ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Віртуальна машина Java (JVM)Підхід, заснований на віртуалізації, характерний не тільки для розробки операційних систем, але й для реалізації сучасних платформ і мов програмування. Причина в тім, що реализаторы цих мов і платформ прагнуть зробити їх стерпними з однієї реальної апаратної платформи на іншу. Такий підхід прийнятий, як широко відомо, при реалізації Java, але автори Java аж ніяк не першими запропонували дану ідею. Програми на Java компілюються в платформно-незалежний байт-код (bytecode) –команди віртуальної Java-машини, побудовані на основі постфиксного запису операндвв. Байт-код виконується віртуальною машиною Java (JVM).

JVM складається з:

1. завантажника класів(class loader), що виконує завантаження класів у віртуальну машину під час виконання програми; завантажник класів може бути стандартним або може бути перевизначений користувачем;

2. верификатора класів(class verifier), що виконує при завантаженні класу перевірку коректності його байта-коду, контроль типів й інші необхідні перевірки;

3. інтерпретатора(runtime interpreter), що виконує інтерпретацію (емуляцію) команд байта-коду – абстрактної машини Java;

4. Just-In-Time (JIT) – компілятора, що виконує при першому виклику кожного методу його компіляцію в об'єктний код цільової платформи ( native –код), що дозволяє підвищити сумарну продуктивність виконання програм на Java.

Аналогічну архітектуру має віртуальна машина VES (Virtual Execution System)платформи Microsoft.NET, однак підхід .NET більше відкритий – підтримується багатомовне програмування, і байт-код (в. NET називаний CIL – Common Intermediate Language ) відіграє роль універсальної проміжної мови, у який компілюється вихідний код на будь-якій мові, наприклад, на C# або Visual Basic. Архітектура віртуальної машини Java зображена на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Архітектура віртуальної машини Java (JVM).

Цілі проектування й розробки ОС

Точки зору користувачів і розроблювачів ОС у даному відношенні трохи розрізняються.

Цілі з погляду користувача: ОС повинна бути зручної у використанні, простий для вивчення, надійної, безпечної й швидкої.

Цїли з погляду розроблювача ОС: ОС повинна бути нескладною для проектування, реалізації й супроводу, а також гнучкою, надійною, вільною від помилок й ефективною.

Механізми й політики

При розробці ОС, як і будь-якої іншої складної програмної системи, розрізняють концепції механізмуй політики. Механізмвизначає, яким образомреалізувати деяку функціональність (наприклад, віртуальну пам'ять). Політикавизначає, щосаме потрібно реалізувати, тобто набір вимог, цілей, умов для реалізації функціональності. Наприклад, політика безпекив ОС визначає правила, по яких програмі або користувачеві надаються деякі повноваження (наприклад, можливість відкриття деякого файлу). Відділення механізму від політики - дуже важливий принцип для розробки ОС. Він допускає максимум гнучкості, якщо "політичні" рішення можуть бути змінені згодом.

Реалізація операційних систем

Традиційно, починаючи з 1950-х рр., ОС розроблялися на низькорівневих мовах - асемблерах. Система UNIX була першої ОС, розробленої майже повністю мовою високого рівня - Си. Згодом мова Си стала однією з найбільш популярних мов системного програмування. Завдяки новаторському підходу авторів UNIX, зложилася тенденція розробки ОС на мовах високого рівня.

Переваги використання мов високого рівня очевидний: код мовою високого рівня

1. може бути розроблений швидше

2. більше компактний

3. легше для розуміння й налагодження.

Крім того, операційна система може бути набагато легше перенесенана інші апаратні платформи, якщо вона розроблена мовою високого рівня.

Гіпотетичний недолік у мов високого рівня, у порівнянні з асемблерами, тільки один - можлива неефективність реалізації високорівневих конструкцій мови, у порівнянні з "ручним" програмуванням на асемблері. Однак дана проблема може бути вирішена шляхом розробки ефективного оптимізируючого компілятора з мови високого рівня й не повинна перешкоджати його використанню.

Генерація операційної системи

ОС проектуються з метою використання на комп'ютері будь-якого класу. У поставку ОС входить дуже великий набір типових модулів для різних класів комп'ютерів (наприклад, настільних і портативних). Тому для кожного комп'ютера система повинна бути сконфігурована при її інсталяції– установці ОС на конкретний комп'ютер.

Програма генерації ОС одержує інформацію про специфічну конфігурацію комп'ютерної системи.

Після генерації й інсталяції ОС система готова до роботи.


Лекція 8.Управління процесами. Планування и диспетчеризація процесів

План

· поняття процесу;

· cтан процесу;

· блок керування процесом;

· диспетчеризація процесів;

· операції над процесами.

Процес (process) це програма користувача при її виконанні. При своїй роботі операційна системи виконує безліч класів програм: пакетні завдання; користувальницькі програми в режимі поділу часу; системні програми й процеси. Є кілька схожих термінів, що характеризують користувальницькі програми: процес (process), завдання (job), завдання (task) Однак не будемо тут перебільшувати розходження між ними: для кращого розуміння специфіки процесів і керування ними в ОС, ми можемо вважати наведені терміни синонімами, як й уважається в багатьох підручниках по ОС.

Важлива особливість процесу: це одиниця обчислень, що повинна виконуватися послідовно, тобто кожен процес має свій послідовний потік керування (control flow) –послідовність виконуваних процесом команд. Багато більших завдань успішно вирішуються шляхом паралельноговиконання процесів, але про це мова йтиме небагато пізніше.

Процес при його створенні й керуванні їм операційною системою включає наступну основну інформацію:

· Лічильник команд (program counter - PC)– адреса поточної виконуваної команди процесу; звичайно зберігається в спеціальному системному регістрі апаратур;

· Стек (stack)– резидентна область основної пам'яті, виділювана операційною системою при створенні процесу, у якій зберігаються локальні дані процедур процесу, їхні параметри (аргументи) і сполучна інформація між ними, необхідна для організації обчислень. При запуску чергової процедури в стеку приділяється запис активації (activation record), названа також стековым фреймом (stack frame)і областю локальних даних (local data area)для зберігання локальних даних поточного покоління (запуску)процедури. По закінченні її виконання запис активації видаляється зі стека;

Секція даних( data section ) – статична (постійно виділена, незмінного розміру) область основної пам'яті, виділювана операційною системою процесу, у якій зберігаються його глобальні змінні, масиви, структури, об'єкти.

Виконуваний код (команди) процесу спочатку зберігається у вторинній пам'яті (на диску) і завантажується в основну пам'ять повністю або частково при звертанні до нього.

Стан процесу

При виконанні процес може змінювати свій стан у такий спосіб:

Новий (new): Процес створюється операційною системою, але ще не почав виконуватися.

Що виконується (running): Виконуються команди процесу на процесорі або процесорах комп'ютерної системи під керуванням ОС.

Що очікує (waiting): Процес очікує настання деякої події, наприклад, завершення вводу-виводу. У стані очікування процес не займає процесор.

Готовий до виконання (ready): Процес очікує одержання ресурсів процесора для його виконання. У стан готовності до виконання процес попадає звичайно або при його створенні, або після завершення вводу-виводу (зі стану очікування).

Завершений (terminated): Виконання процесу завершене.

Діаграма станів процесу представлена на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Діаграма станів процесу.

Як видно зі схеми, новий процес, створений у системі, проходить стадію допущений (admitted)– включається операційною системою в чергу всіх процесів у системі, після чого ОС переводить його в стан готовності до виконання. Відзначимо відразу, що черга готових до виконання процесів – одна з найбільше часто використовуваних системних структур для керування процесами. Зі стану готовності в стан виконання процес переводиться планувальником ОС у результаті диспетчеризації– виділення кванта процесорного часу. При виконанні процес може бути перерваний (по таймері, у результаті помилки й т.п.), а після обробки переривання операційною системою переходить знову в стан готовності до виконання. Якщо в процесі виконується синхронний ввід-вивід, або процес повинен очікувати настання деякої події (наприклад, певного моменту часу), процес переходить у стан очікування. При завершенні вводу-виводу або при настанні очікуваної події процес не одержує відразу ж квант процесорного часу, а переходить у стан готовності до виконання. Процес переходить у завершений стан при завершенні роботи програми процесу - наприклад, у результаті системного виклику exit(c), де c - код завершення. Якщо c = 0, процес уважається благополучно завершеним.

Блок керування процесом

Блок керування процесом (Process Control Block – PCB)– системна структура даних, використовувана ОС для керування процесом, що містить наступну інформацію, асоційовану з кожним процесом:

· Стан процесу

· Поточне значення лічильника команд (використовується при продовженні виконання процесу);

· Значення регістрів процесора (також використаються при поновленні процесу);

· Інформація для диспетчеризації процесора (покажчик на стек процесу, номер процесу);

· Інформація для керування пам'яттю (границі області пам'яті процесу);

· Статистична інформація (загальний час виконання процесу, що залишилося із заявленого час виконання, сумарне час вводу-виводу й т.д.)

· Інформація про стан вводу-виводу (список відкритих файлів).

Структура блоку керування процесом зображена на рис. 8.2.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.01 с.)