ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ1. Міжнародні торги

2. Міжнародні біржі

3. Міжнародні аукціони

Міжнародні торги

 

Міжнародні торги (тендери)– це змагальна форма закупівлі, при якій покупець оголошує конкурс для продавців з різних країн на товар чи послугу, які би відповідали певним техніко-економічним даним. Існують відкриті, закриті та одиничні тендери. Найбільше тендери розповсюджені на світовому ринку машин і устаткування.

Відкриті торги – ті, на яких беруть участь всі фізичні і юридичні особи і є об’яви в засобах масової інформації.

Закриті торги – ті, в яких беруть участь конкретні юридичні особи (найбільш престижні фірми, які є продавцями, або покупцями певних товарів).

Одиничні торги проводяться у відсутності учасників і без публікації результатів торгів. Їх організатори звертаються тільки до однієї фірми без залучення конкурентів, але з дотриманням зовнішньої форми торгів та процедури торгів за правилами даної країни. Ці торги проводяться у виключних випадках, коли обладнання або інший товар можуть бути придбані лише у єдиної фірми-монополіста, а укладання звичайного контракту для державних організацій забороняється законами даної країни.

Усі експортери, які бажають взяти участь у торгах, надсилають свої пропозиції на адресу тендерної комісії, яка створена з фахівців різного профілю та яка безпосередньо займається відбором кращих заявок (тендерів).

Тендер – це офіційний документ-пропозиція експортера, який бере участь у торгах, що відповідає конкретним вимогам імпортера, які в свою чергу викладені у тендерних умовах, та який підтверджує згоду експортера взяти на себе виконання визначених робіт за чітко визначену їх ціну (вартість).

Оприлюднення результатів конкурсу залежить від виду торгів, втім вибір переможця відбувається тільки в закритому порядку.

Торги дозволяють:

1) регулювати ціну продукції та послуг, використовуючи механізм конкуренції;

2) висувати більш жорсткі вимоги з гарантування якості та належного виконання договірних зобов’язань;

3) запропонувати різні методи фінансового регулювання:

а) торги з пропозицією ціни;

б) торги зі знижкою ціни, при яких ціна фіксується в оголошенні про торги, а оференти пропонують свою знижку;

4) запропонувати умови кредитування робіт, різні форми оплати продукції: готівкою, безготівковою оплатою, на основі товарообмінних операцій, а також інші умови.

 

 

Міжнародні біржі

 

Міжнародні товарні біржі належать до організованих товарних ринків. Класичні визначення розглядають товарну біржу одночасно як особливий вид постійно діючого ринку, на якому здійснюються угоди з купівлі-продажу масових, сировинних і продовольчих товарів, що мають спільні родові ознаки, якісно однорідні та взаємозамінні, і як ринковий механізм, завданням якого є виконання ряду стабілізаційних функцій в економіці, а саме: ліквідності та оптимального розподілу найважливіших сировинних товарів.

За своїм статутом товарні біржі є, як правило, громадськими організаціями – об’єднаннями торговців і біржових посередників, які спільно несуть витрати з організації торгів, встановлюють правила торгівлі, визначають санкції за їх порушення, користуються певними привілеями.

Від інших видів ринку товарні біржі (біржовий ринок) відрізняють певні особливості:

– наявність чітко визначеного предмета торгівлі, який фіксується в її правилах, що сприяє концентрації біржової торгівлі, стандартизації контрактів і створює умови для високоефективної організації торговельних операцій;

– проведення торгів на постійній і регулярній основі, причому час торгів є чітко обмеженим на рівні 4 – 6 годин на добу, що сприяє максимальній концентрації попиту і пропозиції на визначені товари у просторі і часі;

– наявність розвинутої виробничої інфраструктури (складської і транспортної мереж);

– відсутність права укладати угоди купівлі-продажу від своєї особи (біржа виступає лише посередником);

– специфічність суб’єктів торгівлі – ними на біржі є не кінцеві споживачі та виробники товарів, а їх представники – брокери і дилери, які є членами біржі;

– можливість укладання угоди не тільки для купівлі-продажу товарів, а й з метою страхування від майбутньої зміни цін на ринку;

– відсутність впливу прямих дій держави на процес торгів;

– гласність як можливість отримання всіма бажаючими інформації про кількість та ціни укладених угод.

Серед біржових угод виділяють угоди з реальним товаром (угоди типу «спот» та «кеш»), ф’ючерсні (спекулятивні угоди) та операції хеджування.

 


Міжнародні аукціони

Аукціони – традиційна форма міжнародної торгівлі, що є різновидом відкритих торгів, на яких реалізуються аукціонні (тобто попередньо оглянуті) товари певної номенклатури.На міжнародних аукціонах торгують партіями товарів та/або окремими предметами. Найчастіше на них реалізують хутро, вовну, тютюн, чай, коней, антикваріат, діаманти тощо.

Відомі такі основні види аукціонів:

валютний аукціон, об’єкт якого – обов’язкові валютні відрахування, що мають чи мали місце у певних країнах;

вексельний аукціон, на якому відбувається розпродаж короткострокових казначейських векселів;

груповий аукціон, на якому замовлення накопичуються, а потім один-два рази протягом дня «викидаються» до торговельної зали, де продаються під контролем уповноваженого брокера або працівника фірми). Цей аукціон ще має назву залпового;

подвійний аукціон– торги, де між собою конкурують як продавці, так і покупці, ціна встановлюється внаслідок рівноваги попиту і пропозиції, коли кількість продавців при ціні, що склалася на аукціоні, дорівнює кількості покупців;

закритий аукціон, на якому всі покупці пропонують ціни одночасно (як правило, письмово), товар купує той із них, хто запропонував найвищу ціну;

золотий аукціон, об’єктом продажу якого є золото;

англійський (класичний) аукціон, на якому товар продається покупцеві, що запропонував найвищу ціну;

голландський аукціон, що проводиться з благодійною метою. Стартова ціна знижується доти, доки найщедріший продавець-меценат не дасть згоди на мінімальну ціну оголошеного лота.

Аукціони, як правило, проводяться спеціально створеними юридичними особами. Від бірж аукціони відрізняються тим, що весь товар, призначений для продажу, є на складах або в торговельному залі аукціонного закладу.

Техніка проведення аукціонів включає наступні етапи:

1. Підготовка аукціону (сортування та підбір товару, створення каталогу, організація реклами)

2. Попередній огляд товарів

3. Проведення аукціонних торгів

4. Оформлення та виконання аукціонних угод

[13, 15, 20, 25 – 28, 43]

Запитання:

1. Основні завдання тендерної комісії

2. Охарактеризувати види міжнародних торгів

3. Специфіка міжнародних бірж

4. Характеристика біржових операцій

5. Що означає термін «аукціонний товар»?

6. Яку роль відіграє попередній огляд товару?

7. Принцип торгівлі на голландському аукціоні

8. Принцип торгівлі на аукціоні «в темну»

 

Тести:

1. Ініціатором міжнародних торгів виступає:

а) експортер;

б) імпортер;

в) третя країна;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

 

2. Ініціатором міжнародних аукціонів виступає:

а) експортер;

б) імпортер;

в) третя країна;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

 

3. На біржі укладаються:

а) угоди з реальним товаром;

б) офсетні угоди;

в) ф’ючерсні угоди;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді не вірні.

 

4. Спекулянти, що грають на підвищення ціни на біржових торгах, називаються:

а) «леви»;

б) «тигри»;

в) «бики»;

г) «ведмеді»;

д) «слони»

 

5. Ряди, утворені з однакових за якісними показниками лотів, що йдуть один за одним, називаються:

а) взірці;

б) лінійки;

в) караван;

г) стрінги.


ТЕМА 6. ПІДГОТОВКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

2. Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером

3. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів

4. Складання конкурентного листа та розрахунок експортних/ імпортних цінПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)