ТОП 10:

Опис та обґрунтування обраної архітектуриРозроблене програмне забезпечення складається з набору модулів, об'єднаних графічним інтерфейсом користувача. Основні функціональні можливості програми зручно зобразити у вигляді блок-схем:

Рис. 2.1. Блок-схема алгоритму роботи програми при впорядкуванні даних

Даний програмний продукт призначений для порівняння швидкодії різних методів упорядкування. При малих об’ємах даних швидкість упорядкування майже не помітна. Для того, щоб порівнювати швидкодію впорядкування, необхідно використовувати середні і великі об’єми даних. Тому, для зручності використання програми, в ній тільки задається розмірність масиву, і програма сама заповнює його випадковими даними. Після впорядкування даних програма показує час, за який було впорядковано даний масив чисел.

Розроблене програмне забезпечення дозволяє налаштувати автоматичне тестування методів упорядкування, для цього необхідно ввести розмірність вхідного масиву та кількість тестів, після чого натиснувши кнопку «Запуск тестів» відбудеться впорядкування масивів заданими методами, та обчислено середній час впорядкування масиву обраним методом:

Рис. 2.2. Блок-схема автоматичного тестування методів впрорядкування даних

Функціональна специфікація

Опис функціональних можливостей

Розроблена в процесі виконнання курсової роботи програма забезпечує наступні функціональні можливості, що реалізують поставлене завдання:

- Програма працює в середовищі операційної системи Windows XP;

- Програма працює в середовищі операційної системи Windows 7;

- Задання розмірності масиву;

- Вибір методу впорядкування;

- Впорядкування даних;

- Відображення невпорядкованих та впорядкованих даних;

- Відображення часу за який дані впорядковано;

- Ведення логу роботи програми.

 

Опис інтерфейсу користувача

Дана програма не вимагає особливих знань в комп’ютерній галузі. Робота з програмою вимагає лише базових знань та навичок роботи з операційною системою Microsoft Windows XP чи Windows 7.

Розроблене програмне забезпечення – набір модулів, які об’єднані графічним інтерфейсом користувача.

Головне вікно програми складається з кнопок управління введенням початкових даних та запуску впорядкування масивів.

 


Опис елементів інтерфейсу поданий нижче:

Рис. 2.3. Головне вікно розробленої програми

 

З лівої сторони вікна програми знаходиться панель керування з групами об’єктів «Дані» та «Впорядкування».

В групі об’єктів «Дані», можна встановити розмірність масиву з даними для впорядкування.

У групі об’єктів «Впорядкування» можна обрати метод упорядкування. Також там знаходиться кнопка для запуску процесу упорядкування.

На головній формі з права від панелі керування знаходяться масиви початкових і впорядкованих даних і вигляді табличок, а поруч з ними поле, в якому вказується час, затрачений на впорядкування масиву в мілісекундах.

При автоматичному тестування швидкодії алгоритмів упорядкування поточні результати відображаються в текстовому полі, що розміщене зправа на головній формі.


Рядок меню головного вікна програми складається з таких пунктів:

- Файл;

- Допомога;

Таблиця 2.1

Підпункти меню Файл

Назва підпункту Функція
Запуск тестів Запуск автоматичного тестування алгоритмів впорядкування
Сортувати-> Бульбашковий Сортування за допомогою бульбашкового метода
Сортувати-> Мін. елемент Сортування за допомогою метода мін. елемента
Сортувати-> Індексний Сортування за допомогою бульбашкового метода
Вихід Закриття програми

 

При натисненні кнопки «Запуск тестів» відбудеться декілька впорядкувань вхідних масивів, обчислення середнього значення часу затраченого кожним методом та виведення інформації про сортування на екран:

Рис. 2.4. Автоматичне проведеня тестування швидкодії упорядкування даних

Технічна специфікація

Опис діаграми модулів

Робота розробленого програмного забезпечення реалізується наступними файлами модулів:

- модуль UTarrI;

- модуль Arrays;

- модуль Help.

Модуль UTarrI є головним модулем розробленого програмного забезпечення. В ньому містяться функції, що відповідають за завантаження налаштування програми, взаємодію користувача з графічним інтерфейсом програми, а також ведення логу роботи програми.

Модуль Arrays містить в собі усі типи необхідні для роботи з масивами, а також реалізовані методи впорядкування елементів - бульбашки, мінімального елементу та індексний.

Help – відображення інформації про програму.

Рис. 2.5. Діаграма модулівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.006 с.)