Їх не можна звести до певної скінченної множини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Їх не можна звести до певної скінченної множини. 

44. Що становить основні проблеми моралі:

1) відносний або абсолютний характер норм;

2) проблема кодифікації моральних норм;

3) забезпечення дії моральних норм (мотивація виконання);

4) доцільність існування моральних норм як таких.

 

45. Що становить основні проблеми моралі:

1) відносний або абсолютний характер норм;

2) проблема кодифікації моральних норм;

3) забезпечення дії моральних норм (мотивація виконання);

4) відсталість моралі від потреб сучасного суспільства.

 

46. Що становить основні проблеми моралі:

1) відсталість моралі від потреб сучасного суспільства;

2) відносний або абсолютний характер норм;

3) забезпечення дії моральних норм (мотивація виконання);

4) проблема кодифікації моральних норм.

 

47. Які основні аргументи свідчать про життєздатність основних етичних систем: 1) економічний;

2) науковий;

3) правовий;

4) міжнародно-політичний.

 

48. У чому полягає сутність наукового аргументу, який забезпечує життєздатність основних наукових систем сучасності?

1) наука - універсальна сфера пізнання;

2) найдосконаліші методи пізнання - наукові;

3) існує розмежування сфер пізнання науки і етичних систем;

4) наука сьогодні виконує функцію релігії.

 

49. У чому полягає сутність наукового аргументу, який забезпечує життєздатність основних наукових систем сучасності?

1) відсутність комплексної наукової теорії походження та природи людини;

2) найдосконаліші методи пізнання - наукові;

3) існує розмежування сфер пізнання науки і етичних систем;

4) наука сьогодні виконує функцію релігії.

 

50. У чому полягає сутність правового аргументу, який забезпечує життєздатність основних наукових систем сучасності?

1) призначення права - комплексне, всеохоплююче регулювання суспільних відносин;

2) право як система юридичних норм забезпечує втілення ідеалів людської свободи та рівності;

3) призначення права - забезпечення сфери громадського порядку та простору індивідуальної автономії індивіда, де він покликаний здійснити власний смисложиттєвий вибір;

4) правові та моральні норми - взаємодоповнюючі системи регулювання.

 

ВЧИТЕЛІ ЛЮДСТВА. ВИДАТНІ ФІЛОСОФИ-МОРАЛІСТИ

1. Хто з філософів вважається гедоністом?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

з) Будда;

4) Мухаммед;

5) Ісус Христос;

б) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

2. Основним поняттям етики якого з перелічених філософів є любов?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Григорій Сковорода;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

3. Хто з філософів-моралістів вбачав орієнтир для вчинків людини у любові до Бога?

1) Жан-Жак Руссо;

2) Діоген Лаертський;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Поль Гольбах;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

4. Хто стверджував, що свобода людини робити добро наперед визначена Богом?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

5. Предметом етики якого з філософів є сфера людської практики?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

6. Хто з перелічених філософів розрізняє діаноетичні й етичні чесноти?

Мухаммед;

Мойсей;

Конфуцій;

Будда;

Ісус Христос;

Сократ;

Платон;

Арістотель;

Епікур;

Августин Блаженний;

Іммануїл Кант;

Джон Стюарт Мілль;

Фрідріх Ніцше.

 

7. Що є благом для людини, на думку Арістотеля?

щастя;

задоволення;

насолода;

діяльність відповідно до вимог розуму;

справедливість;

розсудливість;

мудрість;

мужність;

стриманість.

 

8. Головною діаноетичною чеснотою Арістотель вважає

щастя;

задоволення;

насолода;

діяльність відповідно до вимог розуму;

справедливість;

розсудливість;

мудрість;

мужність;

стриманість.

 

9. Моральна поведінка за Арістотелем є наслідком поєднання

розсудливості та справедливості;

розсудливості та мужності;

розсудливості й етичної чесноти;

щастя та насолоди;

задоволення та стриманості;

справедливості та мужності.

 

10. Хто з філософів розглядав етичну чесноту як середину між хибними крайнощами?

Мухаммед;

Мойсей;

Конфуцій;

Будда;

Ісус Христос;

Сократ;

Платон;

Арістотель;

Епікур;

Августин Блаженний;

Іммануїл Кант;

Джон Стюарт Мілль;

Фрідріх Ніцше.

 

11. Автором категоричного імперативу є

Мухаммед;

Мойсей;

Конфуцій;

Будда;

Ісус Христос;

Сократ;

Платон;

Арістотель;

Епікур;

Августин Блаженний;

Іммануїл Кант;

Джон Стюарт Мілль;

Фрідріх Ніцше.

 

12. „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент могла вважатися принципом загального законодавства" - це

максима;

імператив;

імперативна максима;

категорія;

категорична максима;

категоричний імператив;

максимальна категорія;

імперативна категорія.

 

13. „Чини так, щоб людство — як у твоїй особі, так і в особі кожного .іншого — у будь-який момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не просто засобом" - це

максима;

імператив;

імперативна максима;

категорія;

категорична максима;

категоричний імператив;

максимальна категорія;

імперативна категорія.

 

14. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб максима твого вчинку в будь-який момент могла вважатися принципом загального законодавства"?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцш;

4) Будда;

5) 1сус Христос;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арютотель;

9) Еткур;

10) Августин Блаженний;

11) 1ммануш Кант;

12) Джон Стюарт Мшль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

15. Хто є автором висловлювання: „Чини так, щоб людство — як у твоїй особі, так і в особі кожного іншого — у будь-який момент було для тебе разом з тим і метою, але ніяк не просто засобом"?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

13) Фрідріх Ніцше.

 

16. Хто звинувачував християн у лицемірстві?

1) Мухаммед;

2) Мойсей;

3) Конфуцій;

4) Будда;

5) Ісус Христос;

6) Сократ;

7) Платон;

8) Арістотель;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

Фрідріх Ніцше.

 

17. Хто є автором висловлювання „Бог помер! Він мертвий! І вбили його ми!"?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

3) Будда;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Арістотель;

8) Мухаммед;

9) Епікур;

10) Августин Блаженний;

11) Іммануїл Кант;

12) Джон Стюарт Мілль;

Фрідріх Ніцше.

 

18. Хто є автором концепції надлюдини?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

3) Будда;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Арістотель;

8) Епікур;

9) Августин Блаженний;

10) Іммануїл Кант;

11) Мухаммед;

12) Джон Стюарт Мілль;

Фрідріх Ніцше.

 

19. Хто є автором концепції „волі до влади"?

1) Мойсей;

2) Конфуцій;

3) Будда;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Арістотель;

8) Епікур;

9) Августин Блаженний;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Мухаммед;

Фрідріх Ніцше.

 

20. Хто є автором Декалогу?

1) Мухаммед;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Конфуцій;

13) Августин Блаженний.

 

21. В яких книгах П'ятикнижжя Мойсея закріплено Десять заповідей Божих?

1) Буття;

2) Вихід;

3) Левіт;

4) Числа;

5) Второзаконня;

6) Тора.

 

22. Хто з вчителів людства проповідував віру в єдиного Бога?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Конфуцій;

Мухаммед.

 

23. Хто є автором „етики ритуалу"

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Конфуцій;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Будда;

13) Мухаммед.

 

24. Хто є автором „етики любові"?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Конфуцій;

13) Мухаммед.

 

25. Чиє вчення було викладене у книзі „Лунь юй" („Судження та бесіди")?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Арістотель;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Конфуцій;

13) Мухаммед.

 

26. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „жень"?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Конфуцій;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Арістотель;

13) Мухаммед.

 

27. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „лі"?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Платон;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Арістотель;

Конфуцій.

 

28. У вченні якого з філософів розкривається зміст категорії „вень"?

Августин Блаженний;

Фрідріх Ніцше;

Мухаммед;

Ісус Христос;

Сократ;

Конфуцій;

Будда;

Епікур;

Мойсей;

Іммануїл Кант;

Джон Стюарт Мілль;

Арістотель;

Платон.

 

29. „Вень" - це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

30. „Жень" - це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

31. „Лі" - це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

32. „Цзюнь-цзи" - це

1) благородний муж;

2) неблагородний муж;

3) людяність;

4) вихованість;

5) ритуал;

6) виправлення імен.

 

33. Людинолюбство у Конфуція - це

1) „вень";

2) „жень";

3) „лі";

4) „цзюнь-цзи";

5) „сяо жень";

6) „сяо".

 

34. Ритуал у Конфуція - це

1) „вень";

2) „жень";

3) „лі";

4) „цзюнь-цзи";

5) „сяо жень";

6) „сяо".

 

35. Вихованість у Конфуція - це

1) „вень";

2) „жень";

3) „лі";

4) „цзюнь-цзи";

5) „сяо жень";

6) „сяо".

 

36. Благородний муж у Конфуція - це

1) „вень";

2) „жень";

3) „лі";

4) „цзюнь-цзи";

5) „сяо жень";

6) „сяо".

 

37. Хто є автором „етики подолання бажань"?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Конфуцій;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Арістотель;

13) Платон.

 

38. Етика Сіддхартхи Гаутами - це

1) етика ритуалу;

2) евдемонізм;

3) етика любові;

4) етика подолання бажань;

5) утилітаризм;

6) гедонізм.

 

39. Етика Конфуція - це

1) етика любові;

2) евдемонізм;

3) етика ритуалу;

4) етика подолання бажань;

5) утилітаризм;

6) гедонізм.

 

40. Етика Ісуса Христа - це

1) етика ритуалу;

2) евдемонізм;

3) етика любові;

4) етика подолання бажань;

5) утилітаризм;

6) гедонізм.

 

41. Хто є автором „чотирьох благородних істин"?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Конфуцій;

7) Сіддхартха Гаутама;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Арістотель;

13) Платон.

 

42. Хто є автором концепції „серединного шляху"?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Конфуцій;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Арістотель;

13) Платон.

 

43. Оберіть чотири благородні істини.

1) Є страждання. Нема страждань. Є причина страждань. Є причина того, що страждань нема;

2) Є страждання. Є причина страждань. Є наслідки страждань. Є шлях від страждання до його наслідків;

3) Є причина страждань. Є наслідки страждань. Є виникнення страждань. Є припинення страждань;

4) Є страждання. Є причина страждань. Є припинення страждань. Є шлях від страждання до його припинення;

5) Є страждання. Нема страждань. Є причина страждань. Є наслідки страждань;

6) Є виникнення страждань. Є припинення страждань. Є шлях від страждання до його наслідків. Є шлях від страждання до його припинення.

 

44. Хто вважав життя стражданням?

1) Августин Блаженний;

2) Фрідріх Ніцше;

3) Мухаммед;

4) Ісус Христос;

5) Сократ;

6) Конфуцій;

7) Будда;

8) Епікур;

9) Мойсей;

10) Іммануїл Кант;

11) Джон Стюарт Мілль;

12) Арістотель;

13) Платон.

 

45. Серединний шлях - це

1) істинне зосередження;

2) шлях благородного мужа;

3) „золота середина" між двома крайнощами;

4) вісім ступенів духовного зростання;

5) істинні наміри та вчинки;

6) нірвана.

 

46. Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою:

1) істинне народження;

2) істинні погляди (праведна віра);

3) істинне подолання бажань;

4) істинні наміри;

5) істинна синівська повага;

Істинна мова.

 

47. Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою:

1) істинне зосередження;

2) праведні думки;

3) істинне зусилля;

4) істинні наміри;

5) істинні вчинки;

Істинна мова.

 

48. Оберіть ступені духовного зростання людини, визначені Буддою:

1) істинне народження;

2) істинне зосередження;

3) істинний ритуал;

4) праведні думки;

5) істинний спосіб життя;

6) істинне подолання бажань.

 

49. Скільки книг складають Новий Заповіт?

1) 4;

2) 7;

3) 10;

4) 18;

5) 27;

6) 36.

 

50. Що розуміє Ісус Христос під поняттям „царство небесне" („царство Боже")?

1) апокаліпсис, кінець світу;

2) рай;

3) царство духу;

4) життєвий вибір;

5) любов;

6) справедливість.

 

51. В якому фрагменті Євангелія міститься найбільш концентрований виклад етичного вчення Ісуса Христа?

1) десять заповідей Божих;

2) притча про таланти;

3) Нагірна проповідь;

4) притча про блудного сина;

5) Тайна вечеря;

6) Євангеліє від Луки.

 

52. Яка зі світових релігій є наймолодшою (виникла найпізніше)?

1) християнство;

2) буддизм;

3) іудаїзм;

4) конфуціанство;

Іслам.

 

53. В якому році народився Мухаммед?

1) 7 до н.е.;

2) 240

3) ІІІ ст.;

4) 570;

5) 622;

6) 1024.

 

54. Які є обов'язки правовірних мусульман?

1) шлюб;

2) молитва;

3) піст;

4) священна війна;

5) милостиня;

Паломництво.

 

55. Які є обов'язки правовірних мусульман?

1) шлюб;

2) принцип відплати;

3) піст;

4) священна війна;

5) милостиня;

Хадж.

 

56. Які є обов'язки правовірних мусульман?

1) шлюб;

2) молитва;

3) піст;

4) священна війна;

5) хадж;

Закат.

 

57. Хто встановив обов'язковий піст у мусульман?

1) Мойсей;

2) Авраам;

3) Ісус Христос;

4) Аллах;

5) Кааба;

Мухаммед.

 

58. В якому місяці встановлено обов'язковий піст у мусульман?

1) Ясріб;

2) Кааба;

3) Рамазан;

4) Закят;

5) Рамадан;

6) Хадіджа.

 

59. Які вимоги до посту у мусульман?

1) утримуватися від їжі у темну пору доби;

2) утримуватися від їжі у світлу пору доби;

3) утримуватися від статевих відносин у темну пору доби;

4) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби;

5) утримуватися від молитви у світлу пору доби;

6) утримуватися від молитви у темну пору доби

7) утримуватися від води у темну пору доби.

 

60. Які вимоги до посту у мусульман?

1) утримуватися від їжі у світлу пору доби;

2) утримуватися від статевих відносин у темну пору доби;

3) утримуватися від статевих відносин у світлу пору доби;

4) утримуватися від куріння у світлу пору доби;

5) утримуватися від молитви у світлу пору добиПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.043 с.)