Еластичність попиту за ціною.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еластичність попиту за ціною.Еластичність попиту за ціною можна виміряти для нескінченно малих змін ціни в кожній точці кривої попиту. Необхідність таких розрахунків підтверджується, зокрема, тим, що на одній і тій самій ділянці кривої при застосуванні традиційної методики еластичність буде різною, якщо ціни зростають і якщо вони знижуються. Для прикладу візьмемо таку ситуацію:

Якщо ціна зросла з 10 до 12 грн., то еластичність попиту буде розраховуватися так:

Якщо ціна зменшилася з 12 до 10 грн., то еластинність попиту буде:

Дещо виправити розрахунки можна, використовую-чи для розрахунку відсоткових змін середні значення ціни та попиту. Однак це не дасть точних результатів для практичного застосування, оскільки еластичність на початку кривої та в її кінці суттєво відрізняється. Ось чому потрібно розраховувати еластичність для кожної точки кривої попиту.

Припустимо, що маємо справу з лінійною кривою попиту. Вона має постійний нахил в усіх точках але не постійну еластичність, яку мозк-

на розрахувати через співвідношення відрізків на осі цін. На рис.

Тоді розрахунок еластичності попиту за ціною набуде такого вигляду:

Вираз (4.2) називається формулою відстаней, її використовують для розрахунку точкової еластичності.

Отримані результати можуть бути використані також для кривих попиту з нелінійною залежністю. Для цього в точці, де потрібно визначити еластичність, проводять дотичну до кривої попиту та визначають співвідношення відрізків на осі цін: відрізка від початку координат до рівня ціни, що відповідає точці на кривій попиту, та відрізка від цього рівня ціни до точки перетинання дотичної з віссю цін.

Еластичність пропозиції за ціною.

Еластичність пропозиції за ціною (або цінова еластичність пропо-зиції) вимірює реакцію виробників на зміни в цінах. Цінова еластич-ність пропозиції визначається як зміна величини пропозиції (у відсот-ках), яка поділене на зміну в цінах (у відсотках). Цінова еластичністьпропозиції позначається Es:

Формула коефіцієнтаеластичності пропозиціїза ціною

Es = AS - АР,

де AS — це зміни у величині попиту (%), АР — зміни цін (%).

Оскільки крива пропозиції має позитивний похил, ціна і величинапропозиції змінюється в одному напрямку, тоді й цінова еластичністьпропозиції позитивна. Як і еластичність попиту, цінова еластичністьпропозиції може бути:

якщо еластичність пропозиції більша від 1, то пропозиція елас-тична (рис. 6.7);

якщо еластичність пропозиції дорівнює 1, то пропозиція маєодиничну еластичність;

Якщо еластичність пропозиція менша за 1, то пропозиція неела-стична

Чинники, що впливають націнову еластичність пропозиції

Хоча існують декілька чинників, що впливають на еластичністьпропозиції за ціною, вагомішим є період, за який виробники «присто-совуються» до змін у цінах. Чим більший цей період, тим пропозиціябільш еластична за ціною. Наприклад, якщо ціна зростає, виробник незможе зразу до неї пристосуватися. Якщо ціна пшениці зростає, а полевже засіяне, виробник може використовувати більше добрив або най-няти більше працівників для прополювання, але все ж йому необхіднобуде чекати наступного сезону, щоб засіяти більше пшениці. Якщо ці-

На малолітражних автомобілів зростає, то виробникам необхідно пере-устаткувати існуючі заводи й побудувати нові, перш ніж вони істотнозбільшать випуск продукції. Отже, з перебігом часу виробники при-стосовуються до зміни в цінах, і пропозиція, відповідаючи на ці зміни,стає еластичнішою.

Споживчий вибір. Формування індивідуального та ринкового попиту.

Вибір полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і структури

Споживчого набору за даних обмежень, який дозволив би максимізувати

Задоволення потреб.

Споживчий вибір

В основі формування ринкового попиту лежать рішення споживачів. Модель поведінки споживача будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає три основних елементи: мету, обмеження, вибір.

Мета споживача полягає в отриманні якомога більшого задоволення від споживання певного набору благ, тобто в максимізації корисності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.014 с.)