Поняття підприємства, функції держави для нормальної діяльності підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття підприємства, функції держави для нормальної діяльності підприємствПоняття підприємства, функції держави для нормальної діяльності підприємств

 

Підприємствоце самостійний господарюючий суб’єкт, який виробляє продукцію, виконує роботи та надає послуги з ціллю задоволення громадських потреб та отримання прибутку. Воно є юридичною особою, до ознак якої відносять: наявність власного майна; самостійну майнову відповідальність; право придбати, користуватися та розпоряджатися власністю; право бути позивачем та відповідачем від свого імені; мати самостійний бухгалтерський баланс, поточний рахунок у банку.

Функції держави для нормальної діяльності підприємств: створення правової основи, забезпечення належного порядку в державі, стабілізації економіки, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, національної безпеки, захист сумлінної конкуренції.

З великої кількості юридичних актів визначальними для діяльності підприємства є Господарський кодекс України, статут підприємства та колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства (фірми).

 

Як розраховувалася кількість необхідного обладнання для виконання річного обсягу виробництва, який коефіцієнт завантаження

Для розрахунку необхідно знати трудомісткість річного обсягу виробництва, ефективний фонд часу роботи обладнання за рік та коефіцієнт виконання норм. Отримана розрахункова кількість обладнання округляється в більшу сторону до цілого числа.

Коефіцієнт завантаження обладнання, , (його максимальне значення – одиниця):

 

 

 

Як розраховується кількість персоналу, яка категорія маю найбільшу питому вагу

Основні робітники розраховувалися на підставі річної трудомісткості, фонду часу роботи одного працівника за рік та коефіцієнта виконання норм. Розраховане число округлялося в більшу сторону до цілого числа. Допоміжні робітники розраховувалися у відсотках від чисельності основних робітників.

Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визначається на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників у кожній із вказаних груп згідно з діючими нормативами чисельності.

 

Поняття продуктивність праці, її показники, шляхи збільшення

 

Продуктивність праці (ПП)показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.

Рівень продуктивності праці характеризується показником виробітку, який показує кількість продукції, що вироблена за одиницю часу. Оберненим до виробітку є показник трудомісткості. Виробіток треба збільшувати, трудомісткість відповідно зменшувати.

Резерви росту ПП:

1) резерви екстенсивного росту – покращення використання фонду робочого часу, залучання в обіг невикористаних матеріалів та енергії, покращення використання обладнання у часі, залучення фінансових коштів (кредити);

2) резерви інтенсивного росту – зниження витрат на одиницю продукції, зниження витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції, покращення використання техніки за паспортною потужністю, економне витрачання та вигідне вкладення фінансових коштів;

3) резерви покращення використання ресурсів (за групами) – трудові ресурси, матеріальні ресурси, технологічні, природні, фінансові.

 

 

Що таке зарплата, її види

Оплата праціце грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виплачується працівникові за виконану ним роботу або надані послуги і.

Основні види зарплати – номінальна і реальна. Номінальна – сума грошей, яку отримують працівники за свою роботу, реальна – кількість товарів і послуг, які працівник може придбати на зароблену суму грошей. Реальна зарплата перебуває у певному співвідношенні з номінальною, вона коригується на процент інфляції в певному періоді.

Оплата праці складається з основної зарплати й додаткової.

Основна зарплата робітника залежить від результатів його праці і визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками та доплатами в розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством.

Додаткова зарплата включає в себе різні види доплат, надбавок та компенсацій за диференційовані умови праці та кваліфікацію робітника: доплати за несприятливі та шкідливі умови праці; оплата понаднормових годин, робота у вихідні та святкові дні; оплата відпусток.

 

Шляхи зниження собівартості

 

1) підвищення технічного рівня виробництва, зокрема упровадження нової прогресивної технології, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів; розширення масштабів використання й удосконалення техніки і технологій; краще використання сировини та матеріалів;

2) поліпшення організації виробництва і праці, тобто удосконалення управління виробництвом і скорочення витрат на нього; упровадження наукової організації праці; поліпшення використання основних виробничих фондів; поліпшення матеріально-технічного забезпечення; скорочення транспортно-складських витрат;

 

 

3) зміна обсягу виробництва;

4) зміна структури, асортименту та поліпшення якості продукції.

 

Поняття підприємства, функції держави для нормальної діяльності підприємств

 

Підприємствоце самостійний господарюючий суб’єкт, який виробляє продукцію, виконує роботи та надає послуги з ціллю задоволення громадських потреб та отримання прибутку. Воно є юридичною особою, до ознак якої відносять: наявність власного майна; самостійну майнову відповідальність; право придбати, користуватися та розпоряджатися власністю; право бути позивачем та відповідачем від свого імені; мати самостійний бухгалтерський баланс, поточний рахунок у банку.

Функції держави для нормальної діяльності підприємств: створення правової основи, забезпечення належного порядку в державі, стабілізації економіки, забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій, національної безпеки, захист сумлінної конкуренції.

З великої кількості юридичних актів визначальними для діяльності підприємства є Господарський кодекс України, статут підприємства та колективний договір, що регулює відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства (фірми).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.008 с.)