ТОП 10:

Тема : Ампутація кінцівок. Реабілітація та протезування інвалідів з дефектами кінцівок.Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 5 – 2 год.

1. Історичні аспекти розвитку та сучасні досягнення вітчизняної ампутаційної хірургії.

Абсолютні та відносні покази до ампутації, види та способи її виконання.

2. Особливості виконання ампутацій на різних сегментах з урахуванням раціонального

рівня, способів м'язової та кісткової пластики, особливостей обробки кісткового

опилу, судин та нервів.

3. Підготовка ампутаційних кукс кінцівок до протезування в амбулаторних та

стаціонарних умовах.

4. Покази та протипокази до протезування. Обґрунтування понять раннє протезування

та експрес-протезування.

5. Види протезів та терміни протезування, оцінка ефективності протезних виробів.

  1. Вади та захворювання ампутаційної кукси, методи діагностики, особливості профілактики та лікування.

7. Особливості обстеження хворих з ампутаційними куксами кінцівок із застосуванням клінічних, рентгенологічних, фізіологічних (ЕКГ, РеоВГ, УЗ доплерографія судин), інструментальних (денситометрія) та лабораторних методів дослідження.

 

Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Основна література:

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1993. – с. 9-67, 178-182. 2. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортпедія - К., Здоров'я. 2005. 3. Корнілов Н.В. Травматологія і ортопедія – С- П., Гіпократ. 2001. 4. Трубніков В.Ф. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1986. 5. Юмашев Г.С. Травматологія і ортопедія – М., Медицина, 1983. 6. Методичні розробки кафедри. Вінниця. Тезис. 2000.

Додаткова література:

1. Маркс В.О. Обследование ортопедического больного. – Минск, Медицина.

1979.

2. Кондрашин Н.И. Руководство по протезированию. - М., Медицина 1988. - с. 542.

3. Філатов В.И. Справочник по протезированию. - Л.,Медицина. - 1978. – с. 276.

4. Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О. Комплексна реабілітація інвалідів з наслідками травм та захворюваннями опорно-рухової системи. – Вінниця, 2004. – С. 169-284.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

 

Тема : Лікування травматологічних та ортопедичних хворих в амбулаторних умовах.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 6 – 2 год.

 

1. Визначення поняття травма та травматизм.

  1. Класифікація травматизму, визначення його частоти та тяжкості.
  2. Роль та задачі амбулаторно-поліклінічної допомоги ортопедо-травматологічним хворим.
  3. Особливості первинного та повторного прийому ортопедо-травматологічних хворих в амбулаторіях та поліклініках.
  4. Роль та задачі здоровпунктів на промислових підприємствах.
  5. Встановлення термінів тимчасової непрацездатності, особливості оформлення листа тимчасової непрацездатності при різних травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату.
  6. Структура, функції та задачі ЛКК і МСЕК.
  7. Особливості оформлення супровідної документації для проходження МСЕК.
  8. Обгрунтування показів для встановлення інвалідності внаслідок травм та захворювань опорно-рухового апарату, критерії визначення групи інвалідності.

Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Основна література:

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1993. – с. 9-67, 178-182.

2. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортпедія - К., Здоров'я. 2005.

3. Корнілов Н.В. Травматологія і ортопедія – С- П., Гіпократ. 2001.

4. Трубніков В.Ф. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1986.

5. Юмашев Г.С. Травматологія і ортопедія – М., Медицина, 1983.

6. Методичні розробки кафедри. Вінниця. Тезис. 2000.

Додаткова література:

1. Маркс В.О. Обследование ортопедического больного. – Минск, Медицина. 1979.

2. Кондрашин Н.И. Руководство по протезированию. - М., Медицина 1988. - с. 542.

3. Філатов В.И. Справочник по протезированию. - Л.,Медицина. - 1978. – с. 276.

4. Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О. Комплексна реабілітація інвалідів з наслідками травм та захворюваннями опорно-рухової системи. – Вінниця, 2004. – С. 169-284.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, ТАЗА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ПОЯСІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Пошкодження ключиці та плечового поясу.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 7 – 2 год.

1. Перелом ключиці. Механізм виникнення, класифікація, клініка, діагностика. Методи лікування і покази до них.

2. Вивих акроміального і стернального кінця ключиці. Механізм виникнення, клініка, діагностика і лікування.

3. Механізм виникнення перелому лопатки, класифікація, клініка, діагностика і лікування.

4. Перелом проксимального відділу плечової кістки. Механізм виникнення, класифікація, клініка, діагностика і лікування перелому.

5. Перелом діафіза плечової кістки – клініка, діагностика і лікування.

6. Надвиростковий перелом плечової кістки – механізм виникнення, класифікація, клініка, діагностика і лікування.

7. Перелом виростка плечової кістки - механізм виникнення, класифікація, клініка, діагностика і лікування.

Забезпечення початкового рівня знань-умінь.

Основна література:

1. Методичні розробки кафедри. – Вінниця: Тезис, 2000.

2. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. – Київ: Вища школа, 1993. стор.104-106, 191-215.

3. Скляренко Е.Т. Травматологія і ортопедія. – Київ: Здоров’я, 2005. стор. 69-92

4. Трубников В. Ф. Травматология и ортопедия.— Київ: Вища школа,1986. стор. 193-208

5. Юмашев Р. С. Травматология и ортопедия.—Москва: Медицина, 1983. стор. 253-279

Додаткова література:

8. Корнилов Н.В. Травматология. – Санкт-Петербург: Гиппократ,2005. стор. 142-167.

9. Краснов А.Ф. Травматология. – Ростов-на-Дону: Феникс,1988. стр.295-297,380-400.

10. Ключевський В.В. Скелетное вытяжение. – Ленинград: Медицина, 1991

11. Мюллер М. Руководство по внутреннему остеосинтезу.– Москва: Ad Marginem,1996.

12. Олекса А.П. Травматологія. – Львів: Афіша, 1996. стор. 84-91, 234-265.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, ТАЗА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ПОЯСІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема: Пошкодження передпліччя та кисті.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 8 – 2 год.

13. Перелом ліктьового відростка - класифікація, клініка, діагностика. Покази до консервативного і оперативного методу лікування перелому ліктьового відростка.

2. Перелом головки променевої кістки - механізм виникнення, класифікація, клініка, діагностика і лікування.

3. Класифікація перелому кісток передпліччя, механізм виникнення і особливості зміщення при діафізарному переломі.

4. Ізольований діафізарний перелом кісток передпліччя - клініка, діагностика і лікування перелому.

5. Діафізарний перелом обох кісток передпліччя – клініка, діагностика і лікування.

6. Пошкодження Монтеджа і Галеацці– клініка, діагностика і лікування.

7. Класифікація, механізм виникнення, клініка, діагностика і лікування перелому променевої кістки в типовому місці.

8. Клініка, діагностика і лікування перелому кісток зап'ястя і кисті.

9. Клініка, діагностика і лікування перелому п'ясткових кісток і фаланг пальців.

10. Пошкодження сухожилків згиначів і розгиначів пальців - клініка, діагностика і лікування.

Забезпечення початкового рівня знань-умінь.

Основна література:

1. Методичні розробки кафедри. – Вінниця: Тезис, 2000.

2. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. – Київ: Вища школа, 1993. стор. 70-82, 215-243

3. Скляренко Е.Т. Травматологія і ортопедія. – Київ: Здоров’я, 2005. стор. 92-109

4. Трубников В. Ф. Травматология и ортопедия.— Київ: Вища школа,1986. стор. 208-232

5. Юмашев Р. С. Травматология и ортопедия.—Москва: Медицина, 1983. стр.279-299.

Додаткова література:

14. Корнилов Н.В. Травматология. – Санкт-Петербург: Гиппократ,2005. стор. 167-202.

15. Краснов А.Ф. Травматология. – Ростов-на-Дону: Феникс,1988. стр.369-379, 400-419.

16. Ключевський В.В. Скелетное вытяжение. – Ленінград: Медицина, 1991

17. Мюллер М. Руководство по внутреннему остеосинтезу.– Москва: Ad Marginem,1996.

18. Олекса А.П. Травматологія. – Львів: Афіша, 1996. стор. 265-299.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, ТАЗА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: Ушкодження таза.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 9 – 2год.

 

1. Класифікація ушкоджень таза та механогенез варіантів їх утворення.

2. Клінічна картина при різноманітних ушкодженнях таза.

3. Клінічні особливості ускладнених ушкоджень таза та їх діагностика.

4. Принципи надання медичної допомоги хворим на догоспітальному етапі.

5. Консервативні та оперативні методи лікування хворих з різноманітними типами ушкоджень таза.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.006 с.)