ТОП 10:

Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємстваЗміст

Вступ……………………………………………………………………………….4

1. Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємства………………………………………….5

2. Характеристика продукції (діяльності), яку випускає (проводить) підприємство………………………………………………………………………………7

3. Планування і оснащення свого робочого місця (техніка з комп’ютерної техніки)…………………………………………………………………………….8

4. Коротка характеристика обладнання, яке застосовується на робочому місці техніка з комп’ютерної техніки………………………………………12

5. Техніка безпеки на робочому місці………………………………………….13

6. Опис будови елементу комп’ютерної системи: Робота з аудіоапаратурою…………………………………………………………………………………16

7. Опис основних проблем роботи заданого пристрою та способів їх усунення…………………………………………………………………………………...19

8. Опис засобів усунення помилок роботи вказаного пристрою (інструментів, приладів та програмного забезпечення)…………………………………………21

9. Графічна блок-схема алгоритму усунення помилок пристрою (звукової карти)………………………………………………...………………………….…23

Висновок…………………………………………………………………………...24

Перелік посилань………………………………………………………………….25

 

Вступ

У кожному вузі України передбачено проходження студентами практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика. Практика для студентів є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та - організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп'ютерних систем та мереж.

Практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня.

Метою практики для студентів є оволодіння студентами сучасними методами ефективного застосування комп'ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп'ютерних мереж, розподілених комп'ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження використовуваних на об'єктах практики універсального та спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж.

Технологічна практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня техніка з комп’ютерної техніки.

 

 

Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємства

Дане підприємство вже 9 років успішно займається продажем різного виду товарів. Фірма досить скоро розвивається про це свідчить, що в них збільшилась кількість працівників в 3 рази і в останній рік досить різко зросли зарплати у працівників підприємства.

Підприємство є юридичною особою. Правовий статус ТД ”Європа Плюс” визначається діючим законодавством, установчим договором і статутом підприємства.

Підприємство має самостійний баланс, печатку, штамп, зі своєю назвою, має фірмовий бланк, емблему і товарний знак.

Підприємство створене з метою діяльності, скерованої на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення на підставі отриманих прибутків соціально-економічних інтересів учасників та членів трудового колективу підприємства.

Процес аналізу маркетингового середовища ТД ” Європа Плюс ” здійснюємо у такій послідовності: основні фактори середовища, які впливають на розвиток нашої фірми, до них відносяться зовнішні фактори, а саме нестабільність економіки України, різноманітні політичні конфлікти, часті зміни законодавства, природне середовище, яке для нас характерне трьома порами року, науково- технічний прогрес, демографічні проблеми, які пов'язані з низькими темпами народжування і старіння населення, соціально-культурний фактор.

На даний час позиції даного підприємства є досить сильними і стабільними, але оскільки дана фірма знаходиться на етапі розвитку вона ще більше розширює свої можливості.

Основним збудником попиту на продукцію підприємства ТД ”Європа Плюс ” є потреба споживача в продовольчих товарах, а також різного роду домашньої техніки.

Тиск з боку клієнтів практично відсутній. На даному етапі діяльності підприємство налагодило тісні зв'язки зі своїми постійними споживачами, а також за рахунок якості своєї продукції постійно збільшує свою частку на ринку разових або середніх споживачів. Таким чином можна зробити висновок, що споживачі згідні з ціновою політикою підприємства. Підприємство може утримувати таку політику до моменту, коли на ринок вийде фірма, яка зможе запропонувати споживачеві аналогічну якість за нижчу ціну (але на даний час такої фірми немає).

Тому конкуренція в середині галузі не впливає негативно на діяльність ТД ”Європа Плюс”. Підприємство стабільно тримає власну позицію на ринку, що в значній мірі забезпечене, тісною співпрацею із постачальниками, які вчасно постачають товар та задоволені вчасністю оплати та умовами співпраці.


Характеристика продукції (діяльності), яку випускає (проводить) підприємство

Товариство здійснює наступні види діяльності:

· продаж продуктових та промислових товарів;

· сервісне обслуговування побутової техніки;

· гуртовий продаж товарів.

Основним видом діяльності ТД “Європа Плюс” є продаж товарів населенню. Воно постачає товари для всіх ланок забезпечення населення – від товарів першої необхідності до дорогих елітних, які дуже важко знайти на прилавках інших магазинів міста. Торговий дім також проводить продаж товарів по банківському перерахунку для різних підприємств, кафе, барів, ресторанів, що полегшує роботу при регулярній покупці великої кількості продуктів, які потім сама фірма доставляє до замовника.

ТД “Європа Плюс” поділена на декілька основних відділів:

· продуктовий супермаркет;

· алкогольний магазин;

· ювелірний відділ;

· відділ промтоварів (побутова хімія, косметика, канцтовари, дитячі іграшки, одяг, посуд);

· відділ побутової техніки;

· гуртовня;

· відділ преси.

З перерахованих відділів стає зрозуміло, що в одному приміщені кожна людина знайде все, що їй потрібно, як для повсякденного життя так і зможе вибрати подарунок для будь-яких подій.


Планування і оснащення свого робочого місця (техніка з комп’ютерої техніки)

Робоче місце техніка з комп’ютерної техніки розташоване в одному із кабінетів ТД «Європа Плюс», а саме в відділені бухгалтерії . Воно обладнане такими речами:

1. Персональний комп’ютер.

2. Струменевий принтер.

3. Сканер.

4. Колонки.

ПК встановлений в зручному місці для легкого доступу та нормальної роботи з клієнтом, приміщення добре освітлене для комфортної роботи. Системний блок та інше обладнання знаходиться на відстані 0,5 м від стіни для вільного доступу повітря. Правильна організація робочих місць сприяє усуненню загального дискомфорту, зменшенню втомлюваності працівника, підвищенню його продуктивності. Проведені дослідження показують, що при раціональній організації робочих місць продуктивність праці зростає на 15 – 25%.

Розширення використання комп'ютерної технології повинно супроводжуватись прагненням поліпшити обстановку на робочому місці, яка створюватиме благотворні умови для співпраці користувачів ЕОМ та сприятиме збереженню високої працездатності.

Робочі місця з ЕОМ, розміщуються в окремих приміщеннях. Приміщення , які призначені для роботи з ЕОМ мають змішане освітлення. Площа на якій розташовується одне робоче місце з ЕОМ повинно становити не менше як 6,0 м2 , об'єм приміщення не менше як 500 м3.Поверхня підлоги повинна бути рівною без вибоїн, не слизькою, зручною для очищення та вологого прибирання, мати антистатичні властивості. Забороняється застосовувати для оздоблення інтер’єру полімерні матеріали, що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини.

Освітлення робочого місця та робочого приміщення.

Виробнича санітарія включає оздоровлення повітряного середовища і нормалізація параметрів мікроклімату в робочій зоні, захист робітників від шуму, вібрації, і забезпечення нормативів освітлення, а також підтримка відповідно до санітарних вимог території підприємства, основних і допоміжних приміщень.

Світло, освітлення відноситься до одного з основних зовнішніх факторів, що постійно впливають на людину в процесі праці. Позитивний вплив світлення на продуктивність праці і його якість не викликає сумніву. Так, онячне освітлення збільшує продуктивність праці в середньому на 10%, а тучне на 13%, при цьому можливість браку знижується на 20-25%.

Освітлення – використання світлової енергії сонця і штучних джерел

світла для забезпечення зорового сприйняття навколишнього світу. Світло є природною умовою життя людини, необхідним для здоров'я і високої продуктивності праці, заснованої на роботі зорового аналізатора, самого тонкого й універсального органа почуттів. Забезпечуючи безпосередній

зв'язок організму з навколишнім світом, світло є сигнальним подразником для органа зору й організму в цілому: достатнє освітлення діє тонізуюче,

поліпшує протікання основних процесів вищої нервової діяльності, стимулює обмінні й імунобіологічні процеси, впливає на формування добового ритму фізіологічних функцій людини . Основна інформація про навколишній світ – близько 90% - надходить через зорове сприйняття.

Саме тому гігієнічно раціональне виробниче освітлення має величезне позитивне значення.

З погляду гігієни праці освітленість має істотне значення, тому що по ній нормуються умови освітлення у виробничих приміщеннях і розраховуються освітлювальні установки. У фізіології зорового сприйняття важливий також рівень яскравості освітлюваних виробничих і інших об'єктів, що відбивається від освітлюваної поверхні в напрямку ока. Яскравість залежить від їхніх світлових властивостей, ступеня освітленості і кута, під яким поверхня розглядається, виміряється в нитах [нт]. Часті зміни рівнів яскравості приводять до зниження зорових функцій, розвитку перевтоми внаслідок преадаптації ока, а зорове стомлення приводить до зниження зорової і загальної працездатності (Адаптації: світлові - при підвищенні яркостей у полі зору відбувається швидко, протягом 5-10 хв.;

Світловий потік може чи відбиватися поглинатися поверхнею, або

пропускатися. Тому світлові властивості поверхні характеризуються не тільки падаючим світловим потоком, але і коефіцієнтами відображення (q),

Оптимальна освітленість робочих приміщень для роботи з ЕОМ 300-500 лк.

Захист від статичної електрики.

Розрахунок захисного заземлення. Для захисту від статичної електрики та для запобігання створенню значної напруженості поля у приміщеннях з ЕОМ використовують нейтралізатори та зволожувачі повітря. Підлога повинна мати антистатичні покриття.

Всі ЕОМ заземлені. Згідно з санітарно - гігієнічними нормами напруженості електричного поля, які є допустимими, проводиться захист від статичної електрики. Ці рівні не повинні перевищувати 20 КВ протягом години.

Дане підприємство має свою мережу. Дана мережа побудована на принципі топології зірка. Персональний комп’ютер під’єднаний до мережі, використовуючи 24-х портовий інтелектуальний комутатор. Вихід до інтернету здійснюється через сервер. Мережевий кабель на шляху до сервера захований у короб. Системний блок – Midi-Tower. Цей тип корпусу по суті збільшений у висоту Mini – Tower і є найпоширенішим типом, оскільки увібрав в себе найбільшу кількість плюсів. Розміри Midi – Tower: висота приблизно 50 см, ширина – 20 см, а довга – 45 см.

Це дозволяє ставити системні блоки як під стіл, так і на нього. Життєвий простір усередині корпусу дозволяє розмістити всередині близько 3 – 4 секцій розміром 5,25” і 2 секції розміром 3,5”. Такі корпуси дозволяють встановити два накопичувачі CD-ROM і два зайви й простір дозволяє потоком повітря краще охолоджувати компоненти комп'ютера. Це значить, що комп'ютер в такому корпусі пропрацює довше, оскільки температурний режим впливає на довговічність і працездатність напівпровідників. До того ж є можливість установки додаткового вентилятора під 3,5” секціями, що дуже не маловажно. Блоки живлення таких корпусів мають велику потужність, близько 250 – 300 Вт, а іноді і 350 Вт.

На даному ПК встановлена операційна система Microsoft Windows XP SP3, пакети програм Microsoft Оffice 2003 та OpenOffice, програми для тестування комп’ютера, програми для створення програмного забезпечення (C++ Builder, Delphi 7.0), а також драйвера для підключення мобільних телефонів до ПК.

 

 


Будова звукової карти

Типова звукова карта включає звукову мікросхему, що містить цифро- аналоговий перетворювач, який конвертує записаний або згенерований цифровий звук в аналоговий формат. Вихідний сигнал поступає на підсилювач, навушники або зовнішній пристрій, використовуючи стандартні роз'єми, звичайно TRS або RCA. Якщо кількість чи розміри роз'ємів завеликі для задньої панелі комп'ютера, вони можуть бути винесені окремо. Більш просунуті звукові карти містять декілька мікросхем для досягнення вищої якості або поліпшення виконання різних операцій одночасно, наприклад для запису музики в реальному часі важливо, щоб синтез звуків відбувався з мінімальною затримкою процесора.

Відтворення звуку звичайно здійснюється за допомогою багатоканальних ЦАП, що підтримують одночасне відтворення звуків різної висоти й гучності, а також звукові ефекти в реальному часі. Багатоканальне відтворення звуку також використовується для синтезу звуку за допомогою цифрових банків інструментів (англ. Wavetable), що займає невелику кількість постійної або флеш-пам'яті і містить звукові семпли MIDI- інструментів. . Інший шлях синтезу звуків полягає у використанні "аудіо- кодеків", цей шлях вимагає відповідного програмного забезпечення,сумісності з MIDI, та багатоканальної емуляції.

Мікрофон не працює

При виникненні проблем у процесі запису аудіо за допомогою мікрофона, встановленого в роз'єм для мікрофона на задній панелі:

1. Встановити останню версію аудіо драйвер для системної плати для настільних ПК, яку можна завантажити в Центрі завантаження Intel.

2. Переконатися, що роз'єм мікрофона на задній панелі був обраний в якості пристрою запису за замовчуванням:

a. Натиснути Start> Control Panel> Sound and Audio Devices.

б. Перейти у вкладку Audio.

в. Вибирати в якості пристрою запису звуку за замовчуванням аудіо вхід.

г. Натиснути OK

Висновок

На даній виробничо технологічні практиці удосконалив знання і набув практичних навиків з типовими алгоритмами пошуку та усунення основних компонентів комп’ютерних систем, вивчив порядок пошуку та усунення несправностей ПК, за допомогою інструментів, приладів, тестового програмного забезпечення, та набув навичок на по налаштуванню комп’ютерних мереж.


Перелік посилань

1. В.П.Леонтьєв, Новітня енциклопедія ПК 2003, 5-е вид. - Москва.: ОАМА-ПРЕС, 2003.

2. С.Мюллер, Модернизация и ремонт ПК, 17-е вид. - М.: «Вильямс», 2007. — 1504 с.

3. Ю.С.Ковтанюк, Библия пользователя ПК - М.: «Диалектика», 2007. — 992 с.

4. С. В.Симонович, Інформатика базовий курс для студентів технічних вузів, 2-е видання. - СП «Видавничий дім» 2005р.

5. В.Ф.Ляхович, Основи інформатики – Ростов-на-Дону.: "Фенікс", 1996р.

6. http://www. soft.softodrom.ru

7. http://uk.wikipedia.org

8. http://www.rom.by

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….4

1. Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємства………………………………………….5

2. Характеристика продукції (діяльності), яку випускає (проводить) підприємство………………………………………………………………………………7

3. Планування і оснащення свого робочого місця (техніка з комп’ютерної техніки)…………………………………………………………………………….8

4. Коротка характеристика обладнання, яке застосовується на робочому місці техніка з комп’ютерної техніки………………………………………12

5. Техніка безпеки на робочому місці………………………………………….13

6. Опис будови елементу комп’ютерної системи: Робота з аудіоапаратурою…………………………………………………………………………………16

7. Опис основних проблем роботи заданого пристрою та способів їх усунення…………………………………………………………………………………...19

8. Опис засобів усунення помилок роботи вказаного пристрою (інструментів, приладів та програмного забезпечення)…………………………………………21

9. Графічна блок-схема алгоритму усунення помилок пристрою (звукової карти)………………………………………………...………………………….…23

Висновок…………………………………………………………………………...24

Перелік посилань………………………………………………………………….25

 

Вступ

У кожному вузі України передбачено проходження студентами практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика. Практика для студентів є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та - організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп'ютерних систем та мереж.

Практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня.

Метою практики для студентів є оволодіння студентами сучасними методами ефективного застосування комп'ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп'ютерних мереж, розподілених комп'ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження використовуваних на об'єктах практики універсального та спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж.

Технологічна практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня техніка з комп’ютерної техніки.

 

 

Характеристика підприємства, його структура, взаємозв’язок основних та допоміжних ланок даного підприємства

Дане підприємство вже 9 років успішно займається продажем різного виду товарів. Фірма досить скоро розвивається про це свідчить, що в них збільшилась кількість працівників в 3 рази і в останній рік досить різко зросли зарплати у працівників підприємства.

Підприємство є юридичною особою. Правовий статус ТД ”Європа Плюс” визначається діючим законодавством, установчим договором і статутом підприємства.

Підприємство має самостійний баланс, печатку, штамп, зі своєю назвою, має фірмовий бланк, емблему і товарний знак.

Підприємство створене з метою діяльності, скерованої на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення на підставі отриманих прибутків соціально-економічних інтересів учасників та членів трудового колективу підприємства.

Процес аналізу маркетингового середовища ТД ” Європа Плюс ” здійснюємо у такій послідовності: основні фактори середовища, які впливають на розвиток нашої фірми, до них відносяться зовнішні фактори, а саме нестабільність економіки України, різноманітні політичні конфлікти, часті зміни законодавства, природне середовище, яке для нас характерне трьома порами року, науково- технічний прогрес, демографічні проблеми, які пов'язані з низькими темпами народжування і старіння населення, соціально-культурний фактор.

На даний час позиції даного підприємства є досить сильними і стабільними, але оскільки дана фірма знаходиться на етапі розвитку вона ще більше розширює свої можливості.

Основним збудником попиту на продукцію підприємства ТД ”Європа Плюс ” є потреба споживача в продовольчих товарах, а також різного роду домашньої техніки.

Тиск з боку клієнтів практично відсутній. На даному етапі діяльності підприємство налагодило тісні зв'язки зі своїми постійними споживачами, а також за рахунок якості своєї продукції постійно збільшує свою частку на ринку разових або середніх споживачів. Таким чином можна зробити висновок, що споживачі згідні з ціновою політикою підприємства. Підприємство може утримувати таку політику до моменту, коли на ринок вийде фірма, яка зможе запропонувати споживачеві аналогічну якість за нижчу ціну (але на даний час такої фірми немає).

Тому конкуренція в середині галузі не впливає негативно на діяльність ТД ”Європа Плюс”. Підприємство стабільно тримає власну позицію на ринку, що в значній мірі забезпечене, тісною співпрацею із постачальниками, які вчасно постачають товар та задоволені вчасністю оплати та умовами співпраці.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.015 с.)