Утримуватися від води у світлу пору доби. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Утримуватися від води у світлу пору доби. 

61. Як називається обов'язкова милостиня у мусульман?

1) Ясріб;

2) Кааба;

3) Рамазан;

4) Закат;

5) Рамадан;

6) Хадіджа.

 

62. В ісламі „закат" - це

1) захід сонця;

2) піст;

3) паломництво;

4) молитва;

5) милостиня;

6) нірвана.

 

63. Регулярний, обов'язковий, суворо нормований і пропорційний доходу внесок, який кожний дієздатний і забезпечений мусульманин вносить в общину, - це

1) Сунна;

2) Кааба;

3) хадж;

4) закат;

5) Рамадан;

6) Хадіджа.

 

64. Хто запровадив обов'язок паломництва для мусульман?

1) Мойсей;

2) Авраам;

3) Ісус Христос;

4) Аллах;

5) Кааба;

Мухаммед.

 

65. Яка з наведених етик є етикою конкретних норм?

1) християнська;

2) буддистська;

3) іудейська;

4) конфуціанська;

5) мусульманська;

6) юридична.

 

66. Яка з нижчеперелічених світових релігій не визнає наявність первородного гріха через те, що

Бог пробачив Адама?

1) християнство;

2) буддизм;

3) іудаїзм;

4) конфуціанство;

Іслам.

 

67. Що є загальною рисою природи людини, яка виявляється у основних етичних системах:

1) природжена схильність людини робити добро;

2) моральна недосконалість людини і схильність людини чинити зло;

3) притаманність любові усім людям;

4) інстинкт до самозбереження.

 

68. Що є загальною рисою природи людини, яка виявляється у основних етичних системах:

1) інстинкт за виживання;

2) моральна недосконалість людини і схильність людини чинити зло;

3) прагнення до миру у всьому світі;

4) жабода до влади.

 

69. Що є причиною моральної недосконалості людини за християнством:

1) залежність (одержимість) людини від своїх бажань;

2) гріхопадіння людини, в результаті чого людина втратила духовний зв'язок із творцем;

3) недотримання обрядів, традицій, які прийняті у певному суспільстві;

4) порушення шляху життя, визначеного небом (Дао).

 

70. Що є причиною моральної недосконалості людини за буддизмом:

1) жадоба до грошей та влади;

2) гріхопадіння людини, в результаті чого людина втратила духовний зв'язок із творцем;

3) залежність (одержимість) людини від своїх бажань;

4) небажання відвідувати буддистський храм.

 

71. Що лежить в основі виправлення гріховності людини за конфуціанством:

1) визнання своїх гріхів (покаяння);

2) дотримування ритуалів та шляху неба (Дао);

3 ) відмова від задоволення своїх бажань;

4) медитація і зайняття йогою.

 

72. Що лежить в основі виправлення гріховності людини за буддизмом:

1) відмова від задоволення бажань і досягнення стану нірвани (виконання ступеней духовного зростання);

2) дотримування постів;

3 ) ведення чесного життя;

4) читати багато духовної літератури.

 

73. Що лежить в основі виправлення гріховності людини за християнством:

1) виконання десяти заповідей Божих;

2) водне хрещення, яке позбавляє людину від перворідного гріха;

3) прийняття викупної жертви Ісуса Христа, в результаті чого людина отримує прощення гріхів і запечатується Святим Духом обітниці;

4) сповідування своїх гріхів.

 

74. Що лежить в основі виправлення гріховності людини за християнством:

1) відмова від людських бажань;

2) зайняття медитацією;

3 ) дотримування постів;

Прийняття викупної жертви Ісуса Христа, в результаті чого людина отримує прощення гріхів і запечатується Святим Духом обітниці.

 

75. З наведеного переліку виберіть канонічні джерела мусульманства:

1) Коран;

2) Буддхачаріта;

3) Лаліта Вістара;

4) Хадис (Сунна);

5 ) Біблія;

6) Шаріат;

7) послання Папи Римського;

8) соціальна доктрина католицької церкви.

 

76. З наведеного переліку виберіть канонічні джерела буддизму:

1) Коран;

2) Буддхачаріта;

3) Лаліта Вістара;

4) Хадис (Сунна);

5 ) Біблія;

6) Шаріат;

7) послання Папи Римського;

8) соціальна доктрина католицької церкви;

9) Дао де дзін.

 

77. З наведеного переліку виберіть джерела конфуціанства:

1) Да Сює (Велике вчення);

2) Чжун-Юн (Трактат про вдосконалення людської природи через помірність);

3) Коран;

4) Буддхачаріта;

5) Лунь-юй (Бесіди);

6) Кунь-дунь;

7) Шаріат.

 

78. З наведеного переліку виберіть авторитетну основу християнства:

1) Катихизм христинської віри;

2) послання Папи Римського;

3) твори святих отців християнської церкви;

4) Біблія;

5 ) соціальна доктрина католицької церкви.

 

79. Етика самовдосконалення людини через освіченість - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам.

 

80. Етика самовдосконалення людини шляхом поринання у саму себе, самозаглиблення - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

Буддизм.

 

81. Етика вдосконалення людини через дотримування правил віри - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

82. Етика вдосконалення природи людини через «народження згори» - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

83. Етика вдосконалення людини через усамітнення з природою - це

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

84. Сансара, карма - це центральні поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

Буддизм.

 

85. Лі, жень, цзюн-цзи - це центральні поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

86. Закят, хадж - це центральні поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) даосизм;

3) християнство;

4) іслам;

5) буддизм.

 

87. Дао - це центральне поняття такої етичної системи як

1) конфуціанство;

2) християнство;

3) іслам;

4) буддизм;

5) жодна з перелічених систем.

 

88. Іслам виник як протидія:

1) конфуціанству;

2) християнству;

3) буддизму;

4) даосизму.

 

89. Екуменізм - це

1) протистояння етичних систем;

2) незалежне співіснування етичних систем;

3) діалог етичних систем;

4) взаємовиключення етичних систем.

 

90. Порівняльний аналіз основних етичних систем сучасності підтверджує тезу про те, що усі вони навчають про існування єдиного абсолютного начала і про різні шляхи його досягнення людиною?

1) так;

2) ні.

 

ЮРИДИЧНА ЕТИКА

1. Хто має право тлумачити Правила адвокатської етики?

1) Конституційний суд України;

2) Спілка адвокатів України;

3) Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України;

4) Кабінет Міністрів України;

5) Вища атестаційна комісія України;

6) жодний з перелічених органів.

 

2. Передбачена угодою про надання правової допомоги винагорода за виконані адвокатом дії по наданню правової допомоги - це

1) заробітна плата адвоката;

2) премія;

3) гонорар;

4) клієнтський збір;

5) подяка;

6) інше .

 

3. З ким адвокат повинен ділити отриманий гонорар?

1) судом;

2) прокурором;

3) клієнтом;

4) спадкоємцями померлого адвоката, чиє частково виконане доручення адвокат прийняв і за нього отримав гонорар;

5) головою спілки адвокатів України;

6) адвокатом, який раніше виконував доручення клієнта, від якого отримано гонорар;

 

4. Які поради Правила адвокатської етики забороняють адвокатам давати клієнтові?

1) свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень клієнтом;

2) свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопорушень іншими особами;

3) щодо налагодження особистого життя клієнта після відбування ним покарання за вчинення правопорушень;

4) такі, що зумисно сприяють скоєнню правопорушень клієнтом;

5) щодо налагодження клієнтом контактів з іншими адвокатами, а також судом, прокуратурою тощо;

6) такі, що зумисно сприяють скоєнню правопорушень іншими особами.

 

5. Інтереси клієнта адвоката повинні переважати перед інтересами

1) колег адвоката;

2) держави;

3) самого адвоката;

4) суспільства;

5) партнерів адвоката;

6) правосуддя.

 

6. Хто не може бути клієнтом адвоката?

1) засуджений;

2) затриманий;

3) психічно хворий;

4) особа, інтереси якої суперечать інтересам іншого клієнта;

5) особа, яка має піклувальника;

6) юридична особа.

 

7. Дотримання принципу є необхідною і щонайважливішою

передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги. Яке слово пропущене?

1) законності;

2) незалежності;

3) конфіденційності;

4) гласності;

5) відкритості;

6) компетентності.

 

8. Хто може відмінити конфіденційність інформації, отриманої адвокатом від клієнта?

1) прокурор;

2) суд;

3) особа, зацікавлена в дотриманні такої конфіденційності;

4) начальник райвідділу міліції;

5) правонаступники юридичної особи, зацікавленої в дотриманні такої конфіденційності;

6) ніхто.

 

9. В якій формі може бути відмінено конфіденційний статус інформації, отриманої адвокатом від клієнта?

1) тільки у простій письмовій;

2) тільки у письмовій, нотаріально засвідченій;

3) тільки в електронній;

4) у будь-якій, крім електронної;

5) у будь-якій зафіксованій формі;

6) у жодній, оскільки відміна конфіденційності вказаної інформації забороняється.

 

10. В яких випадках адвокат не відповідає за порушення принципу конфіденційності?

1) у випадках притягнення його до кримінальної відповідальності;

2) у випадках притягнення його до адміністративної відповідальності;

3) у випадках допиту його у встановленому законом порядку як обвинуваченого стосовно обставин, які складають адвокатську таємницю;

4) у випадках допиту його у встановленому законом порядку як свідка стосовно обставин, які виходять за межі предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним законодавством, хоча й охоплюється предметом конфіденційності інформації, передбаченим Правилами адвокатської етики;

5) у будь-якому, якщо адвокат з власної волі розкриває конфіденційну інформацію;

6) у жодному.

 

11. Які вимоги ставляться до особи, яка є адвокатом?

1) високий рівень професійної підготовки;

2) вік, який не має перевищувати встановлений у законодавстві вік, який діє право на отримання пенсії за віком;

3) фундаментальне знання чинного законодавства;

4) фундаментальне знання практики застосування законодавства;

5) опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності;

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)