Контроль сили натягу арматури 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль сили натягу арматуриМета роботи: 1. Ознайомлення з вимогами ГОСТ 22362-77, визначення сили натягу арматури за величиною її видовження та методом поперечної відтяжки.

2. Оволодіння практичними навиками роботи з механічним арматурним динамометром АД-18-63.

1. Об'єкт випробування_____________________________________________

2. Дата випробування ______________________________________________

3. Клас арматури та діаметр __ Ø 12 А-ІV_______________________________

4. Фізико-механічні властивості арматури Rs,ser = 590 МПа______________

Еs = 1,9 105 МПа______________

5. Метод натягування арматури ______________________________________

6. Величина попереднього напруження арматури приймається

=0,4 Rs,ser = 236 МПа_____

7. Тип приладів (див табл. 5) ________________________________________

8. Дата останньої повірки приладу ___________________________________

9. Результати випробувань записуємо у таблиці 6, 7,8

 

  Рис.4. Схема натягу арматури та розташування приладів

Характеристики вимірювальних приладів Таблиця 5

№ п/п Умовне позна-чення Найменування приладу Ціна поділки, d, мм База b, мм Заводський номер
Т-1 Тензометр Гугенбергера 0,01
Т-2 Тензометр Гугенбергера 0,01
1-6 Тензорезисторы   б/н
І-1 Індикатор Ич-1 0,01  
АД Арматурний динамометр АД-18-63    
           

Натягуємо стержень до напруження =236 МПа , яке контролюємо по видовженню стержня за допомогою тензометрів.

Арматурний динамометр АД-18-63 Таблиця 6

Ступені навантаження f0 fs fs- f0 Різниця відліків Dm=(fs- f0)0 - (fs- f0) s Прогин Dm´ d , мм Напруження в арматурному стержні , МПа Відхилення
0 (mo)              
ssp (m)      

 

 

А-IV Ø 12мм

 

 

Показання тензорезисторів при випробуваннях Таблиця 7

Ступені навантаження Тензорезистори
0 (mo)            
ssp (m)            
Різниця відліків Dm =m-mo            
Відносні деформації es =Dm´d            
Напруження, МПа ssp=Es´es            

Середнє значення =

Відхилення =

Показання тензометрів при випробуваннях Таблиця 8

Ступені навантаження Тензометри
0 (mo)
ssp (m)    
Різниця відліків Dm =m-mo    
Абсолютні деформації, мм D=d´Dm  
Відносні деформації es= D/b    
Напруження, МПа ssp=Es´es    

Середнє значення =

Відхилення =

Висновок:___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Роботу виконав (ла)____________________

Робота зарахована ____________________

„______”__________________20 р.

Лабораторна робота № 5

Випробування збірної багатопорожнистої плити перекриття

Статичним навантаженням

Мета роботи: 1. Згідно ДСТУ Б.В.2.6-7-95 та робочих креслень (серія № 1.141-1, вип. 1, марка ПК 60.12-8Ат-V) на багатопорожнисту плиту провести її випробування статичним навантаженням.

2. Дослідити процес тріщиноутворення та заміряти ширину розкриття тріщин.

3. Дослідити жорсткість розрахункових перерізів, заміряти прогин і зміщення кінців попередньо напруженої арматури.

4. Зіставити отримані величини прогину і ширини розкриття тріщин з відповідними контрольними величинами, вказаними в робочих кресленнях.

 

1. Об'єкт випробування_____________________________________________

2. Найменування конструкції _______________________________________

3. Дата випробування ______________________________________________

4. Дата виготовлення конструкції ____________________________________

5. Вид бетону та його проектна міцність ______________________________

6. Метод випробування ____________________________________________

7. Тип приладів (див табл. 11) ______________________________________

8. Дата останньої повірки приладу ___________________________________

10. Результати зовнішнього огляду та випробувань записуємо таблиці 9-15.

 

Результати зовнішнього огляду Таблиця 9

№ п/п Найменування показника Од. виміру Кількісна характеристика
згідно серії фактична
довжина плити по низу мм    
ширина плити по низу мм    
товщина плити мм    
вигин плити мм    
товщина захисного шару бетону мм    
  відхилення розмірів плити:      
по товщині мм    
по довжині і ширині мм    

 

 

Контрольні і фактичні значення навантажень, ширини розкриття тріщин і прогину

Таблиця 10

№ п/п Найменування показника Од. виміру Кількісна характеристика
контрольні значення згідно серії фактичні значення
розрахунковий прольот плити мм    
руйнівне навантаження (з урахуванням маси плити)при:      
  С=1,35 кПа    
  С=1,6 кПа    
навантаження при перевірці:      
  жорсткості кПа    
  тріщиностійкості кПа    
ширина розкриття тріщин мм    
прогин мм    

 

 

 

 

Характеристика вимірювальних приладів Таблиця 11

№ п/п Умовне позна-чення Найменування приладу Ціна поділки, d , мм База b, мм Заводський номер
           
           
           
           
           
           

 

Показання приладів при випробуваннях Таблиця 12

Ступені наванта- ження Наван- таження F, кН Вимірювальні прилади
П-1 П-2 П-3
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Графа 1 — показання приладів відразу після навантаження;

графа 2 — показання приладів після витримки під навантаженням (10, 30 хвилин)

Завантаження панелі виконують штучними бетонними вантажами масою 1,5 кН. Схема навантаження наведена на рис.6.

Величина ступені навантаження складає ________________________

Після прикладання кожної ступені дають витримку 10 хв. Після прикладання навантаження при контролі жорсткості плиту витримують 30 хв.

 

Рис.8 Характер тріщіноутворення в плиті

Обробка показань прогиноміра П-1 Таблиця 13

Навантаження F, кН Відлік по прогиноміру Різниця відліків Осідання лівої опори , мм
       
       
       
       
       
       

 

Обробка показань прогиноміра П-3 Таблиця 14

Навантаження F, кН Відлік по прогиноміру Різниця відліків Осідання правої опори , мм
       
       
       
       
       
       

 

Обробка показань прогиноміра П-2 Таблиця 15

Навантаження F, кН Відлік по прогиноміру Різниця відліків Переміщення середини плити , мм Прогин плити , мм
         
         
         
         
         
         

 

Рис.9. Графік залежності "навантаження-прогин"

Висновок:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Роботу виконав (ла)___________________

 

Робота зарахована ___________________

„______”__________________20 р.

Лабораторна робота № 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.007 с.)