Тема 2.1. Навчальні програми викладання шкільного курсу хореографії

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.1. Навчальні програми викладання шкільного курсу хореографіїДенна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Зробити картотеку існуючих програм хореографічної роботи різного напрямку.

2. Зробити папку програм хореографічного навчання різного напрямку.

Література

1. Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти // Позашкілля. – 2008. – № 2.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року.

3. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів / [упоряд. Л. М. Павлова]. – Суми: Антей, 2005.

Тема 3.2. Характеристика методів викладання шкільного курсу хореографії

Денна форма – 1 година

Заочна форма – 1 година

Завдання:

1. На основі аналізу літератури зробити класифікаційну характеристику методів хореографічного навчання. Розробити схему, яка б відображала класифікацію методів хореографічної роботи в школі .

2. Визначити та обґрунтувати групи методів для кожної частини хореографічного заняття.

3. Підібрати наочно-ілюстративний матеріал, який може використовуватись під час хореографічної роботи з дітьми..

Література

1. Педагогічна майстерність: підручник / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамушенко, І. Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997.

2. Ягупов В. В. Педагогіка : [навч. посібник] / В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002.

3. Колногузенко Б. М. Методика роботи з хореографічним колективом. Частина 1. Хореографічна робота з дітьми : [навчально-методичний посібник] / Борис Миколайович Колногузенко. – Х. : ХДАК, 2004.

4. Кирилюк В. М. Педагогічні основи формування ДХК: [навчально-методичний посібник] / Валерій Миколайович Кирилюк. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006.

Тема 3.3. Вправи та рухи вступної частини уроку хореографії

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Особливості добору вправ і рухів до вступної частини уроку хореографії.

2. Види рухів та їх характеристика.

3. Відповідність танцювальних вправ та рухів виду хореографічного заняття, його завданням та змісту, віковим особливостям та хореографічній підготовці дітей.

4. Методика ознайомлення дітей з тренувальними вправами до вступної частини заняття.

Література

1. Книга керівника позашкільного навчального закладу : [довідково-методичне видання / упоряд. : З. М. Рудакова, Л. М. Павлова]. – Харків: Торсінг плюс, 2006.

Тема 3.4. Вправи та рухи основної частини уроку хореографії

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Особливості добору вправ і рухів до основної частини уроку хореографії у відповідності до його виду, вікових особливостей та хореографічної підготовки дітей.

2. Види рухів, вправ та їх характеристика.

3. Методика їх вивчення.

 

Тема 3.5. Вправи та рухи заключної частини хореографічного заняття

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Особливості добору вправ і рухів до заключної частини уроку хореографії.

2. Види рухів, вправ та їх характеристика.

3. Відповідність танцювальних вправ та рухів виду уроку хореографії, його завданням та змісту, віковим особливостям та танцювальній підготовці дітей.

Тема 4.1. Постановка тулубу та формування постави

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Добір вправ та рухів для постановки тулубу, формування правильної постави, корекції та профілактики незначних відхилень під час проведення хореографічних занять.

2. Характеристика вправ та методика їх застосування з дітьми різних вікових категорій.

Тема 4.2. Музично-ритмічне виховання школярів на уроках хореографії

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Зразки вправ, творчих завдань, музично-ритмічних ігор та етюдних вправ, спрямованих на ритмічний розвиток дітей.

2. Види тренувальних вправ, їх характеристика (побутові форму рухів, танцювальні кроки, вправи на розвиток музично-ритмічної координації, вправи на розвиток вміння орієнтуватись у просторі, вправи на розвиток творчої уяви та інші).

3. Вивчити та проаналізувати навчально-методичну літературу з музично-ритмічного виховання. Відповісти на питання:

- Роль музики в системі хореографічної підготовки.

- Принципи підбору музичного матеріалу. Методи роботи керівника ХК з акомпаніатором.

- Мета, завдання та зміст музично-ритмічного розвитку дітей в процесі хореографічних занять.

4. Скласти танцювально-ритмічний комплекс спрямований на розвиток музично-ритмічних навичок дітей.

Індивідуальна робота:

1. Зробити фонотеку дитячої музики та пісень для застосування на музично-ритмічних заняттях.

2. Зробити папку нотного матеріалу для музично-ритмічних занять.

3. Оформити папку зі зразками музично-ритмічних занять та допоміжним матеріалом.

Тема 4.3. Роль партерної гімнастики на уроках хореографії

Денна форма – 1 година

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Добір з навчально-методичної літератури різних видів партерних комплексів для дітей, їх систематизація та створення папки зі зразками партерних комплексів.

2. Створення фонотеки для проведення партерної гімнастики різної спрямованості.

3. Законспектувати основні завдання партерної гімнастики, види партерних комплексів та принципи їх побудови (Мартиненко О. В. Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку : [Навчальний посібник] / О. В. Мартиненко. – Донецьк: Юго-Восток, 2009).

4. Законспектувати види вправ для корекції і профілактики фізичних недоліків у розвитку дітей (Барышникова Т. К. Азбука хореографии: Метод. указания. – СПБ.: «Люкси», «Респекс», 1996).

Індивідуальна робота:

1. Зробити фонотеку дитячої музики та пісень для виконання партерних комплексів.

2. Підібрати та оформити папку нотного матеріалу для проведення партерних комплексів.

3. Оформити папку зі зразками партерних комплексів різної спрямованості (загально-розвивальні, хореографічні, профілактичні, сюжетні, з предметами, в парі).

Тема 4.4. Розвиток творчих здібностей дітей на уроках хореографії

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. На основі аналізу навчально-методичної літератури з хореографії підібрати та систематизувати творчі танцювальні завдання для дітей різного шкільного віку.

2. На основі аналізу навчально-методичної літератури з хореографії (О. Горшкова, О. Мартиненко, А. Шевчук, В. Годовський та інших) визначити та записати методики виявлення рівня розвитку творчих здібностей дітей та методи активізації творчої активності під час роботи над постановкою танцю.

3. Розробити та записати зміст творчих завдань, які б ви могли використати під час постановки хореографічної картинки з дітьми 8-10 років на тему «Пригоди Незнайки та його друзів».

Індивідуальна робота:Підібрати та записати завдання, вправи, етюди на розвиток творчості та акторської майстерності дітей.

 

Тема 4.5. Застосування засобів танцювальної терапії на уроках хореографії

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. На основі аналізу навально-методичної літератури визначити завдання та зміст танцювальної терапії (хореотерапії) та особливості застосування вправ танцювальної терапії на уроках хореографії в школі.

2. Підібрати та адаптувати вправи танцювальної терапії для використання їх в системі шкільного курсу хореографії

 

Тема 4.6. Засоби інтеграції хореографічного матеріалу в інші види навчальних уроків

Денна форма – 2 години

Заочна форма – 2 години

Завдання:

1. Проаналізувати навчальні програми для початкової школи, визначити предмети, зміст яких можна інтегрувати в систему хореографічного навчання молодших школярів.

2. На основі аналізу періодичних видань «Початкова школа», «Начальная школа») виписати зразки інтегрованих уроків для дітей молодшого шкільного віку.

3. На основі аналізу навчальних програм з дошкільної освіти («Малятко», «Дитина» та інших) та програм для початкової школи, визначити та записати перелік знань з різних видів занять (уроків), які можна інтегрувати в систему хореографічного навчання.

4. Розробити тематику інтегрованих занять для дітей дошкільного (розвиток мовлення, ознайомлення з природою, фізичне та музичне виховання, зображувальна діяльність, формування елементарних математичних уявлень) та шкільного віку (математика, рідна мова та інших).

Індивідуальна робота:Оформити папку зі зразками конспектів інтегрованих занять та допоміжним матеріалом до них.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 264; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)