ТОП 10:

Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих.МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 1 – 2 год.

1. Вивчення травматології та ортопедії як дисципліни. 2. Історія розвитку та сучасні досягнення вітчизняної травматології та ортопедії. 3. Особливості збору анамнезу у хворих з патологією системи опори та руху.

4. Головні скарги хворого при переломах та вивихах кінцівок.

5. Головні анатомічні ознаки ушкоджень системи опори та руху. Хода.

6. Способи визначення вісі кінцівок, хребта. Основні види деформації кінцівок та хребта 7. Пізнавальні точки та лінії, які визначаються при обстеженні ортопедо травматологічного хворого 8. Вимірювання довжини та об’єму кінцівок. Види скорочень кінцівок та методи їх визначення. 9. Методи визначення обєму рухів в суглобах. Види обмеження рухів суглобів (контрактури, анкілози, їх види, причини).

10. Відносні та абсолютні ознаки переломів та вивихів.

11. Рентгенологнічні ознаки переломів, вивихів та ортопедичних захворювань. Використання ЯМР, томографії, УЗД та денситометрії в діагностиці уражень системи опору та руху.

Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Основна література:

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1993. – с. 9-67, 178-182.

2. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортпедія - К., Здоров'я. 2005.

3. Корнілов Н.В. Травматологія і ортопедія – С- П., Гіпократ. 2001.

4. Трубніков В.Ф. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1986.

5. Юмашев Г.С. Травматологія і ортопедія – М., Медицина, 1983.

6. Методичні розробки кафедри. Вінниця. Тезис. 2000.

Додаткова література:

1. Маркс В.О. Обследование ортопедического больного. – Минск, Медицина. 1979.

2. Руководство по травматологии и ортопедии. Том 1, - М., Медицина 1997, - с. 7-217

3. Ткаченко С.С. Военная травматология и ортопедия, Л., 1985.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

 

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2.

Тема: Ушкодження зв’язок сухожилків та м'язів. Травматичні вивихи.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття №2 – 2 год.

 

1. Механогенез та клінічні прояви ушкоджень звязок, сухожилків та мязів (двоголового мяза плеча, надосного, чотириголового мязів, пяткового сухожилка, звязок гомілково-ступневого суглоба). Принципи їх лікування, профілактика ускладнень.

2. Визначення поняття «вивих», «підвивих». Патоморфологія. Загальна класифікація.

3. Загальні клінічні симптоми вивиху.

4. Механогенез, класифікація, клініка вивихів плеча, передпліччя, стегна, гомілки.

5. Надання медичної допомоги при вивихах на догоспітальному етапі.

6. Лікування вивихів в умовах спеціалізованого стаціонару.

7. Звичний вивих плеча. Причини, лікування та його профілактика.

8. Ускладнення вивихів, їх профілактика та лікування.

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1993. – с. 69-72, 102-124.

2. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортпедія - К., Вища школа., 2005.

3. Корнілов Н.В. Травматологія і ортопедія – С- П., Гіпократ. 2001.

4. Трубніков В.Ф. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1986.

5. Методичні розробки кафедри. Вінниця. Тезис. 2000.

Додаткова література:

1. Олекса А.П. Травматологія . - Львів, Афіша, 1996. – с. 27-33, 51-53, 81-35.

2. Бабіч Б.К. Травматологічні вивихи. – К., Здоровя, 1986.

3. Синило М.И. Атлас травматических вывихов. - К . Здоровье, 1979.

4. Свердлов Ю.М. Травматические вывихи и их лечение. – М., Медицина, 1978.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: Травматична хвороба. Політравма. Сучасні принципи лікування переломів.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 3 – 2 год.

1. Поняття про травматичну хворобу та політравму.

2. Класифікація травматичної хвороби.

3. Діагностика травматичної хвороби.

4. Невідкладна допомога хворим з політравмою.

5. Транспортна іммобілізація при політравмі.

6. Особливості лікування політравми.

7. Класифікація переломів.

8. Клініка, діагностика переломів.

8. Сучасні принципи лікування переломів.

9. Уповільнене зрощення переломів.

10. Хибні суглоби.

11. Неправильне зрощення.

12. Профілактика та лікування ускладнень, що виникають при лікуванні переломів.

13. Класифікація відкритих переломів та їх анатомо-морфологічні особливості.

14. Лікування відкритих переломів.

15. Травматичний остеомієліт.

16. Класифікація травматичного остеомієліту.

17. Клінічна та рентгенологічна діагностика травматичного остеомієліту.

18. Принципи загального та місцевого лікування.

19. Рентгенологнічні ознаки переломів, хибних суглобів, неправильно зрощених переломів, остеомієліту. Використання ЯМР, томографії, УЗД та денситометрії в діагностиці уражень опорно-рухового апарату.

20. Визначення ступеню крововтрати.

21. Методи зупинки кровотечі.

22. Різновидності трансфузійних і інфузійних засобів і показання до їх використання

23. Ускладнення при переливанні, профілактика та лікування.

24. Особливості інфузійної терапії у ВІЛ-інфікованих хворих.

 

Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Основна література:

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1993.

2. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортпедія - К., Здоров'я. 2005.

3. Корнілов Н.В. Травматологія і ортопедія – С- П., Гіпократ. 2001.

4. Трубніков В.Ф. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1986.

5. Юмашев Г.С. Травматологія і ортопедія – М., Медицина, 1983.

6. Методичні розробки кафедри. Вінниця. Тезис. 2000.

Додаткова література:

1. Маркс В.О. Обследование ортопедического больного. – Минск, Медицина. 1979.

2. Руководство. Травматология и ортопедия. Том 1, - М., Медицина 1997.

3. Ткаченко С.С. Военная травматология и ортопедия, Л., 1985

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Загальні питання травматології та ортопедії.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Курація хворих.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 4 – 2 год.

1. Обстеження ортопедо-травматологічного хворого.

2. Встановлення попереднього діагноза.

3. Рентгенологнічні ознаки переломів, вроджених вад опорно-рухового апарата, хибних суглобів, неправильно зрощених переломів, остеомієліту. Використання ЯМР, томографії, УЗД та денситометрії в діагностиці уражень опорно-рухового апарату.

4. Встановлення клінічного діагноза.

5. Сучасні принципи лікування переломів, наслідків, ускладнень.

6. Особливості лікування переломів, наслідків, ускладнень у даного хворого.

7. Сучасні принципи лікування та профілактики деформацій опорно-рухового апарата у даного хворого.

8. Профілактика та лікування ускладнень, що виникають при лікуванні ортопедо-травматологічних хворих.

8. Реабілітація ортопедо-травматологічних хворих.

9. Засвоєння схеми історії хвороби.( схема історії хвороби в додатку 1.)

Забезпечення початкового рівня знань-умінь

Основна література:

1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1993.

2. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортопедія - К., Здоров'я. 2005.

3. Корнілов Н.В. Травматологія і ортопедія – С- П., Гіпократ. 2001.

4. Трубніков В.Ф. Травматологія і ортопедія – К., Вища школа, 1986.

5. Юмашев Г.С. Травматологія і ортопедія – М., Медицина, 1983.

6. Методичні розробки кафедри. Вінниця. Тезис. 2000.

Додаткова література:

1. Маркс В.О. Обследование ортопедического больного. – Минск, Медицина. 1979.

2. Смирнова Л.А. Травматология и ортопедия. – К., Вища школа, 1984.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

 

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, ТАЗА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ПОЯСІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, ТАЗА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ПОЯСІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

УШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, ТАЗА, КІСТОК ТА СУГЛОБІВ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ КІНЦІВОК

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: Ушкодження таза.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 9 – 2год.

 

1. Класифікація ушкоджень таза та механогенез варіантів їх утворення.

2. Клінічна картина при різноманітних ушкодженнях таза.

3. Клінічні особливості ускладнених ушкоджень таза та їх діагностика.

4. Принципи надання медичної допомоги хворим на догоспітальному етапі.

5. Консервативні та оперативні методи лікування хворих з різноманітними типами ушкоджень таза.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 .

Тема: Ушкодження хребта.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 12-2 год.

1. Класифікація ушкоджень хребта, їх механогенез, патоморфологія.

2. Поняття «стабільні» та «нестабільні» ушкодження хребта.

3. Клінічні прояви ускладнених та неускладнених ушкоджень залежно від їх локалізації.

4. Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі при різноманітних ушкодженнях хребта.

5. Лікування ушкоджень хребта на госпітальму етапі.

6. Консервативні та оперативні методики лікування ускладнених та неускладнених ушкоджень хребта, їх показання та техніка виконання.

7. Соціальна та професійна реабілітація хворих з ушкодженнями хребта.

 

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №13.

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №14.

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16

МОДУЛЬ 3

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №17.

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття № 1 – 2 год.

1. Вивчення травматології та ортопедії як дисципліни. 2. Історія розвитку та сучасні досягнення вітчизняної травматології та ортопедії. 3. Особливості збору анамнезу у хворих з патологією системи опори та руху.

4. Головні скарги хворого при переломах та вивихах кінцівок.

5. Головні анатомічні ознаки ушкоджень системи опори та руху. Хода.

6. Способи визначення вісі кінцівок, хребта. Основні види деформації кінцівок та хребта 7. Пізнавальні точки та лінії, які визначаються при обстеженні ортопедо травматологічного хворого 8. Вимірювання довжини та об’єму кінцівок. Види скорочень кінцівок та методи їх визначення. 9. Методи визначення обєму рухів в суглобах. Види обмеження рухів суглобів (контрактури, анкілози, їх види, причини).

10. Відносні та абсолютні ознаки переломів та вивихів.

11. Рентгенологнічні ознаки переломів, вивихів та ортопедичних захворювань. Використання ЯМР, томографії, УЗД та денситометрії в діагностиці уражень системи опору та руху.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.013 с.)