Розрахунок реактивної та повної потужностей. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок реактивної та повної потужностей.Підстанція ІІІ

Активна потужність навантаження на підстанції:

Реактивна потужність на підстанції:

Повна потужність навантаження на підстанції:

Аналогічно розраховуємо активну та реактивну потужності на інших підстанціях і розрахунки заносимо до таблиці 3.1.

Розрахунок потужності компенсуючих пристроїв

Підстанція ІІІ

Для розрахунку компенсуючих пристроїв необхідно знизити значення
на 0.05.

22,2940

Аналогічно розраховуємо реактивну потужність на інших підстанціях і розрахунки заносимо до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Потужності навантаження на підстанціях

Підстанція Р, МВт Q, МВар
II 0,4 30,8 0,544 41,88
III 33,6 0,41 13,78 0,553 18,57
IV 25,5 0,4 10,2 0,544 13,87
V 23,9 0,4 9,56 0,544
VI 24,4 0,41 0,553 13,48
Всього 184,4 74,34 100,8

 

Сумарна повна потужність становить:

МВА

Втрати реактивної потужності в лінії Л1:

МВар

Генерація реактивної потужності лінією Л1:

МВар

Спожита реактивна потужність району, що проектується:

Потужність яка видається джерелом підстанціїI:

Потужність компенсуючих пристроїв:

МВар

Приймаємо в якості КП батереї конденсаторів БСК і розміщуємо їх на підстанціях. В таблиці 3.2 приведені значення повної потужності з урахуванням БСК.

Таблиця 3.2. Потужності на підстанціях з урахуванням КП

Підстанція Р, МВт Q, МВар Q- S, МВА
II 0,4 30,8 30,8 82,932
III 33,6 0,41 13,78 13,78 33,6
IV 25,5 0,4 10,2 10,2 25,5
V 23,9 0,4 9,56 9,56 25,741
VI 24,4 0,41 26,37
Всього 184,4 74,34 23,98 50,36 191,153

Рис. 3.1. Радіальна схема з’єднання мережі

4. Вибір потужності трансформаторів на підстанціях.

Вибір кількості трансформаторів (автотрансформаторів) залежить від вимог до надійності електропостачання споживачів і є, таким чином, техніко-економічною задачею.

На підстанціях з напругою 220 кВ і вище, як правило, встановлюються автотрансформатори, що володіють, як відомо, низкою переваг порівняно з трансформаторами.

Потужність трансформаторів вибирається по навантаженню 5-го року експлуатації, рахуючи від року введення першого трансформатора .

На підстанціях, де є споживачі ІІІ категорії, можлива установка лише одного трифазного трансформатора. Його потужність:

Sт³ Smax, (4.1)

де Smax– сумарне повне навантаження підстанції.

Враховуючи високу надійність сучасних конструкцій трансформаторів і мале повторення їх пошкоджень за 20-25 років, ПУЕ допускає аварійні перевантаження силових масляних трансформаторів у розмірі 40% номінальної потужності на час максимуму загальної добової роботи не більше 6 годин на протязі не більше 5 діб. При цьому коефіцієнт заповнення добового графіка в умовах перевантаження трансформатора повинен бути не більше 0,75.

Для більшості трансформаторних підстанцій, що живлять навантаження І і ІІ категорії, на основі досвіду експлуатації і проектування є доцільною установка двох трансформаторів однакової потужності.

При кількості трансформаторів n ³ 2 потужність кожного з них вибирається за умовою:

, (4.2)

де К1,2 – коефіцієнт, що враховує долю споживачів I і II категорії у складі навантаження; Кав – коефіцієнт допустимого аварійного перевантаження трансформатора, який дорівнює 1,4.

Після визначення стандартного значення номінальної потужності трансформаторів Sном перевіряється їх завантаженість у номінальному режимі роботи по коефіцієнту завантаження Кз:

. (4.3)

При Кз, що перевищує допустимі значення, номінальна потужність трансформатора збільшується до найближчого стандартного значення з ряду номінальних потужностей трансформаторів.

На підстанції ІІ з економічних міркувань встановлюємо автотрансформатори, потужність яких обчислюється за виразом:

, (4.4)

де SСН max, SНН max– максимальні повні потужності навантажень на шинах СН та НН відповідно.

Крім того, у випадку встановлення автотрансформаторів, номінальна потужність обмотки нижчої напруги яких SHH номвідрізняється від номінальної потужності автотрансформатора Sат ному aвразів (SHH ном = aвSат ном,aв< 1), умова (4.4) повинна бути доповнена слідуючим:

. (4.5)

Коефіцієнт корисності:

. (4.6)

Коефіцієнт завантаження обмотки низької напруги автотрансформатора в аварійному режимі повинен бути меншим 1,4 і розраховуватися за формулою:

. (4.7)

Трансформатори і автотрансформатори вибираються трифазними, із вмонтованим пристроєм регулюванням напруги під навантаженням (РПН). Технічні дані для обраних трансформаторів приведені у довідковій літературі (7- 9)[1]. На вузловій підстанції ІІ з шинами 3-х номінальних напруг (220/110/10 кВ) встановлюються автотрансформатори. Далі на основі паспортних даних розраховуються параметри (Rт, Xт, ∆Pст., ∆Qст.) схеми заміщення трансформатора та R1¸R3і X1¸X3схеми заміщення автотрансформатора.

Усі результати по вибору трансформаторів та розрахунку їх параметрів виконуються в 3-х таблицях. В першій приводять: Smax, K1,2, Sт ном, та Кз; у другій – технічні данні трансформаторів: ∆Pк, Uк, ∆Px, Ix. В третій таблиці приводяться розраховані параметри трансформаторів: Rт, Xт, ∆Pст., ∆Qст.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 625; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.006 с.)