ТОП 10:

Тема 2: Законодавство України про проходження військової служби.Тема 2: Законодавство України про проходження військової служби.

Навчальна та виховна мета:

Доведення основних вимог законодавчих актів України з військових питань.

Ознайомлення зі структурою ЗСУ.

Роз’яснення організацію підготовки офіцерів запасу для ЗСУ та їх резерву.

Література

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”( Розділ 2 –

Стор. 14-34).

Закони України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”( Навч.посібник: додатки

2-4)

3. Інструкція про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів (Навч.посібник: додаток 1).

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах

Скорочення, які можуть бути застосовані в ході заняття.

ЗСУ - Збройні Сили України.

МОУ - Міністерство оборони України.

МОНУ – Міністерство освіти та науки України.

ВГК - Верховний Головнокомандувач.

ГК -Головнокомандувач.

ГШ - генеральний штаб.

НГШ - начальник ГШ.

СВ - сухопутні війська.

ПС – повітряні сили.

ВМС – військово-морські сили.

ОК – оперативні командування.

ТУ – територіальне управління.

АК – армійський корпус.

ПК – повітряне командування.

Бр.(ОБр.) – бригада (окрема Бр.).

П (ОП) – полк окремий П).

Б – батальйон.

Дн – дивізіон.

Р – рота.

В – взвод.

Вд – відділення

Оф. – офіцери.

Пр. – прапорщики.

С/С – солдати,сержанти.

СС – строкова служба.

КС – контрактна служба.

ВОС – військово-облікова спеціальність.

 

Навчальне питання №1

Законодавство України про структуру її Збройних Сил.

Збройні Сили будь-якої держави призначені для збройного захисту її інтересів.

Призначення ЗСУ закріплено в Конституції, Воєнній доктрині, Законах України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, де визначено основне їх завдання – захист державного суверенітету, політичної незалежності, територіальної цілісності та недоторканості кордонів України.

Керівництво в сфері військової безпеки і оборони здійснює Президент України, як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України і дотримання Конституції України. Він є ВГК ЗСУ. В особливий період стратегічне керівництво Президент здійснює через Ставку ВГК, робочим органом якої є ГШ.

Безпосереднє керівництво ЗСУ в мирний і воєнний час здійснює ГК, яким може бути:

- МО, якщо він є військовим;

- НГШ, якщо МО – цивільний.

МОУ є центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають ЗСУ.

ГШ ЗСУ є основним органом військового управління.

Відповідно до завдань ЗСУ визначена їх структура.

 

Найбільш чисельний вид, який складає основу ЗСУ – СВ. За своїм призначенням і обсягом покладених завдань їм відводиться вирішальна роль у запобіганні та відбитті можливої агресії проти України.

СВ призначені для відбиття ударів сухопутних угрупувань агресора і його розгрому.

Для ефективного виконання завдань, які стоять перед Збройними Силами, запроваджена система воєнно-адміністративного розподілу території держави – утворені ОК (Західне та Південне) і ТУ„Північ”.

 

 

Крім того до складу АК, ОК і Бр. входять частини безпосереднього підпорядкування, до яких відносяться частини та підрозділи бойового, технічного та тилового забезпечення (розвідувальні, інженерні, зв’язку, РХБ захисту, РЕБ, топографічні, гідрометеорологічні, медичні тощо).

Організаційно СВ в мирний час складаються з трьох АК, до складу яких входять окремі Бр. та П, які містять Б (Дн.), Р (Бт.), В та Вд. (або їм рівні Пд).

Територіально ВМС поділені на дві військово-морські зони – Чорноморську і Азовську.

Структурно ВМС складаються з Центрів морських операцій та військ берегової оборони, військово-морських баз, морської авіаційної бригади, Академії ВМС (колишній Севастопольський Інститут ВМС) та частин безпосереднього підпорядкування.

 

 

Навчальне питання №2.

Проходження Військової служби громадянами України.

В/с ЗСУ можуть бути лише громадяни України.

Проходження військової служби здійснюється на підставі Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», який встановлює види військової служби та військові звання, підготовку громадян до військової служби, припис їх до призовних дільниць та військовий облік, призов і прийняття на військову службу, її строки, граничний вік перебування на військовій службі і в запасі, виконання військового обов’язку в запасі та під час мобілізації тощо.

Види військової служби:

1. СС;

2. КС :

а) солдатів і матросів, сержантів і старшин;

б) прапорщиків і мічманів;

в) курсантів вищих військових навчальних закладів;

г) осіб офіцерського складу ;

Служба за призовом Оф.

 

Ухилення від призову на строкову військову службу – карається обмеженням волі на строк до 3 років, а ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом ,- карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років ,або арештом на строк до 6 місяців(статті 335,337 Кримінального кодексу України) .

Для продовження навчання.

В/с, після звільнення в запас, а також військовозобов’язані і призовники, після прибуття на нове місце проживання, – повинні в 7 денний строк стати на військовий облік в районному (міському) військкоматі за місцем постійного або фактичного мешкання.

Граничний вік перебування в запасі встановлюється (ст. 28):

 

К а т е г о р і ї 1-й розряд 2-й розряд
Солдати, сержанти матроси, старшини
Прапорщики, мічмани
Офіцери Молодші
Старші майор, підполковник, капітан 3-го і 2-го рангів
Полковник, капітан 1-го рангу
Вищі (генерали та адмірали)
Військовозобов’язані – жінки офіцери, прапорщики (мічмани) ___
інші категорії ___

 

Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями в/с - до полковника включно.

Між навчальними зборами, за планом Міністра оборони України, можуть проводитись

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він не має заборгованостей по попереднім темам навчальної дисципліни.

При отриманні незадовільної оцінки на іспиті (заліку), дозволяється повторне складання іспиту (заліку) за рішенням начальника факультету не більше двох разів: перший раз викладачу; другий-комісії.

Тривалість проведення навчального збору становить 30 діб, враховуючи і вихідні дні, навчального тижня – 6 годин навчальних занять і 2 години самостійної підготовки, а в передвихідні дні самостійна підготовка не проводиться.

Під час навчального збору, після проходження всієї його програми та складання випускного іспиту, студенти приймають Військову присягу, про що в приписному свідоцтві та особовій картці студента робиться відмітка «Військову присягу склав (день, місяць, рік)»

Студенти, які отримали незадовільну оцінку під час складання випускного екзамену, допускаються до повторного його складання у термін, встановлений екзаменаційною комісією, але не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення навчання у вищому навчальному закладі.

У випадку отримання повторної незадовільної оцінки на випускному екзамені студент до присвоєння первинного офіцерського звання не атестується.

Вивчити структуру ЗСУ.

Офіцерів запасу.

Тема 2: Законодавство України про проходження військової служби.

Навчальна та виховна мета:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.009 с.)