века. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. – М., 1991.

3. История Югославии. – М., 1963. – Т. 1.

4. Культура народов Центральной и Восточной Европы в епоху Просвещения. – М., 1988.

5. Лещиловская И.И. Иллиризм. К истории хорватского национального возрождения. – М., 1968.

6. На путях к Югославии: за и против. М., 1997.

7. Очерки истории культуры славян. – М., 1996.

8. Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального Возрождения.- М., 1988-1989. - Ч. 1-2.

9. Фрейдзон В.И. Далмация в хорватском национальном возрождении ХІХ в. К истории югославизма и его неудачи. – М., 1977.

10. Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Мн., 1987 - Т. І.

 

 

Тема 13. Македонські землі, Боснія і Герцеговина в другій пол. ХVII – на поч. ХХ ст.

Лекція 16. Македонські землі, Боснія і Герцеговина в другій пол. ХVII – на поч. ХХ ст.

 

Становище македонців у складі Османської імперії. Становлення македонського національно-визвольного руху. Македонія за часів младотурецької революції та Балканських воєн 1912 – 1913 рр. Боснія та Герцеговина в складі Османської імперії. Боснійсько-Герцеговинське повстання 1875 р. Боснія та Герцеговина в складі Австро-Угорщини.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. „Македонська проблема” і „східне питання”.

2. Македонські землі наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.

3. Економічне, політичне й етноконфесійне становище Боснії і Герцеговини в другій пол. ХVІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.

4. Окупація й анексія Боснії і Герцеговини Габсбурзькою монархією.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 

1. «Македонська проблема» як складова «східного питання».

2. Іллінденське повстання 1903 р.

3. Боснія та Герцеговина в планах Сербії, Чорногорії та Австрійської імперії.

4. Боснійська криза 1908 – 1909 р.

 

Рекомендована література.

1. Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. – М., 1995.

2. Бирман М.А. Македонский вопрос в период Балканских войн 1912 – 1913 гг. и мотивы России // Балканские исследования России и славян. –
М., 1992. – Вып. 15.

3. Македония: документы и материалы. София, 1978.

4. Македония: проблемы истории и культуры. – М., 1999.

5. Македония: Путь к самостоятельности. Документы. – М., 1997.

6. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. – М., 1985.

7. Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Мн., 1987 - Т. І.

8. Яровий В.І. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.): Курс лекцій. – Київ, 2001.

 

 

Перелік запитань на іспит:

1. Поділи Речі Посполитої.

2. Реформи Марії Терези та Йосифа ІІ у чеських землях.

3. “Іллірійські провінції” в 1809-1813 рр.

4. Національно-визвольний рух болгарського народу (наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст.)

5. Польське повстання під проводом Т.Костюшка та його наслідки.

6. Витоки, характер та особливості чеського національного Відродження.

7. Селянське повстання в Болгарії 1850 року.

8. Іллірізм – як громадсько-політичний рух у 20-40-х рр. ХІХ ст.

9. Політика Наполеона в “польському питанні”.

10. Словацькі землі в період революції 1848-1849 рр.

11. Національно-церковна боротьба в Болгарії в 20-ті рр. ХІХ ст.

12. Національно-церковна боротьба в Болгарії в 50-70-ті рр. ХІХ ст.

13. Діяльність лівого крила чеського національно-визвольного руху. Товариство “Ріпіл”.

14. Роль Г.Раковського в розвитку національно-визвольного руху в Болгарії.

15. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ у словацьких землях.

16. Національно-визвольний рух у Болгарії в кінці 60-х – на початку 70-х років ХІХ ст.

17. Бєлградський пашалик у кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

18. Діячі словацького національного руху (Л.Штур, Я.Краль, Й.Гурбан, М.Годжа).

19. Перше сербське повстання 1804-1813 рр.

20. Конституція Королівства Польського 1815 р.

21. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. і визволення Болгарії.

22. Друге сербське повстання 1815 року.

23. Чехія в період революції 1848-1849 рр.

24. Політична боротьба в Сербії в 30-40-х рр. ХІХ ст.

25. Слов’янський з’їзд 1848 р.

26. Листопадове повстання 1830-1831 рр.

27. Битва при Крусах 1796 р. та її наслідки.

28. Національно-визвольний рух у Польщі та “Велика еміграція” в 30-х рр. ХІХ ст.

29. Польські землі в період революції 1848-1849 рр.

30. Здобуття Сербією автономії 1830 р.

31. Політична боротьба в Болгарії 80-90-х рр. ХІХ ст.

32. Січневе повстання 1863-1864 рр.

33. Болгарія в І-й Балканській війні.

34. Меморандум словацького народу 1861 р.

35. Болгарія в ІІ-й Балканській війні.

36. Революція в Росії 1905-1907 рр. та її вплив на Королівство Польське.

37. Повстання в Боснії та Герцеговині 1875 р.

38. Австрославізм. Виникнення, зміст і вплив на громадське життя.

39. Участь Сербії в Балканських війнах.

40. Хорватія в період революції 1848-1849 рр.

41. Переділ польських земель на Віденському конгресі 1815 р.

42. Національно-визвольний рух болгарського народу в Східній Румелії.

43. Квітневе повстання 1876 р. в Болгарії.

44. Відродження болгарської державності. Тирновська конституція 1879 р.

45. Сербсько-турецькі війни 1867-1878 рр. Здобуття Сербією державної незалежності.

46. Петиція “Вимоги словацького народу” 10 травня 1848 р. та її значення.

47. Чорногорія в боротьбі за незалежність у 70-х рр. ХІХ ст.

48. Свято-Андріївська скупщина 1858 р. та її значення для Сербії.

49. Краківське повстання 1846 р.

50. Становище Сербії під владою Туреччини в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. Гайдуцький рух.

51. Війни другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. та їх наслідки для польських земель.

52. Реформи 60-х рр. ХVІІІ ст. в Польщі. Барська конфедерація.

53. Далмація під владою Венеції в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

54. Боротьба чорногорського народу проти турецької експансії в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

55. Конституція 3 травня 1791 р.

56. Криза військово-ленної системи Османської імперії на Балканах.

57. Хорватія під владою Габсбургів у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

58. Становище Словенії під владою Габсбургів у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

59. Росія і боротьба балканських народів за національну незалежність.

60. “Старочехи” і “младочехи” в суспільно-політичному житті чеських земель.

61. “Македонське питання” на початку ХХ ст.

62. Внутрішньополітична боротьба в Сербії в 60-х – першій половині 70-х років ХІХ ст.

63. Сан-Стефанський мирний договір. Берлінський трактат.

64. Сербське королівство наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

65. Культура Польщі в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

66. Становище Чорногорії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

67. Боротьба за “загальне виборче право” в чеських землях у 90-ті роки ХІХ ст.

68. Соціально-економічний та політичний розвиток Хорватії, Словенії і Воєводини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

69. Чеські землі на початку ХХ ст. Здобуття “загального виборчого права”.

70. Національно-політична боротьба в Словаччині 60-х – 80-х рр. ХІХ ст.

71. Боснія і Герцеговина під владою Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.

72. Культура болгарського національного Відродження.

73. Культура Польщі в ХІХ ст.

74. Македонія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Іллінденське повстання 1903 р.

75. Культура південнослов’янських народів у період національного Відродження.

76. Словацькі землі в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

77. Культура чеського національного Відродження.

78. Культура словацького національного Відродження.

79. Становище Боснії та Герцеговини під владою Османської імперії в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

80. Діяльність Словацької національної ради в 1848 р.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.006 с.)