Е) «Розрахунок часу евакуації при пожежі».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Е) «Розрахунок часу евакуації при пожежі».Е) «Розрахунок часу евакуації при пожежі».

Розрахунки виконуються для підприємства на якому працює студент.

3.Зробити індивідуальні завдання:

а) визначити розміри компенсацій за шкоду здоров’ю внаслідок виробничої травми;

№ варіанта Процент втрати працездатності, %. Розмір пенсії по інвалідності, грн Процент вини потерпілого, % Середня заробітна плата, грн
1 20 - - 480
2 40 200 10 500
3 60 300 - 650
4 80 980 20 2000
5 25 370 - 950
6 35 400 50 1250
7 45 450 - 1350
8 55 520 20 1200
9 65 640 - 1300
10 80 660 - 1340
11 20 - - 1400
12 40 580 10 1450
13 60 600 - 1500
14 80 640 20 1600
15 85 660 - 1700
16 25 320 50 1800
17 35 460 - 1900
18 45 565 20 2000
19 55 580 - 2100
20 65 550 - 2800
21 75 680 - 2300
22 20 - 10 585
23 30 280 - 750
24 40 390 25 1050
25 50 260 10 750
26 60 280 50 850
27 80 420 - 1350
28 35 690 20 1850
29 45 600 - 3600
30 75 586 10 2800

 

б)розробити інструкцію у відповідності до теми (номер теми відповідає номеру в груповому журналі) [4, 8, 9, 12];

Індивідуальне завдання виконується на аркушах формату А-4 На титульному листі вказується назва інструкції і прізвище, ім’я та по батькові виконавця, факультет, шифр групи, на інших сторінках викладається зміст інструкції у відповідності до вимог(див. додаток). В місцях, яки передбачають підписи, вказується посада посадової особи, яка повинна підписатися.

Номер варіанта обирають у відповідності до номеру в груповому журналі або за призначенням викладача.

Для студентів факультету технологій та дизайну, спеціальностей „фізика і математика”, „хімія і біологія”, „фізичне виховання” номера завдань визначаються за таблицею.

Спеціальність Номер за списком
Факультет технологій та дизайну
Фізика і математика
Хімія і біологія
Фізичне виховання
Спеціальність Номер за списком
Факультет технологій та дизайну
Фізика і математика
Хімія і біологія
Фізичне виховання

Тематика завдань для розробки інструкції

1. Вступний інструктаж (Програма проведення)

2. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в шкільних майстернях.

3. Інструкція з пожежної безпеки в навчальних майстернях школи

4. Інструкція з охорони праці під час роботи з використанням переносних електроінструментів

5. Інструкція з охорони праці під час виконання сільськогосподарських робіт

6. Інструкція з охорони пращ при користуванні електроплитою

7. Інструкція з охорони пращ під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики

8. Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики

9. Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою

10. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики

11. Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному комп'ютері

12. Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці

13. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з біології

14. Інструкція з правил зберігання хімічних реактивів

15. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті допризовної підготовки (тирі)

16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в спортивному залі та на спортивних майданчиках

17. Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів

18. Інструкція з охорони пращ при проведенні масових заходів у навчальних закладах

19. Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсій, туристичних походів, культпоходів у театр та кінотеатр

20. Інструкція з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і туристичних походів до лісу

21. Інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп дітей автомобільним І залізничним транспортом

22. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи

23. Інструкція з охорони праці під час управління автомобілем

24. Інструкція з охорони пращ для електромонтера

25. Інструкція з охорони праці під час експлуатації парових та водогрійних котлів

26. Інструкція з охорони пращ для вихователя дошкільного закладу

27. Правила користування газом та побутовими газовими приладами

28. Інструкція з охорони праці під час прибирання шкільних приміщень та території

29. Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій

30. Інструкція з пожежної безпеки

а) фізико-математичний факультет

31. Загальні правила безпеки в кабінеті фізики.

32. Загальні правила безпеки в кабінеті інформатики.

33. Правила безпеки при проведенні лабораторних робіт з фізики.

34. Правила безпеки при проведенні демонстраційних дослідів з фізики.

35. Правила безпеки при пайці м’якими припоями.

36. Правила безпеки при зарядці та використанні джерел струму в кабінеті фізики.

 

б) природничий факультет

31. Загальні правила безпеки в кабінеті хімії.

32. Загальні правила безпеки в кабінеті біології.

33. Правила безпеки при роботі на навчально-дослідних ділянках.

34. Правила безпеки при проведенні лабораторних робіт з хімії.

35. Правила безпеки при проведенні лабораторних робіт з біології.

36. Правила безпеки при проведенні демонстраційних дослідів з хімії.

37. Правила безпеки при роботі зі скляним посудом.

38. Правила безпеки при проведенні дослідів з нагріванням.

39. Вимоги безпеки при проведенні дослідів з газами.

40. Правила безпеки при роботі з кислотами та лугами.

41. Правила безпеки при використані витяжної шафи.

 

в) факультет технологій та дизайну

31. Правила безпеки при роботі на заточувальному верстаті.

32. Правила безпеки при роботі при ручної обробки металів (кулінарних роботах).

33. Правила безпеки при роботі на токарному верстаті по металу (при роботі на ручних швейних машинах).

34. Правила безпеки при роботі на токарному верстаті по деревині (при роботі на електричних швейних машинах).

35. Правила безпеки при роботі на фуговально-пильному верстаті (при первинної обробці харчових продуктів).

36. Правила безпеки роботі на фрезерному верстаті (при теплової обробці харчових продуктів).

37. Правила безпеки роботі на свердлильному верстаті (при волого-теплової обробці тканини).

38. Загальні правила безпеки в майстерні по обробці деревини.

39. Загальні правила безпеки в майстерні по обробці металу.

40. Правила безпеки при термічної обробці металів та під час лиття металів (швейної майстерні).

41. Правила безпеки під час виконання електромонтажних робіт.

42. Правила безпеки при електропаянні.

43. Правила безпеки під час проведення електрозварювальних робіт.

44. Правила безпеки під час ручної обробки деревини.

 

г) факультет фізичного виховання

31. Правила безпеки при проведенні занять з легкої атлетики.

32. Правила безпеки при проведенні занять з гімнастики.

33. Правила безпеки при проведенні занять з лижної підготовки.

34. Правила безпеки під час навчання плаванню.

35. Загальні правила безпеки в спортивному залі школи.

36. Правила безпеки під час спортивних ігор.

Приклад оформлення інструкції

Титульна сторінка

Полтавский державний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технології та дизайну

 

Інструкція з охорони праці

З охорони праці під час роботи з електричною праскою

 

Розробив студент гр.ТД 53 …

Грищенко В.Е.

 

Полтава 2009р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Перша сторінка інструкції

Полтавська загальноосвітня школа №69

Затверджено

Наказ директора школи № 12-ОП

Від 12 серпня 2009р

Директор Шевченко І.І.

 

Інструкція з охорони праці №34

З охорони праці під час роботи з електричною праскою

І. Загальні положення

1.1. До роботи з електричною праскою допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3. Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення волого-теплової обробки тканин електропраску необхідно вимкнути з електромережі за корпус вилки.

4.2. Поставте електропраску на підставку, слідкуйте за тим, щоб поряд не було легкозаймистих матеріалів.

4.3. Провід живлення електропраски закріпіть на кронштейні, щоб він не скручувався у кільце.

4.4.Необхідно дати електропрасці повністю охолонути.

4.5. Не можна охолоджувати електропраску водою, тому що в результаті таких дій можна отримати опіки від утворення пари.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”

Міжнародні норми в галузі охорони праці.

Законодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Додаткова

НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

РЕСУРСИ

Методичний фонд кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД, а також бібліотеки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавської обласної бібліотеки імені І.П. Котляревського (адреса: м. Полтава, вул. Леніна 13), бюро метрології та стандартизації (адреса: м. Полтава, вул. Духова 16), Інтернет.

 

е) «Розрахунок часу евакуації при пожежі».

Розрахунки виконуються для підприємства на якому працює студент.

3.Зробити індивідуальні завдання:

а) визначити розміри компенсацій за шкоду здоров’ю внаслідок виробничої травми;

№ варіанта Процент втрати працездатності, %. Розмір пенсії по інвалідності, грн Процент вини потерпілого, % Середня заробітна плата, грн
1 20 - - 480
2 40 200 10 500
3 60 300 - 650
4 80 980 20 2000
5 25 370 - 950
6 35 400 50 1250
7 45 450 - 1350
8 55 520 20 1200
9 65 640 - 1300
10 80 660 - 1340
11 20 - - 1400
12 40 580 10 1450
13 60 600 - 1500
14 80 640 20 1600
15 85 660 - 1700
16 25 320 50 1800
17 35 460 - 1900
18 45 565 20 2000
19 55 580 - 2100
20 65 550 - 2800
21 75 680 - 2300
22 20 - 10 585
23 30 280 - 750
24 40 390 25 1050
25 50 260 10 750
26 60 280 50 850
27 80 420 - 1350
28 35 690 20 1850
29 45 600 - 3600
30 75 586 10 2800

 

б)розробити інструкцію у відповідності до теми (номер теми відповідає номеру в груповому журналі) [4, 8, 9, 12];

Індивідуальне завдання виконується на аркушах формату А-4 На титульному листі вказується назва інструкції і прізвище, ім’я та по батькові виконавця, факультет, шифр групи, на інших сторінках викладається зміст інструкції у відповідності до вимог(див. додаток). В місцях, яки передбачають підписи, вказується посада посадової особи, яка повинна підписатися.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.012 с.)