Стаття 29. Компанія з управління активамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 29. Компанія з управління активамиУправління активами ІСІ здійснює компанія з управління

Активами. Компанією з управління активами є господарське

Товариство у формі акціонерного товариства або товариства з

Обмеженою відповідальністю, що створюється відповідно до

законодавства України. { Частина перша статті 29 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має

становити не менш як 7 мільйонів гривень. { Статтю 29 доповнено

частиною згідно із Законом N 2393-VI ( 2393-17 ) від 01.07.2010 }

Частка держави в статутному капіталі (фонді) компанії з

Управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами

Професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється, крім

випадків, передбачених законом. { Частина статті 29 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Компанія з управління активами може здійснювати діяльність з

управління іпотечним покриттям. { Статтю 29 доповнено частиною

згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Компанія з управління активами венчурного фонду бере участь в

Управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого

Перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє.

Компанія з управління активами може одночасно здійснювати

Управління активами кількох ІСІ.

Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління

Активами

Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена

У випадках, передбачених законом.

Компанія з управління активами під час провадження діяльності

з управління активами ІСІ не має права:

Набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери тих

видів, що не передбачені інвестиційною декларацією ІСІ;

Укладати договори, що порушують або наслідком яких є

Порушення норм законодавства, зокрема вимог нормативно-правових

актів Комісії;

Здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими

вона управляє;

4) безоплатно відчужувати активи ІСІ;

Брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок

Активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих

Активів ІСІ на строк понад три місяці з метою, іншою, ніж

використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;

6) надавати позику за рахунок активів ІСІ;

Використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання

Зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням

відповідного ІСІ;

Придбавати за рахунок активів ІСІ векселі, похідні

(деривативи), цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не

встановлено нормативно-правовими актами Комісії;

Розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних

паперів ІСІ, активами яких вона управляє;

Укладати договори купівлі-продажу з пов'язаними особами

Такої компанії, крім договорів з торговцями цінними паперами про

Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ, а також договори позики

(процентні та безпроцентні);

У разі зменшення вартості цінних паперів, що перебувають

В активах компанії з управління активами та фонду, яким вона

Управляє, укладати договори продажу цінних паперів, що становлять

Активи компанії з управління активами, перед укладенням договорів

продажу цінних паперів, що становлять активи фонду;

Виконувати функції номінального утримувача щодо цінних

паперів ІСІ, активами якого вона управляє;

Продавати цінні папери ІСІ зберігачу, незалежному

Оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього ІСІ, а

також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

Відчужувати нерухоме майно, що становить активи

відповідного ІСІ, до активів самої компанії;

Укладати від імені ІСІ договори, які за своїм характером

можуть бути укладені лише ним особисто;

16) відчужувати майно, яке належить компанії, до активів ІСІ;

Відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь

іншого ІСІ, яким вона управляє;

Надавати кредити за рахунок активів ІСІ.

Обмеження діяльності компанії з управління активами,

Передбачені пунктами 3, 5, 6, 8, 10 і 14 частини другої цієї

Статті, не поширюються на діяльність компанії з управління

Активами венчурного фонду.

{ Стаття 30 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами

Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з

Управління активами венчурного фонду) встановлюється у

Співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ. Винагорода компанії

З управління активами венчурного фонду встановлюється у

Співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ та (або) приросту

Вартості чистих активів ІСІ. Максимальний розмір винагороди

Компанії з управління активами (в тому числі премії) та порядок її

Нарахування встановлюються Комісією. Винагорода компанії з

управління активами виплачується грошовими коштами. { Частина

Перша статті 31 в редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від

18.12.2008 }

Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з

Виконанням компанією з управління активами своїх функцій та

Відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління

Активами

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з

Управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в

Порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної

Саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об'єднує

Компанії з управління активами.

Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління

Активами, має право одержувати звітність, складену такими

Компаніями в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю,

Узагальнення, аналізу та передачі Комісії.

Комісія має право прийняти рішення про анулювання ліцензії

Компанії з управління активами з підстав, встановлених

законодавством, а також у разі:

Провадження компанією з управління активами іншої професійної

Діяльності, ніж діяльність з управління активами, крім випадків,

передбачених законом; { Абзац другий частини третьої статті 32 в

редакції Закону N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Неодноразового або грубого порушення цього Закону чи

Нормативно-правових актів Комісії, що заподіяло шкоду інвесторам,

якщо ця шкода доведена судом; { Абзац третій частини третьої

Статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI

( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Непровадження компанією з управління активами діяльності з

Управління активами протягом двох років.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами є

Підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або

Передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий

Інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок

Такої передачі встановлюється Комісією.

Анулювання ліцензії може бути оскаржено компанією з

Управління активами в судовому порядку.

Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність

За збитки, що були завдані ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно з

Законом та відповідно до умов договору.

Компанія з управління активами відшкодовує втрати, понесені

ІСІ, який здійснює публічне (відкрите) розміщення своїх цінних

Паперів, якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у

Розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його

Номінальної вартості більш ніж на 20 відсотків внаслідок порушення

компанією з управління активами вимог законів. { Частина друга

Статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI

( 693-17 ) від 18.12.2008 }

Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї

Компанії в порядку, встановленому Комісією, а у разі недостатності

Резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї компанії.

Резервний фонд створюється у розмірі, визначеному установчими

Документами, але не менш як 25 відсотків статутного капіталу

(фонду) компанії з управління активами, що здійснює управління

Активами ІСІ. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду

Визначається установчими документами компанії з управління

Активами, але не може бути менше 5 відсотків суми чистогоПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.021 с.)