ПОКАЗНИКИ ІНВАЛІДНОСТІ ДІТЕЙ У ВІЦІ ДО 18 РОКІВ ТА ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОКАЗНИКИ ІНВАЛІДНОСТІ ДІТЕЙ У ВІЦІ ДО 18 РОКІВ ТА ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНА 

  первинна загальна первинна загальна
інвалідність на 10 тис. дітей інвалідність на 10 тис. дорослого населення
19,1 163,6 43,7
22,8 196,4 45,3

Структура інвалідності в Україні: Структура причин за причинами інвалідності дітей:

І – серцево-судинна патологія І – вроджені аномалії

ІI – злоякісні новоутворення ІІ – хвороби нервової системи

III – травми та органів чуття

IV– психічні розлади ІІІ – психічні розлади

IV – хвороби вуха, ока, ендокринної системи.

 

Структурно-логічна схема теми №1

 


Основні показники, що характеризують інвалідність

Назва показника Методика розрахунку
  Загальна інвалідність (контингенти інвалідів) Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність • 1000(10 000) Загальна чисельність населення  
Структура контингентів інвалідів (роз­раховується за групою, видом інвалідності, причиною виходу на ін­валідність (діагнозом), територіальним розподілом, віковими групами, статевим розподілом) Число осіб,що мають інвалідність(певної групи, виду, причини) х 100 Загальне число осіб, які отримують пенсії через інвалідність (загальне число інвалідів)
Первинна інвалідність або інвалідизація (частота первинного виходу на інвалідність)   Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10 000) Загальна чисельність населення
  Рівень інвалідності з дитинства   Загальне число дітей, що визнані інвалідами х 1000 ( 10 000 ) Загальна чисельність населення
Структура первинної інвалідності (за захворюваннями, віковими групами, групами інвалідності тощо) Число осіб,вперше визнаних інвалідами(певної групи,виду, причини)x100 Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами
Питома вага дітей-інвалідів серед первинно визнаних інвалідами Загальне число дітей, що визнані інвалідами х 100% Число осіб, вперше визнаних інвалідами
Питома вага інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС серед первинно визнаних інвалідами Загальне число осіб,що вперше визнані інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС Число осіб, вперше визнаних інвалідами х 100%
  Змінення групи інвалідності при переосвідченні   Число осіб, яким змінили групу інвалідності при переосвідченні • 100 Загальне число інвалідів, що пройшли переосвідчення за рік
Рух інвалідів протягом року Число інвалідів на початок року + число вперше визнаних інвалідами - число інвалідів, що вибули = число інвалідів на кінець року
  Летальність серед інвалідів   Число інвалідів, що померли х 100 Загальну чисельність осіб, що визнані інвалідами  
Показники ефективності реабілітаційних програм Число інвалідів, яким знижено групу інвалідності або визнані працездатними Число інвалідів, яким проводилися реабілітаційні програми х 100%
Розбіжність у рішеннях ЛКК і МСЕК Число осіб не визнаних інвалідами на МСЕК х 100% Число осіб направлених на МСЕК через ЛКК
Питома вага виїзних засідань МСЕК Число виїзних засідань МСЕК за рік х 100% Загальне число засідань МСЕК за рік

VІ. План та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, індуктивності) Розподіл часу (хв.)
    Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь: 1Визначення поняття інвалідності. 2.Класифікація інвалідності по групам важкості і причинам. 3.Завдання лікуючих лікарів та ЛКК стосовно експертизи стійкої втрати працездатності. 4.Медико-соціальні експертні комісії ( МСЕК ) та їх види. 5.Функції МСЕК. 6.Зміст, призначення та порядок заповнення основних документів стійкої втрати працездатності при проведенні експертизи. 7.Визначення та оцінка тактики МСЕК стосовно встановлення причин та груп інвалідності при окремих її видах. 8.Визначення та оцінка показників інвалідності. II -індивідуальна теоретична співбесіда, опитування. -тестовий контроль II рівня.   П.1.«Актуальність теми» П.2.«Навчальні цілі»   Теоретичні питання II рівня. Тести II рівня   Структурно-логічні схеми   Таблиці        
    Основний етап Формування професійних вмінь та навичок: 1.Оволодіти методикою розрахунку рівня та структури інвалідизації та загальної інвалідності. 2. Навчитись правильно заповнювати облікову документацію, що стосується стійкої втрати працездатності населення.. III Метод формування навичок: - практичний тренінг у розрахунку рівня та структури інвалідизації та загальної інвалідності. - робота з обліковою та звітною документацією. Метод формування вмінь: - професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних задач. Професійні алгоритми( інструкції)щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.     Таблиці Слайди Текстові ситуаційні нетипові задачі. .      
        Підсумковий етап Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.     Підведення підсумків практичного заняття   Домашнє завдання III Метод контролю навичок: Індивідуальний контроль методики розрахунку рівня і структури інвалідності. Методи контролю вмінь: - тестовий контроль III рівня. - вирішення нетипових задач III рівня Набори карток для письмового контролю   Тести III рівня   Задачі III рівня Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою. Рекомендована література


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)